Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. prosince 2018

Drahé děti,

tímto poselstvím uzavírám své promluvy k vám. Po tolika slovech, se kterými jsem se na vás obracela, je čas, abyste šli dál po vlastních nohách. Mluvila jsem k vám vždy a mnoha způsoby tak, abych vám připomněla, že Bůh je středem vašeho života i celých dějin. Prostřednictvím mnoha zjevení na různých místech na Zemi, jsem vám ukazovala svoji tvář a podávala vám ruku. Teď ustupuji a vracím se do Nejsvětější Trojice, v níž žiji a odkud jsem přišla, abych se přimlouvala jako Matka za všechny své děti.

Čas se krátí, děti, protože můj Syn se chystá vrátit ve slávě. Ukáže se celému vesmíru a nikdo nebude moci říct, že Bůh neexistuje. Všichni ho uvidí, ale ne všichni ho přijmou. Rozdělí děti světla od dětí temnoty. Kdy to nastane, ví pouze Otec, ale už nyní můžete tušit že se časy mění.

Působení Lucifera sílí každým dnem. Antikrist a Falešný Prorok podnikají takové kroky, aby svedli lidstvo a přitáhli ho násilím a podvody k propasti. Lidé a příroda jsou neklidní a budou stále víc. Marně hledají pomoc u vědců teologů a mágů, protože spása přichází výhradně od Nejsvětější Trojice, prostřednictvím mého Syna Ježíše Krista.

Pouze Ježíš je Spasitel; když ho odmítáte, odmítáte i spásu. Děti, chci vám připomenout podstatu křesťanského života, kterou je víra v Ježíše Krista, Božího Syna, jenž se narodil, zemřel, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otce. Ježíš je Nejvyšší kněz a Král vesmíru. Před ním musí sklonit hlavu všichni, ať už chtějí, či nechtějí1.

Dnes mnozí křesťané zapomněli na pravdy víry a nechávají se přitahovat potěšeními a módami tohoto světa. Takto kazí své myšlení a životy. Většina lidí na Zemi hledá různé bohy a staví je na roveň pravému Bohu. Věří, že stačí vzývat jakéhokoliv boha k dosažení pravdy. Všechna náboženství si jsou rovna, různí bohové jsou si rovni. Ježíš se neliší od ostatních mistrů a guru. A tak se mluví o Bohu katolickém, muslimském atd. Jaký je to podvod!

Děti, je jen jediný Bůh, který vládne celému vesmíru: Nejsvětější Trojice. Je to váš jediný Bůh, který vás stvořil a který vás miluje. Stal se viditelným v těle v Ježíši, mém Synu, Druhé Osobě Nejsvětější Trojice. Ten vám ukázal božský život a umožnil vám mít na tomto životě účast. Sňal z vás hřích, uzdravil vaše nemoci, ukázal hodnotu utrpení a otevřel cestu ke vzkříšení. Co chcete víc?

Děti, nenechte se oklamat prázdnými řečmi falešných proroků. Nenásledujte ty, kteří se tváří jako beránci a ve skutečnosti jsou vlky. Jen jediný je Beránek Boží, Ježíš Kristus; jen Jeho musíte následovat. Jestliže v něm zůstanete, budete vědět jak čelit tragédiím světa, kterých bude stále přibývat. Budete v Něm mít Boží život, který vítězí nad smrtí, rozptyluje síly zla ničící život.

Mluvila jsem k vám o Bohu a o jeho životě, který se šíří celým vesmírem. Dnes vám říkám, že Církev, jež můj Syn založil na Zemi nezůstala ohraničena na Zemi, ale je přítomna v celém vesmíru. Máte bratry a sestry rozptýlené po celém vesmíru, kteří stejně jako vy vzývají jméno mého Syna a nazývají se křesťané. Ježíš položil život i za ně a uznal je za hodné náležet k jeho lidu. Skutečnost, že je nevidíte na vlastní oči, neznamená, že neexistují. Nebuďte jako mnozí arogantní lidé, jako ti, jenž zpochybňují všechno co neznají. Velká Boží tajemství se poznávají v pokoře a modlitbě, tak tomu bylo i se mnou.

Přijde den, kdy budou všechny Boží děti žít společně v novém stvoření. Nevstoupí tam ti, kteří slouží Luciferovi, odmítají pravého Boha a nemilují bratry. Nevstoupí ani ti, jenž užívali jméno mého Syna k vlastnímu prospěchu, pro své sobectví. Dnes je lidstvo v celém vesmíru ještě na cestě, aby se setkalo v jediném cíli: být sjednoceni v Ježíši Kristu a utvořit jeden lid. Ale již dnes můžete zakoušet živou přítomnost Církve Ježíše Krista v celém vesmíru, tím, že otevřete srdce novosti přicházejících časů. Modlete se k Duchu Svatému, abyste měli světlo a neodmítejte vše jako rozmarné děti.

Chcete být i vy částí Církve Ježíše Krista v celém vesmíru? Jestliže ano, žádají se od vás tři věci: 1) naprosté odevzdání života Trojjedinému Bohu skrze mé Neposkvrněné Srdce; 2) žít celistvý život respektováním Božích zákonů, jež vám byly zjeveny mým Synem Ježíšem v Evangeliu; jsou zapsány také ve vás a Duch Svatý je udržuje živé ve vašem duchu; 3) věřit v existenci dalších Božích dětí ve vesmíru, které společně s vámi tvoří jeho Církev, jednu a nerozdělenou; žít s nimi v duchovním společenství a modlitbě.

Čas běží rychle a čekají vás velké i strašné události. Potřebujete společenství s Bohem, skrze Ježíše. Potřebujete také společenství se všemi bratry, kteří na Zemi i ve vesmíru jdou stejnou cestou. Proto pospěšte a rozhodněte se, na které straně budete stát. Církev na Zemi, jak dnes vidíte, je rozdělená a zatížená duchem světa, napadená mnohými parazity, ona musí přenechat místo pravé Církvi Ježíše Krista, živé a pulzující v celém vesmíru. Neznepokojujte se tím a nepohoršujte se, protože Bůh musí pročistit svůj lid; je to skutek spravedlnosti a milosrdenství.

Budu vám vždy nablízku ve všech vašich krocích. Děkuji vám, že jste naslouchali mým slovům. Modlím se za ty, jenž mají tvrdé srdce a jsou uzavřeni ve svém myšlení a ve svém strachu. Ať na vás a vaše rodiny sestoupí Boží pokoj a láska Ježíše, jehož jsem nosila ve svém lůně pro vás pro všechny.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

1 Fil 2, 9-11

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.