Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. dubna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BOŽÍ ŽIVOT JE VE VÁS, JSTE STVOŘENI K BOŽÍMU OBRAZU A PODOBĚ A JSTE TVOŘENI DUCHEM, DUŠÍ A TĚLEM. Mnozí tuto skutečnost nechápou a to je příčinou mnohých problému a nemocí ve fyzické i psychické rovině. Chci vám pomoci to pochopit.

Ve vašem DUCHU žije a působí Duch Svatý. Je ve vás činný bez ustání, aby udržoval váš život, jak tělesný, tak i duchovní. Jeho působení v sobě zahrnuje moc Nejsvětější Trojice. Lidský duch střeží Boží přítomnost. Již od počátku své existence se musí člověk rozhodovat, zda dovolí Duchu Svatému v sobě volně působit, či naopak se jeho přítomnosti uzavře. Toto rozhodování vychází z ducha.

Když duch přijímá Boha a otevře se jeho působení, je naplněn mocí. Rozkvete LÁSKA, INTELIGENCE A SÍLA, které uschopní člověka k účasti na Božím životě a působení. Zákony života se plně rozvinou a existenciální vývoj osoby je harmonický. Duch člověka vibruje v souladu s Božími vibracemi a uzavírá se působení Zla. Cesta člověka je vedena krok za krokem k plné identitě Božího dítěte. Tak se duch stává Božím chrámem, v němž se lidská bytost setkává tváří v tvář se Stvořitelem a přijímá od něj životní impulzy. Naopak, pokud se duch uzavře Bohu a jeho zákonům, Duch Svatý se omezí na udržení fyzického života, ale božské výsady, jež z člověka činí Boží dítě, zůstávají pohřbeny, neaktivní. Život se vyvíjí vzdálený od Boha, pravého pokoje a plné identity. Bůh respektuje lidskou svobodu a nikoho nenutí; člověk má v rukách vlastní osud. Nicméně, Bůh nikdy neopouští ty, kteří ho odmítají. Je vždy připraven podat ruku tomu, jenž se k němu chce navrátit.

Duch člověka komunikuje s DUŠÍ, která je jako obal skrývající ducha. Když komunikuje Duch Svatý duchu životní impulz, ten ho předává duši. Duše je nadána třemi mocnostmi: PAMĚTÍ, INTELEKTEM a VŮLÍ. Jejich prostřednictvím zpracovává impulzy přijaté od ducha a předává je mozku, jenž přeměňuje každý impulz na myšlenky, slova a skutky.

Jestliže darujete svůj život Bohu a rozhodnete se žít podle jeho zákonů, procházejí božské impulzy bez překážek od vašeho ducha k duši a poté tělu. Takto se vám Boží láska, inteligence a síla sděluje prostřednictvím přechodu duch-duše-tělo a tyto Boží výsady mohou působit v plné síle a váš život se stává ve všem harmonický. Naopak, jestli vzdorujete Bohu, váš duch je vyprahlý a nekomunikuje nic duši, vyjma impulzů nezbytných pro fyzický život. Duše si tak musí poradit sama a začíná používat své tři schopnosti pro vytvoření vlastního myšlení, odděleného od myšlení Božího. Životní impulzy nepřicházejí, či přicházejí zmateně a z toho se rodí nemoci. Skončíte u sobeckého a problematického způsobu života. Zmocní se vás zákony světa a jeho působení a zdeformují vaši identitu.

Jakou roli v tom všem hraje vaše TĚLO? Je velmi důležité, abyste to chápali, protože tělo je nahlíženo křesťany nesprávným a negativním způsobem. Tím, že je zřídkakdy chápáno ve své správné rovině, není milováno, tak jak si zasluhuje. Ježíš vás přece zachránil, tím že obětoval i své Tělo a každý den vás sytí v Eucharistii svým Tělem a svou Krví!

Tělo vám zajišťuje pozemskou existenci a je nástrojem skrze který sdělujete Boží život ve vás těm, kteří jsou kolem vás. Slova, gesta, pohledy, úsměvy atd., jsou jedinečným způsobem, jak můžete sdělovat, co jste a co si myslíte. Zdá se vám to málo? Je správné, aby se vaše tělo důstojně vyjadřovalo, způsobem odpovídajícím životu, jež v sobě nosíte. Způsobem hodným vašemu obrazu a podobě. Obrazu a podobě Boží.

Děti, nedělejte ze svého těla figurínu, schopnou se jen honosit módním oblečením. Nezacházejte s ním jako s ubohým oslem, na kterého nakládáte obrovské náklady, jež vám ukládá svět: módy, postoje, způsoby života, často pošetilé a škodlivé. Buďte si vědomi, že vaše tělo v sobě skrývá ducha a duši, v nichž sídlí nezměrný poklad: život, který vám dal Bůh. Necháte váš dům bez dozoru, jestliže v něm máte obrovský poklad? Jistěže ne. A přesto je vaše tělo často nestřeženým příbytkem, kam může každý vejít a dle libosti loupit. Takto dovolujete, aby vám byla kradena důstojnost a urážíte tím sebe samé i svého Stvořitele.

Starejte se moudře o své tělo a chovejte k němu úctu, protože není méně důležité než váš duch a duše. Nestavějte ho do středu, jako modlu. Stali byste se jeho otroky, tak jak se děje mnohým z vás, kteří jsou posedlí svým vzhledem. Jestliže žijete v Bohu budete schopni se stále lépe orientovat v jeho zákonech; uvidíte, že i vaše tělo bude zdravější a v rovnováze.

Žádám vás, abyste začali sami o sobě smýšlet jako o důstojných stvořeních, v nichž je otištěn Boží obraz a podoba. Buďte si vědomi vašeho ducha, duše a těla jako dokonalého celku, kde je všechno živoucí a propojené, protože všechno je vedené Bohem. A to tehdy, když dovolíte Pánu, aby ve vás žil. Je-li je Bůh schopen řídit celý vesmír, nedokáže snad řídit váš život?

Děti, jste nemocné, protože v sobě nenecháváte volně působit Boží ruku. Chcete dělat všechno sami a nejste toho schopni. Vaše duše často převládne nad vaším duchem a rozhoduje se sama o tom, co je dobré a co zlé a nedojde k ničemu. Když se darujete Bohu, duch zaujme správné místo a duše a tělo tak přijímají správně impulzy, tělesné i duchovní. Potom se uzdravujete a přispíváte také k uzdravení světa a vesmíru.

Proste Trojjediného Boha o světlo, abyste porozuměli tomu, co jsem vám řekla. Nelze vše vysvětlit slovy, ale ve vašem duchu je dokonalý kanál komunikace s Bohem, jehož prostřednictvím můžete dostat všechna vysvětlení. Sestupte do svého ducha. Bůh vás povede v této vaší „vnitřní pouti“. I já vám pomůžu chápat. Bůh si přeje, abyste pochopili, není žárlivý na svoji moudrost, naopak chce se o ni štědře dělit se svými dětmi. Ale ony ji bohužel odmítají. Více je přitahuje moudrost světa svými umělými a lesklými světélky, jež šálí vnitřní pohled a skrývají opravdové světlo. Vy takoví nebuďte!

Jsem vám nablízku, zvláště nyní ve velikonočním čase vzkříšení, protože si vás přeji vidět vstávat z mrtvých, konečně svobodné od vašich nemocí a strachů. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.