Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. února 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říct, že ŽIVOT V BOHU JE ŽIVOTEM LÁSKY A SPOLEČENSTVÍ. Jste plodem lásky a společenství mezi Třemi Osobami Nejsvětější Trojice. Proto jste předurčeni k životu v lásce a společenství s Bohem a mezi sebou navzájem.

Na počátku stvořil Trojjediný Bůh vaše předky; ne jediného muže a jedinou ženu, ale mnoho mužů a žen, kteří tvořili první buňku lidstva. Bůh si přál, aby se milovali opravdovou láskou a navzájem se přijímali jako bratři a sestry, děti téhož Boha. Povolal je, aby žili jako jeho milované děti, plné cti a důstojnosti, strážci stvoření. Prarodiče žili svobodní a nesmrtelní, v Boží přítomnosti, ponořeni do nádherné přírody, jež byla člověku přátelská.

Lucifer, počátek všeho zla, žárlivý kvůli milostem, které ztratil, se vzbouřil proti Stvořiteli a vstoupil mezi Boha a tyto první lidi, aby je svedl a zkazil. Slíbil prarodičům, že je učiní mocnějšími než je Bůh a velká část se nechala oklamat a vzbouřila se proti Bohu. To je prvotní hřích, spáchaný na počátku života lidí. Tento hřích se vmísil do stvoření, způsobil smrt, utrpení a nemoci. Prvotní hřích pokazil také přírodu a oddělil od sebe souhvězdí a planety.

Ne všichni prarodiče se vzbouřili proti Stvořiteli a mnozí z nich se nikdy nedopustili prvotního hříchu. Zůstali věrní Bohu a jeho zákonům. Vzešli z nich svobodná a rozvinutá lidstva, která se pohybují vesmírem ve službě Bohu a slabším bratřím. Předkové vašeho lidstva se proti Bohu vzbouřili až do té míry, že uzavřeli smlouvu s Luciferem. Vaše lidstvo se stalo slabým, porušeným a nepřátelským k Bohu.

Hned po smrti je dalším nejvážnějším důsledkem prvotního hříchu rozdělení mezi Božími dětmi. Ještě dnes jsou lidé rozptýleni v nesmírném vesmíru a za velmi rozdílných podmínek: někteří na planetách oddělených obrovskými vzdálenostmi, další na planetách, které jsou mezi sebou v konfliktu; jiní pak, podobně jako vy, jsou izolováni a odděleni v nevědomosti o existenci jiných bratří ve vesmíru. Pouze lidstva, která zůstala věrná Bohu mezi sebou zachovala společenství a žijí na blízkých a dostupných planetách.

Můj Syn Ježíš byl poslán od Otce, v moci Ducha Svatého, na Zemi, na planetu nejvíce vzdálenou od Boha, aby odčinil hřích prarodičů a znovu nastolil společenství s Bohem. Vzal na sebe hřích prarodičů, smrt a utrpení, plod tohoto hříchu a přemohl jej svou Obětí v úplné poslušnosti Otci. Ježíš zemřel a vstal z mrtvých na Zemi za lidi z celého vesmíru. Znovuotevřel cestu k Bohu a ke vzájemnému společenství všech Božích dětí. Ti, kteří uvěřili a věří v mého Syna Ježíše, jsou povoláni k účasti na novém lidstvu. To bude shromážděno ze všech planet a bude přebývat v novém stvoření, na konci času.

V krátkosti jsem s vámi prošla dějiny vašeho původu, abyste lépe pochopili velikost své křesťanské cesty. Dílo spásy vykonané Ježíšem se neomezuje pouze na Zemi, ale zahrnuje celý vesmír. Proto jste součástí velkého plánu lásky a univerzálního společenství, toho plánu, který byl prvotním hříchem poskvrněn, ale ne zničen. Bůh Otec navrátí svým dětem původní krásu a důstojnost na konci časů prostřednictvím svého Syna Ježíše Krista v moci Ducha Svatého. Nyní jste na cestě a já jsem zde, abych vám pomohla a putovala společně s vámi.

Na tomto vyprávění můžete vidět, jak prvotní hřích narušil bratrské společenství mezi prvními lidmi. Totéž pro vás platí i dnes: hříchy, které spácháte během vašeho života vás vzdálí od Boha a zpřetrhají i svazky lásky s druhými lidmi. Ano, děti moje, hřích je vzpoura proti Bohu a jeho zákonům. Vždy sebou nese hořké následky sobectví, lhostejnosti a nenávisti, jež hloubí hluboké propasti mezi lidskými bytostmi. Hřích je původem každého porušení a mízou napájející smrt – fyzickou i existenciální. Země je plná hříchů, proto se lidé nenávidí stále více. Střezte se hříchu, děti, nestavte se proti Bohu a žijte v pokoji mezi sebou! Když milujete Boha a svěříte svůj život do jeho rukou, poznáte jeho vůli. Když budete konat svou vůli, budete v područí Zla a jeho podvodů, které svádí svět.

Pozvedněte hlavy, děti a pomyslete, kolik bratrů a sester žije ve vesmíru. Pociťujte s nimi společenství. Budete mít bratry věrné Bohu, čisté a mocné, kteří vás nezměrně milují; modlí se za vás a čekají na setkání s vámi, až to bude Bůh chtít. Máte bratry, jež trpí stejně jako vy a stejně jako vy věří a doufají v Boha; sjednoťte s nimi své modlitby a oběti, vyzvedněte k Bohu všechna vaše utrpení.

Vězte, že Bůh v tomto čase volá své děti, a vytváří nové lidstvo, které již žije podle Božích zákonů. Tento lid stále více roste. Sjednoťte se s ním a pocítíte velikost univerzálního společenství! Nezáleží na tom, že nemůžete vidět a rozumět všemu, protože Bůh vám dává svého Svatého Ducha, který ve vás působí a dá vám poznat všechno, co vám poslouží k dobrému. Váš duch je inteligentní a má k dispozici lepší pohled, než mají hvězdářské dalekohledy. Váš vnitřní pohled je zaostřen vírou: kdo věří, vidí věci, které ostatní vidět nemohou. Proto, nebuďte jako lidé bez víry, jež chtějí chápat dřív než věřit a chápat se jim nedaří. Věřte a porozumíte.

Jsem vám na blízku, abych vám pomáhala chápat všechno co vám prospívá. Mějte důvěru v Boha a v moji mateřskou lásku. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.