Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. ledna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE NESPOUTANÁ SÍLA A EXISTUJE V CELÉM VESMÍRU. Je takovým do té míry, dokud vychází z Trojjediného Boha, věčného zdroje života.

Bůh vtiskl každé bytosti nezadržitelnou životní sílu, která pak v sobě nese zárodek nového života. Proto život rodí život. Kdyby tomu tak nebylo, zavládla by smrt a bytí by bylo popřeno. Tak tomu však není. Život je vždy silnější než smrt; nepřetržitě se rozšiřuje a vládne v celém vesmíru.

Jste stvořeni k obrazu a podobě svého Stvořitele. On má ve vás zalíbení a vaši existenci považuje za vzácný dar; jste pro něj důležití. Jste radostí Toho, jež vás stvořil a žádný život není neužitečný, všichni máte místo v jeho plánu lásky a spásy. Bohužel, mnohé lidské bytosti nechápou hodnotu svého života, protože neznají Boha Spasitele! Děti moje, Bůh vás miluje a přeje si, abyste byly nositeli jeho života, který je láskou, silou a krásou. Nesklánějte se před zoufalstvím, před prázdnotou, která panuje v srdcích! Buďte si vědomi své ceny a důstojnosti, jež vychází z Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Vězte, že váš život je plodem Boží lásky.

Drahé děti, Bůh na vás myslí a tvoří vás. Poté, co vás stvořil, na vás myslí dále. Sleduje vaše kroky a otevírá před vámi cestu života. Jestliže ho milujete a zůstáváte s Ním sjednoceni, vaše dny a roky plynou v pokoji, navzdory obtížím, které přináší každodenní život. Život na Zemi je těžký, protože většina lidí nemiluje pravého Trojjediného Boha a bouří se proti Němu. Takto si lidé navzájem ztěžují život a v jejich srdcích panuje válka. Vy, ale, neztrácejte tváří v tvář těžkostem odvahu! Pokračujte v hledání Boží tváře za všech okolností a zůstaňte věrní. Bůh vám pomůže, protože si přeje, abyste byli šťastní a svědčili o jeho dobrotě. Bůh vám pomáhá stále, děti moje, způsobem a v čase, který ne vždy chápete, ale který je pro vás vždy dobrý. Mějte důvěru v Boha a uvidíte zázraky v sobě i okolo vás.

Řekla jsem vám, že život je přítomný v celém vesmíru. Stačí, když zvednete oči k nebi a díváte se na hvězdy, abyste lépe pochopili nezměrnost Boha a jeho tvůrčí moci. A přesto, to co zahlédnete, je jen nepatrná část toho, co existuje. Bůh stvořil nespočet planet a souhvězdí, vy nejste jediné lidské bytosti ve vesmíru. Naopak, máte mnohé bratry, kteří jsou Božími dětmi, tak jako vy. Prvotní hřích a tvrdost mnohých srdcí bránily až doposud pravému poznání Božího díla a bratrskému společenství mezi lidskými bytostmi. Od jiných bratří ve vesmíru vás dělí nepřekonatelné vzdálenosti, ale nebude tomu tak napořád. Bůh je Otec a přeje si, aby byly jeho děti shromážděny kolem Něj. Proto Bůh poslal svého svého Syna Ježíše na Zemi, na planetu tak vzdálenou od Boha, pro spásu všech lidí ve vesmíru. Ježíšova oběť strhla zeď hříchu, jenž oddělovala lidi navzájem.

Můj Syn Ježíš otevřel cestu k plnému usmíření mezi Bohem a lidmi a mezi Božími dětmi navzájem. Proto přijde čas, kdy už nebudou mezi lidskými bytostmi vzdálenosti. Bůh je zruší. Svolá děti ze všech částí vesmíru. Všichni, kteří uznají jako jediného Boha Otce, Syna a Ducha Svatého a kteří se zřeknou hříchu a budou mu věrně sloužit, budou uvedeni do nového stvoření, kde Satan a smrt už nebudou vládnou. Učiní ze všech lidí ve vesmíru jediný lid a On jim bude Bohem. To bude Církev Ježíše Krista celého vesmíru.

Tento čas se přibližuje, děti moje, a já si přeji vás připravit na události, jež se dotkne celého lidstva. Vězte, že už existuje Církev Ježíše Krista celého vesmíru. Je to nespočetný lid, který sice žije na různých planetách, ale je jedno srdce, jedna duše, protože uvěřil v Trojjediného Boha a přijal mého Syna, Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Tato Církev očekává sjednocení s těmi na Zemi, kteří uznají téhož pravého Boha a budou se mu klanět.

Jsem vaše Matka a Matka celého lidstva ve vesmíru. Přeji si sjednotit všechny své děti ve vesmíru a odevzdat je svému Synu Ježíši. To je mé dílo, poslání, jež mi svěřil Ježíš pod křížem. Pomohu vám pochopit dobu, ve které žijete a to co pro vás Bůh připravuje. Vyzývám vás, abyste byly připraveni a poslouchali co vás učím. Nebuďte namyšlení a arogantní jako mnozí lidé na Zemi, kteří neví nic, ale snaží se všechno vysvětlit. Umějte stát s pokorou na svém místě a vytvořte místo Boží moudrosti. Bůh nikdy neodmítá dát své světlo pokorným a maličkým. To jsou opravdoví moudří.

Jsem vám na blízku a žehnám vám na každém kroku, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.