Vstříc Novému Stvoření

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. května 2018

Napsat komentář

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT SE RODÍ VE CHVÍLI POČETÍ, když vás tvoří Bůh. Tímto okamžikem začíná nádherné tajemství života. V Božích očích jste hotová stvoření od prvního okamžiku, kdy se začínáte vyvíjet v mateřském lůně. Vaše tělo musí procházet fázemi růstu, ale duch a duše jsou věčné a jsou okamžitě připraveni. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by embryo pouhým “uzlíkem masa”, jak se mnozí z vás, bohužel, domnívají a z čehož pramení těžký hřích potratu. Jsou na omylu, protože si myslí, že člověkem se zárodek stává, až začne myslet mozkem. Mozek je ale orgán, jež potřebuje ke svému vývinu čas; naproti tomu, vaše mysl je tvořena v duchu a duši již od prvního okamžiku života a pouze čeká, až se projeví navenek.

To nastává, až je mozek vyvinutý a je schopen přijímat impulzy od duše, která je přijímá od ducha. Vysvětlila jsem vám, že v duchu člověka působí Duch Svatý, který ve vás udržuje život tělesně i duchovně. Od okamžiku početí a po čas celé vaší pozemské existence vám Duch Svatý předává život, prostřednictvím svých impulzů. Tyto obsahují všechny informace genetické, biologické, chemické pro fungování těla; předávají vám také BOŽÍ LÁSKU, INTELIGENCI a SÍLU, jež vás činí schopnými žít a jednat k obrazu a podobě Boží.

Toto vám vědci na Zemi nikdy nevysvětlili, protože to sami neví a nechápou. Jejich věda je založena na pozorování fyzických jevů, na nichž staví své hypotézy, teorie a zákony. Co nemůže být ukázáno, pro ně neexistuje. Takto se život člověka stává jevem k pozorování a ne tajemstvím, jež se nachází ve světle víry. Je pravdou, že je život tvořen i fyzikálními zákony a jevy k pozorování, ale to není celý život: mimo fyzikální jevy existuje nezměrný prostor ducha, ve kterém platí duchovní zákony, které řídí celé stvoření a které předurčují i jevy. Když se toto nechápe, nejsou zřejmé opravdové příčiny stojící za všemi fyzickými i duchovními událostmi. To je důvod, proč se lékařům a vědcům na Zemi nedaří řešit a uzdravovat mnohé nemoci tohoto lidstva: velká část z nich nepřijímá tajemství stvoření a existenci Boha Stvořitele. Nezná zákony ducha a to před jejich očima uzavírá prostor tajemství, Bůh totiž svěřuje svoji moudrost pokorným a těm, jež ho hledají. Bez Něj zůstává moudrost pouze lidskou, částečnou a omezenou. Kdyby věda žádala Boha o pomoc, byly by vyřešeny mnohé problémy.

Řekla jsem vám, že začínáte myslet již v okamžiku početí. Jste proto také schopni se rozhodovat: bezprostředně po stvoření stojíte tváří v tvář Trojjedinému Bohu, svému Stvořiteli. On chce, abyste se rozhodli buď sloužit a milovat Jeho, anebo Lucifera; zdali chcete žít obětovaný život Jemu, nebo život sobecký; zdali přijímáte, či nepřijímáte Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele. Je to nejslavnostnější okamžik vaší existence, srovnatelný pouze s tím, co budete prožívat po smrti, kdy se znovu octnete tváří v tvář Bohu, tentokrát proto, abyste složili účet ze svého života a z toho, jak jste s ním naložili.

Proč po vás Bůh žádá, abyste se rozhodli v okamžiku početí? Protože tomu tak bylo i s vašimi předky a je tomu tak s každým člověkem. Každému je dána možnost osvědčit svoji svobodu v okamžiku, kdy ještě není ovlivněn zkušeností života. Bůh netvoří hříšníky, tvoří svobodné lidi; hřích je vždy rozhodnutím jednotlivce. Proč je od vás žádáno, abyste přijali Ježíše Krista? Protože jedině skrze Něj poznáte Otce, dostáváte Ducha Svatého a jste vytrženi z moci démona.

Když se v okamžiku početí člověk rozhodne pro Boha, dostává poslání, jež bude rozvíjet po čas své pozemské existence; jestliže si vybere Lucifera, bude jeho život nasměrován ke zlu. Jestliže si nevybere Boha ani Lucifera, jak se často stává, bude jeho život vratký a nejistý. V každém případě bude svobodný v průběhu svého života měnit svá rozhodnutí, zůstává stále svobodný. Bůh nezatracuje nikoho a všem nabízí světlo k pochopení, prostřednictvím životních zkušeností a zkoušek možnost napravovat chybná rozhodnutí. Váš Stvořitel vám nikdy nepřestane ukazovat přímou cestu a činí tak mnohými způsoby. Odpouští tomu, kdo se kaje a chce změnit život. V Bohu je vždy naděje pro všechny i pro největšího hříšníka. Na to nikdy nezapomínejte. Život na Zemi vystavuje vaše rozhodnutí zkouškám; proto nestačí ano v okamžiku početí k tomu, abyste byli svatí v jeho očích: je třeba toto ano obnovovat každý den a zcela svobodně. Zkoušky tak mohou posílit vaše prvotní ano, ale také jej oslabit, pokud nejste pevní ve víře. Proto Ježíš řekl, že je třeba se neustále modlit abyste neupadli do pokušení1.

Z prvotního rozhodnutí plynou pro člověka důležité následky. První a bezprostřední je jeho zařazení do určitého vesmíru, tj. příslušnost k tomu, či onomu lidstvu. Na prvotním rozhodnutí záleží také vzpomínka na Boha a hledání pravdy; schopnost čelit zkouškám života; hloubka myšlení; dosažení plné identity a autonomie; rozvoj lidský a duchovní; štěstí. To jsou jemné a hluboké aspekty, jež vám chci krok za krokem vysvětlovat, abyste je dobře pochopili, jsou totiž důležité pro váš život.

Ptáte se, proč se nepamatujete na své rozhodnutí v momentě početí? Je tomu tak proto, že Bůh nechtěl podmiňovat vaši svobodu, ani abyste se stali fatalisty, či abyste se obviňovali pro svou volbu. Nicméně prvotní volba je zásadní pro vaše životní nasměrování, což ale neznamená, že jste jejím otrokem. Bůh vás stvořil svobodné a život v Bohu není nikdy statický, naopak je velmi dynamický a neustále se vyvíjí.

Nyní zde skončím a vyzývám vás, abyste přemýšleli o svém životě a svém chování. Není důležité vědět, jaká byla vaše volba v okamžiku početí, důležité je rozhodnout se dnes pro změnu svého života k lepšímu. Děti, přijímejte Boží pomoc, dovolte, aby to byl On, kdo vás povede. Přijímejte mého Syna Ježíše Krista, zemřelého a vzkříšeného na vykoupení vašich hříchů. Začněte s Ním nový život, bezpečně před zlým, jež chce degradovat a učinit nešťastným vaše bytí. Jsem stále s vámi a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

1 Mt 26, 41;, Mk 14, 38

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.