Síla víry

Ježíšovo poselství z 18. května 2019

Drahé děti,

mé srdce se raduje když vás tady vidím. Jsem spokojený s cestou, kterou jste ušli, s rozhodnutími, která jste učinili a s cestou, kterou se mnou chcete ještě projít.

Řekl jsem vám, že je ve vás velká moc, moc trojičního víru1. Je to moc, která vás stvořila a která vás udržuje při životě. Také jsem vám řekl, abyste tuto moc používali. Jak ji používat? Jak ji uvést do pohybu? Vírou. Pouze vírou můžete v sobě aktivovat moc trojičního víru. Víra není teorie, ale síla křesťanů, nezměrná síla. Svět jí nechápe, ale vy jste povoláni ji pochopit.

Víra musí být uskutečňována, jinak se její síla neprobudí. Víra se uskutečňuje když věříte, když říkáte “věřím”, bez toho, že byste pochybovali ve svém srdci. Pochybnost je síla, která se staví proti víře a blokuje ve vás všechny životní procesy. Mám na mysli existenciální pochybnost, jež ve vás roste, když se cítíte nehodní, neschopní, když vidíte svá omezení jako něco nepřekonatelného.

Já jsem vás však učil, že s vírou můžete přenášet hory2. To není popis něčeho vnějšího: měl jsem na mysli hory vašich pochybností. S mocí víry ve mě, můžete odstranit a hodit do moře své pochybnosti. Je důležité, abyste to začali dělat. Jedním slovem můžete hodit do moře to, co vám překáží. Tím slovem je “věřím”.

Děti, svět potřebuje víru. Bez ní nelze pohnout horami, které utlačují lidstvo. Neposlal jsem vás do světa, dřív, než jsem vás naplnil mocí. Dal jsem vám svého Ducha, jež je sílou, láskou a inteligencí. Jeho prostřednictvím můžete udržovat živou svoji víru a s ní otevírat cestu sobě i celému lidstvu.

Vyzývám vás také, abyste začali prosit. Proste v mém jménu. Nevyprávěl jsem vám pohádky, ujišťuji vás, že jestli budete prosit v mém jménu, dám vám, o co žádáte3. Dám vám vše o co žádáte nezištně a nesobecky. Žádat zdraví není sobecké; je to Boží dar a musíte o něj prosit. Není hřích prosit Boha, aby vám pomáhal žít; musíte ho o to prosit. Nežádá snad dítě o to, co potřebuje? Otec ví co mu dát, či nedat. Stejně tak, když mě o něco prosíte, dám vám to jedině tehdy, když je to pro vás dobré. Pokud ne, nedám vám to. Proč se tedy trápíte s pochybností: „Můžu o to žádat, nebo nemůžu?“. Můžete, protože jste Boží děti a můžete mít se svým Otcem láskyplný a důvěrný vztah.

Proste a bude vám dáno4. Je čas, aby tento lid začal vážně prosit o to co mu prospívá. Je čas, aby svět věděl, že tento lid dostává od Boha vše a, že může dělat zázraky. Můj lid musí dělat zázraky! Nemyslete pouze na mimořádné věci; pokud budu chtít, budete dělat i je. Teď mám ale na mysli především zázrak života, který se rodí i v poušti tohoto světa a který otevírá cestu lidstvu; div lidu, jež žije Boží lásku.

Obracím se na mé nemocné bratry a děti: žádejte o uzdravení a věřte, že vás můžu uzdravit. Nepochybujte a já vás uzdravím.

Ukážu světu, že JÁ JSEM a učiním tak skrze svůj lid. Očekávám od vás plnou důvěru ve mně. Proto vám opakuji: Věřte! Nepochybujte a já vám dám, co budete potřebovat. Takto pochopíte že JÁ JSEM.

Žehnám vám a posílám vás do světa s mocí víry. Mějte na paměti, že pro vás můžu něco udělat tehdy, když máte víru a stejně tak vy můžete něco udělat pouze tehdy, když ve mně věříte. Tato víra vás přivede do nového stvoření. Silou své víry bude můj lid společně se mnou vládnout vesmíru.

Žehnám vám, děti, se vší svou láskou a s mocí trojičního víru, ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

1 viz. Ježíšovo poselství z 20 dubna 2019 nazvané „Moc trojičního víru“

2 viz. Mt 17, 20; Mt 21, 21; Mk 11, 23

3 viz. J 16, 24

4 viz. Mt 7,7-8; Lk 11,9-10

 

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.