Požehnané Vánoce a Nový rok 2019

Drazí bratři a sestry,

končí tento rok, pro nás bohatý tím co přinesl, milostmi a zkušenostmi. Čeká nás rok nový, ve kterém budeme také vedeni k novosti této doby.

Bůh od nás očekává vnitřní obrácení, které promění naše životy a tato změna bude zjevná pro svět. Takto, skrze nás, bude moci Bůh působit na lidi a události, jak to potvrzuje Ježíš v poselství z 8. prosince tohoto roku. Toto poselství přikládáme.

Přejeme vám Požehnané Vánoce, naplněné milostí, která vás rozvine, pozvedne a uschopní vás plně se účastnit na tom, co Bůh ve své dobrotě učiní.

Ghedi, 8. prosince 2018

Ježíšovo poselství

Vaše “ano” musí být “ano”

Drahé děti,

zdravím vás a žehnám vám. Dnes vám chci říct, že vaše příprava skončila. Neznamená to, že už vám nebude nic řečeno, vždy dostanete, co potřebujete. Říkám, že nyní je nutné, abyste vnitřně žili všechno, co jste přijali, abyste to mohli předat druhým. Čekám od tohoto lidu plody, protože tento vinohrad byl mnoho obděláván a nyní čekám na plody. Plody jsou vždy životem ve vás. Předávat život, je jedinou evangelizací, kterou si přeji.

Neposlal jsem apoštoly, aby pronášeli dlouhé projevy; nikdy jsem od nich nežádal, aby sepisovali dokumenty, organizovali koncily, jmenovali biskupy atd. Po apoštolech v každé době jsem chtěl, aby přinášeli Boží život, život Nejsvětější Trojice, ten který bylo vidět ve mně, který se ve mně stal tělem, vystoupil pro vás na Kříž a vstal z mrtvých.

Děti, svět už nepotřebuje řeči; je jich už příliš a mnohé nejsou pravdivé. Svět potřebuje lidi, kteří žijí, proměňují se a rodí. Vy jste děti vzkříšení a vzkříšení života je největší svědectví. Vzal jsem vás z vašich propastí, vytáhl jsem vás z vaší bídy. Nyní od vás očekávám, že prohlásíte, že jste děti vzkříšení, což znamená, že ukážete vzkříšený život.

Jestli budete jako ostatní a přizpůsobíte se myšlení světa, moc toho nezmůžete a riskujete, že se z vás stanou kazatelé. Svět má za to, že ten kdo evangelizuje, je kazatel. Vůbec ne! Kdo žije opravdu, nemluví mnoho a kdo mluví mnoho, nežije. Kdo zná pravdu, svědčí o ní svým životem. To je zkušenost svatých. Procházeli v tichosti a proměňovali místa, kde žili. Neříkám, že nemáte mluvit, jen nemluvte prázdné řeči. Mluva toho, který nežije, je prázdná.

Rok, který vás čeká bude velmi intenzivní, protože všechno, co bylo zaseto, na Zemi i ve vesmíru, začne vydávat plody. Můj lid bude stále viditelnější ve vesmíru i zde na Zemi. Tento lid musí vyjít. Nemluvím jen o vás, neboť lid na Zemi je navzdory všemu velmi početný. Můj lid musí vyjít jako jediná Boží skutečnost.

Neobávejte se, když vás budou pronásledovat, když vám budou říkat, že nejste moji a že jste sekta. Svět nenávidí, co není jeho, nenávidí pravdu. Mnoho nenávisti je i v Církvi, která náleží světu, ale ne mně. Církev, jež patří světu není Církví. Církev, která uvažuje podle světa vás bude nenávidět, tak jako nenáviděla mě. Neodpovídejte na obvinění, na nikoho neútočte, s nikým se nehádejte. Ukažte všem cestu pravdy, žijte prostě, milujte, odpouštějte, služte bližnímu, vydávejte svědectví pouze dobrou řečí, jednoduchou a čistou. Vaše tváře musí být čisté, vaše mluva plná ducha. Dávám vám Ducha, aby byla vaše řeč plná milosti.

Všechno ostatní přenechejte druhým. Nechte svět s jeho debatami, ambicemi a mocí. Buďte lidem prostým, pokorným a čistým. Buďte podle obrazu mé Matky, která takto žila ve světě: tichá a mocná, protože byla naplněna životem Nejsvětější Trojice.

Děkuji vám za cestu, kterou jste prošli společně se mnou. Ještě toho společně projdeme mnoho. Držte se mě a všech nástrojů, které vám pošlu. Buďte spojeni mezi sebou navzájem, protože společenství bude vaší silou a ochranou. Jestli se navzájem zradíte, nebudete mít účast na mém životě. Jestli se rozdělíte, zůstanete rozděleni jako zbytek světa.

Děťátka, doba je čím dál víc zlá, velmi zlá pro toto lidstvo. Už není čas na legraci. Vaše „ano“ musí být „ano“ a vaše „ne“ musí být „ne“ zlu na všech úrovních vašeho života. Vyhoďte zlo ven! Také nejmenší stín se může stát temnotou. Dávejte pozor! Ano, které jste řekli musí být ano. Tak vás budu používat a pošlu vás.

Nyní ať na vás sestoupí mé požehnání a odpuštění všech vašich hříchů. Ať na vás sestoupí můj Duch, abyste vyšli a nesli plody, jak jsem vám přikázal1 a jak si přeji.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

1 J 15, 16

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.