Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. srpna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že k POZEMSKÉMU ŽIVOTU PATŘÍ I ZKOUŠKY. Ať už malé či velké, zkoušky tvoří nevyhnutelně část vaší existenční pouti. Některé jsou dány prostředím, ve kterém žijete a rozhodnutími těch, jež vás obklopují. Jiné jsou dány rozhodnutími kolektivní mysli a hříchy lidstva, které utváří ducha světa, jenž na vás má dramatický vliv. A nakonec jsou to vaše osobní rozhodnutí, váš způsob myšlení a vaše hříchy. Ráda bych vám to vysvětlila.

Především, zkoušky nepřichází od Boha, který si pro své děti přeje jen štěstí. Bůh zkoušky dovoluje, abyste čelili výzvám života a upevnili se v boji mezi zlem a dobrem, volili to, co je správné podle zákonů života a odmítali co se jim protiví. Zkoušky tříbí vaši schopnost rozlišovat a pomáhají vám lépe chápat skutečnost i sebe samé, svá omezení i silné stránky, své reakce, učiněné chyby a sílu své vůle. Bez zkoušek byste zůstali dětinští. To je důvod, proč je Bůh dovoluje.

Nicméně, zkoušky slouží vašemu růstu, jedině tehdy, když je přijímáte pozitivně. Mnozí nejsou schopni zkouškám čelit a jejich život se omezuje na pouhé přežívání, z něhož pramení zklamání, netečnost, deprese, agresivita, zlořečení, vzpurnost a rouhání. Dnes takto žije na Zemi mnoho mužů a žen a plody jejich života mají vliv na celé lidstvo s následky, které vidíte.

Proč tolik lidí není schopno čelit pozitivně životním zkouškám? Protože jim chybí hluboké rozhodnutí náležet Bohu a putovat s Ním. Toto rozhodnutí, jak jsem vám již vysvětlila má svůj původ již v okamžiku vašeho stvoření. Jestliže se člověk rozhodne pro Boha již od začátku, čelí zkouškám správným způsobem, s Boží pomocí a ochranou. Kdo ho odmítá, čelí zkouškám po svém, vedený vlastním sobectvím a vlivem démona. Kdo je nerozhodný, bude zmítán sem a tam a zkoušky pro něj budou trápením.

Vysvětlila jsem vám, že rozhodnutí v okamžiku početí samo o sobě nestačí k určení vaší existence. Jste svobodní a proto Bůh dopouští zkoušky na všechny: na ty, kteří řekli ano, na ty jež řekli ne i na ty, kteří se nerozhodli. V každé zkoušce je vám Bůh nablízku a nabízí vám svoji ruku. Jste tak znovu zváni rozhodnout se přijmout buď Boha a jeho zákony a odvrátit se od zla, důvěřovat Bohu, nebo sobě samým. Musíte se rozhodnout mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a Luciferem. Bude tomu tak až do konce vašeho pozemského života.

Děti, jestliže se rozhodnete svěřit svůj život do Božích rukou, zkoušky vás nikdy nepřemohou. Naopak, posílí vás a budou vás přibližovat stále více Bohu, protože často je to bolest, která vás přinutí pokleknout; jsou to slzy, jež čistí váš pohled. Bůh vždy odpovídá na vaše volání, vždy když voláte upřímně, s živým přáním splnit jeho vůli.

Děti, když jste ve zkoušce, nežádejte po Bohu řešení, která považujete vy za správné; často správná nejsou. Místo toho proste Otce, aby vás ve zkoušce naplnil svojí vůlí. A On vám daruje Ježíše, Spasitele a v Jeho jméně na vás sešle Ducha Svatého, Obránce a Utěšitele. Ježíš ve vás dovrší Otcovu vůli v moci Ducha Svatého a vy překonáte každou zkoušku v pokoji a sklidíte plody pokoje a lásky. Vězte, děti, že Ježíš vás odevzdává mně, když trpíte, tak jak mi odevzdal Jana pod Křížem1. On ví, že když trpíte, o to víc potřebujete Matku. A já jsem s vámi v každé zkoušce, malé či velké, prosím za vás svého i vašeho Pána a žádám jen to, co je dobré pro váš život.

Děti, jako Matka vás žádám, abyste začali žit jako opravdové Boží děti. Odevzdejte se konečně do rukou nebeského Otce, který živí nebeské ptáky i polní lilie a nekonečně vás miluje2. Jeho Prozřetelnost vám nebude chybět a vy budete vítězit spolu s Ježíšem, jenž zvítězil nad smrtí. Mějte vždy na paměti, že žádná zkouška nemůže být silnější než Boží láska k vám. Ani smrt vás nemůže oddělit od Jeho lásky3.

Jsem vám nablízku, putuji s vámi ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

1 J 19, 25-17

2 Mt 6, 24-34

3 Řím 8, 35-39

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.