Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. března 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BOŽÍ ŽIVOT ROSTE A PŘEDÁVÁ SE VE SPOLEČENSTVÍ. Roste v té míře, ve které je dáván. Když víc milujete, cítíte se více milováni, když více dáváte, více dostáváte. To je velký duchovní zákon, který bohužel chápou jen nemnozí. Velká část lidí nevychází ze sebe samých, nemiluje a proto nepřijímá lásku. Čím méně tito lidé přijímají, tím méně milují. Takto se kruh uzavírá a lidstvo stále více sklouzává do temnot sobectví a samoty.

Děti, u vás tomu tak nesmí být! Vzpomeňte, že jste povoláni milovat Boha celou svou bytostí a milovat druhé, jako sebe sama. To je učení, které vám zanechal můj Syn1. To je nejdůležitější zákon, jenž může směrovat váš život k opravdovému štěstí. Přeji si pomoci vám toto lépe pochopit.

Především musíte chápat, že život pramení z Nejsvětější Trojice a bez ustání proudí mezi Třemi Božskými osobami. Je to život dynamický, nespoutaný, věčný a neměnný i když stále nový. Je to Život, který rodí život. Když vás Bůh stvoří, vloží do vás závan svého Ducha, který napájí vašeho ducha, duši i tělo. Rostete, protože ve vás roste život; Bůh ho bez přestání podporuje. Když dospějete, vykvete ve vás LÁSKA, INTELIGENCE a SÍLA, jež do vás Bůh vložil ke svému obrazu a podobě. Takto začíná být vaše bytí plodným a má vliv na realitu, jež vás obklopuje.

Pokud se rozhodnete milovat a sloužit svému Stvořiteli a přijmete mého Syna Ježíše Krista, jako Božího Syna a Spasitele, stane se váš život nezměrným darem pro celý vesmír. Rodí plody lásky a spásy pro mnohé duše, protože vstupuje do velkého trojičního víru, do obrovské síly, která vládne vesmíru.

V trojičním víru se láska, inteligence a síla Nejsvětější Trojice sjednocuje se svatým lidem. Takto Boží život zasahuje celé stvoření. Trojiční vír vrací lásku, inteligenci a sílu a vylévá svoji moc na Boží děti a celé stvoření.

Samotné vaše osobní rozhodnutí, ale nestačí. Bůh vás stvořil k životu ve společenství, abyste byli jako bratři a sestry, děti nebeského Otce, prostřednictvím Ježíše Krista, v Duchu Svatém. Jste tedy povolání dát svůj život Bohu za vaše bratry. To je největší láska2, to co z vás dělá Boží děti a pravé křesťany. Upřímně žité společenství vás posiluje a činí úplnými. To, čeho nemůžete dosáhnout sami, toho může dosáhnout druhý, a tak doplní vaše působení a posílí vaši modlitbu. Stáváte se takto částí Mystického Těla Kristova, ve kterém každý člen působí pod vlivem jediné Hlavy: mého Syna Ježíše. Andělé, svatí z Ráje, živí, duše z očistce, vy i já tvoříme spolu toto Tělo.

Zjevila jsem vám existenci bratří ve vesmíru, kteří věří v Trojjediného Boha a jsou s vámi sjednoceni, bez ohledu na fyzické vzdálenosti, jež vás dělí. Společenství s nimi je pro vás životně důležité. Lidstvo na Zemi si nevystačí samo, protože je křehké a bouří se proti Bohu. Začněte se proto modlit a žít svoji víru spolu s celým Kristovým Mystickým Tělem. Zvláště pociťujte jednotu s bratry z vesmíru, kteří věří v Boha a bojují za pravdu. Tak se váš život pozvedne a plně vstoupí do velkého trojičního víru. Tam se setká s životem a silou celého Božího lidu přítomného ve vesmíru, bude posílen a posvětí se. To co jste dali, se vám vrátí stonásobně.

Děti, nevyprávím vám pohádky, ale mluvím k vám o Boží skutečnosti. Ta je konkrétní a přítomná ve vás, blízko vás i v celém vesmíru. Tvoří ji věci viditelné a neviditelné; obojí se vás dotýká víc, než si myslíte. Hranice mezi tím co vidíte a tím co nevidíte, mezi tím, co chápete racionálně a co rozumem nechápete, je velice prchavá. V Bohu neexistují nepřekonatelné hranice.

V nekonečném prostoru, jímž je Boží život, může váš duch vidět skutečnost takovou, jakou je jedině tehdy, jste-li sjednoceni se svým Stvořitelem. Proto se nesnažte poznávat a hodnotit vše svojí hlavou a vycházet z vaší racionality a vlastních sil, nejste toho schopni. Boží život se nenechá chytit nenasytnýma rukama toho, který chce jen vlastnit. Neskloní se ani před spekulacemi pyšných. Existuje inteligence mnohem vznešenější, než ta racionální. Přebývá v hloubce vašeho ducha a probouzí se se svatostí. Pouze ona vás nechá vstoupit do Tajemství Boha i stvoření. Modlete se a já vám pomohu pochopit. Proto mě Bůh posílá mezi vás.

Jsem vám nablízku a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

1 Mk. 12, 28-34

2 Jan 15, 13

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.