Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. října 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT KVETE V PLNÉ IDENTITĚ ČLOVĚKA. Z plnosti identity se odvozuje autonomie, lidský a duchovní vývoj, štěstí.

Co se rozumí touto identitou? Je to podstata vašeho bytí, toho co jste. V identitě se vyjadřuje vaše originalita, tj. souhrn myšlenek, citů a zkušeností, jež z vás dělá jedinečnou a neopakovatelnou bytost. Nejen zde na Zemi, ale v celém vesmíru.

Identita zahrnuje bytí a jednání, dva aspekty, jež jsou mezi sebou nedílně spojeny. Když člověk dosáhne své plné identity, je bytí a konání ve vzájemné rovnováze a společně vyjadřují to, čím člověk skutečně je.

Identita se odvíjí od chvíle početí, na základě rozhodnutí učiněného ve zmíněném okamžiku, tak jak jsem o tom již mluvila. Když se člověk rozhodne milovat a sloužit svému Stvořiteli, obdrží svojí identitu pravého Božího dítěte, schopného milovat bez pokrytectví a zištnosti. V tomto případě obraz a podoba Boží, které jsou vlastní každé lidské bytosti a které ji odlišují od ostatních stvoření, se projevují silně a jasně. V průběhu života se identita takového člověka posiluje věrností Bohu a to ve zkouškách a prožitých zkušenostech. Ani hřích nemůže vymazat identitu Božího dítěte, protože Bůh dobře zná jeho křehkost a zkoumá hlubiny jeho ducha: Ježíš za něj dal život a může ho pozvednout z každého pádu. Takto pravé Boží dítě, den za dnem, roste, žije a koná v souladu se zákony života. Jeho identita dochází plnosti; stává se nositelem života a svatosti svého Stvořitele.

Pro ty, kteří odmítli Boha ve chvíli stvoření a rozhodli se pro Lucifera je tomu jinak. Duch takového člověka je ponořen do temnoty, jež mu brání vidět pravdu a staví ho proti Bohu a jeho zákonům. Takto, přestože je stvořen k obrazu a podobě Boží, nežije ani nekoná jako Boží dítě. Zkoušky a životní zkušenosti jen umocňují jeho nevěru; jeho identita se stává neurčitá a temná. Tento ubohý člověk není nositelem života, ale smrti. Jeho hřích ho drtí a on se uzavírá do sobectví a temného zoufalství. Kdyby jste věděli, jak trpí můj Syn pro tyto děti! Přitom by stačilo, aby se obrátili k mému Synu a byli by spaseni. Modlete se se mnou, děti, aby i tato tvrdá srdce našla cestu k Ježíši.

Člověk, který si ve chvíli početí nevybral ani Boha, ani Lucifera, prožívá svůj život v neustálé nejistotě a ustaranosti. Před každým malým, či velkým rozhodnutím a před každou zkouškou znovu zažívá úzkost z rozhodování. Jako pták uzavřený v místnosti naráží do stěn a neví jak uletět. I když se obrací na Boha, činí tak bez přesvědčení a bez opravdové víry. Identita takového člověka je neurčitá a jeho působení nepředvídatelné; přechází z velkého nadšení k velkému zklamání a nedaří se mu nic vyřešit. Stává se úzkostlivým, ustrašeným člověkem, neschopným opravdového vztahu s bližním. Na Zemi žije mnoho takových lidí; i pro ně se Srdce mého Syna trápí. Modlete se společně se mnou, aby se osvobodili ze svého utrpení vaši křehcí a ztracení bratři. Nikoho nesuďte, děti, modlete se za všechny, protože všichni mohou být spaseni. Ježíšovo Srdce je nezměrné a nezměrné je i jeho milosrdenství.

Z toho, co jsem řekla, můžete pochopit, že váš lidský i duchovní rozvoj, vaše autonomie v myšlení a konání, vaše štěstí jsou nemyslitelné bez plné identity. Jestliže se vám zdá, že jste ještě nedošli plnosti, cítíte se křehcí a hříšní, unavení problémy a tolikým utrpením na Zemi, vězte, že jsem vám na blízku.

Jsem zde, abych vám řekla, že se všechno může vyřešit, když všechno svěříte do rukou Všemohoucího Boha. Proto vás prosím, děti moje; obětujte sebe samé Bohu skrze mé Srdce! Jen tak budete mít možnost začít nový život a stát se novými stvořeními. Rozhodněte se nyní a změňte svůj život, ještě není pozdě. Pán vám půjde vstříc, podá vám svoji ruku a i já budu s vámi.

Žehnám vám a doprovázím vás na všech cestách vašeho života ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.