Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Křest Páně – Ježíšovo poselství

Moje drahé deti, najskôr vás žehnám a ďakujem vám za celú cestu, ktorú ste so mnou urobili, za všetky vaše obete a vaše modlitby, za vašu obetu. Sú vzácne pre Boží ľud.

Včera ste dostali praktické rady k tomu, čo vás v tomto čase očakáva. Dnes vám ale dám užitočné rady pre vašu vnútornú cestu.

Dnes začína vaše poslanie, ktorým je evanjelizácia Zeme. Začína v deň, v ktorom si pripomínate môj Krst a ktorým som ja sám začal svoje veľké verejné vystúpenie a svoje poslanie. Aj vaše poslanie je v tom istom čase vystúpením pred celým ľudstvom Zeme a vesmíru. Evanjelizácia Zeme je potrebná ako nikdy predtým, lebo na túto planétu sa vrátim a zjavím sa v sláve. Preto evanjelizácia Zeme ukončí prípravu môjho príchodu.

Verní bratia sa postarali o evanjelizáciu zvyšného nízkeho vesmíru a vy ste ich podporovali svojou modlitbou a svojou obetou. Teraz sa má stať opak – vy máte začať poslanie a verní bratia vás budú podporovať spôsobmi, ktoré budem pre vás považovať za nevyhnutné.

Bolo vám povedané, že vám prospeje veľká dávka pokory. Preto vám hovorím, nezačnite ani svojimi predstavami, ani svojimi ľudskými silami, pretože vám neprospievajú. Môžete vidieť, že evanjelizácia oficiálnej Cirkvi na Zemi dospela až sem – Zem je úplne pohanská. Sú tu dokonca ľudia, ktorí sa označujú za kresťanov, nehovoriac o mnohých kňazoch a mnohých iných veciach, ktoré poznáte. Pravá evanjelizácia je zjavenie moci Ducha Svätého. On bude pôsobiť vo vás, preto nezačínajte sami od seba, ale začnite odo mňa. Som to ja, kto bude evanjelizovať Zem prostredníctvom vás, tak ako som evanjelizoval nízky vesmír prostredníctvom verných bratov. Budem konať a vy budete mojimi nástrojmi. Nebudete pasívnymi nástrojmi, zbavenými vlastnej vôle, avšak nástrojmi poddajnými, otvorenými a rozhodnými mi slúžiť.

Toto všetko sa má stať, aby som sa mohol vrátiť na Zem. Svätý Michal a jeho zástupy vás budú predchádzať, lebo Michal je predchodca, ale je tu ešte jedna vec, ešte dôležitejšia, ktorú máte v tomto čase chápať. Je ňou zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu mojej Matky. Je to nenahraditeľný a nevyhnutný kamienok v mozaike spásy.

Veľa svätých v priebehu storočí prehlásilo, že prvýkrát som prišiel na Zem prostredníctvom Márie a že prostredníctvom Márie sa vrátim druhýkrát. To je pravda a bude to tak. Preto je v tomto čase celý Boží ľud povolaný k úplnému zasväteniu sa Nepoškvrnenému Srdcu mojej Matky. Neprídem na Zem skôr, než nezvíťazí jej Nepoškvrnené Srdce v mojom ľude. Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca mojej Matky je nevyhnutným znamením môjho príchodu. Treba, aby pred príchodom verných bratov vo vás zvíťazilo Srdce mojej Matky.

Často ste počuli hovoriť o Máriinom diele, mysleli ste na jej niektoré mimoriadne posolstvá a čiastočne je to tak. Ale jej dielo je omnoho väčšie. Máriiným dielom je zhromaždiť všetky jej deti zo všetkých častí vesmíru, aby ich obetovala mne. To je veľké Máriino dielo, ktoré sa začalo už od jej počatia. Práve vzhľadom na jej božské materstvo a na jej veľké dielo, bola Mária stvorená nepoškvrnená. Jej nepoškvrnenosť má teraz zostúpiť na celý môj ľud. Môj ľud bude nepoškvrnený, alebo nebude mojím ľudom.

Vy na Zemi ste mali veľké privilégium mojej prítomnosti v tele, ale aj prítomnosti Najsvätejšej Márie, ktorá je v tele dcérou vášho ľudstva. Preto ste povolaní viac než iné ľudstvá svedčiť o vašej príslušnosti k mojej Matke. Ak sa nezasvätíte mojej Matke, nebudete môcť svedčiť o mne. Žiaľ, jedným z veľkých hriechov oficiálnej Cirkvi na Zemi bolo to, že svedčila o mne bez toho, aby primerane zobrala do úvahy moju Matku. Svedčila o mne, ale nesvedčila o nej.

Vám má byť veľmi jasné nasledovné. Vaši bratia pri evanjelizácii nízkeho vesmíru nesvedčili len o mne, ale aj o mojej Matke. Každý človek má vedieť, že má Otca, ktorý je Boh, a Matku, ktorou je Najsvätejšia Panna Mária. Je úplne nevyhnutné, aby ste aj vy robili to isté. Preto veľká časť vašej evanjelizácie pozostáva teraz zo zasvätenia sa Panne Márii a v tom, že jej dovolíte dokonale vo vás konať. Mária je nevesta Ducha Svätého. Duch Svätý ma splodil v jej lone. Duch Svätý ma spolu s ňou neustále plodí v každom z vás a v celom mojom ľude. Máte ma v sebe nosiť živého! To sa môže stať iba prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca mojej Matky, skrz ktorú som prišiel na svet.

Príslušnosť k Márii vás ochraňuje. Znamenie, ktoré nosíte, má v sebe Srdce mojej Matky, z ktorého blčí plameň.1 Tento plameň neustále čistí môj ľud. Prostredníctvom Márie sa stanete čistými a budete neustále spočívať v milosti, aj keď ste zhrešili a keď ste krehkí a slabí. Máriino Nepoškvrnené Srdce chráni, očisťuje a pozdvihuje môj ľud, preto je potrebné zasvätenie sa jej. Povedia vám, že ste fanatici a že prílišná úcta k mojej Matke ma zatemňuje. Neverte ani slovo z toho, čo vám povedia. Kto miluje moju Matku a činí jej vôľu, miluje ma a činí moju vôľu, pretože moja Matka a ja sme jedno.

Z vášho zasvätenia sa Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu a z následného a mocného pôsobenia Ducha Svätého vo vás sa začne veľká evanjelizácia Zeme. Preto som vám povedal, aby ste nevychádzali z vašich diel. Vaše diela budú iba ovocím vášho priľnutia ku mne a k Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Keď sa zasvätíte mojej Matke, Otec sa zaraduje, pretože ona je dokonalou dcérou a bez poškvrny, prvotina nového ľudstva. Ja sa radujem, lebo vidím svoju Matku oslávenú, ktorá si plne zaslúži všetku slávu. Duch Svätý sa raduje, pretože je jeho nevestou. Mária je dokonalým stvorením, vzorom vášho života. Dovoľte jej teda naplno vo vás konať, aby sa jej dielo prejavilo a zrealizovalo. Moja Matka zhromažďovala môj ľud skôr než svätý Michal. Svätý Michal neurobí nič iné, než to, že mi predstaví to, čo moja Matka zozbiera. Najskôr Matka, potom ostatné stvorenia. Mária príde pred archanjelmi.

Nerobte si starosti s tým, čo máte robiť alebo nemáte robiť. Pokračujte vo svojom živote s jednoduchosťou, klaňajúc sa Bohu a slúžiac mu skrz Máriino Nepoškvrnené Srdce. Žite jednoduchým životom a uvádzajte do života to, čo ste sa naučili – obeta života skrz Máriino Srdce, nepoškvrnenosť, všeobecné spoločenstvo. Všeobecné spoločenstvo sa vo vesmíre ešte naplno nezrealizovalo, pretože chýba Zem. Zem sa má zjednotiť so zvyškom ľudstva vesmíru, ináč nebudem môcť prísť zozbierať svoje dobré zrno.

Dietky, nebudú vám chýbať prenasledovania, ale už to nebudú tupé a hrubé prenasledovania minulosti. Dnes je satanovo prenasledovanie dôvtipnejšie a tvrdošijnejšie, lebo satan sa bojí Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru. Až doteraz sa mu darilo zadržovať jej zjavenie sa, ale teraz to už nemôže robiť. Preto sa nebojte žiadneho prenasledovania. Nič už nemôže zastaviť moje dielo a dielo mojej Matky!

V tento deň vás žehnám a posielam vás do misie evanjelizovať Zem. Všetko vám bude povedané a všetko vám bude dané. Nemajte starosť o materiálne dobrá ani o peniaze. Nemajte starosť o to, čo budete jesť a piť ani o to, čo budete robiť a ako si budete počínať. Tieto starosti nechajte pohanom. Vy sa sústreďte na Božiu dobrotu a na Božiu veľkosť a moc. Sústreďte sa na moje dielo a nič vám nebude chýbať. Otec mi dal všetko.2 Môžem urobiť všetko, pretože som všemohúci. Vo svojom ľude urobím to, čo chcem a nikto mi v tom nezabráni. Nie je dôležité, či budete veľkí, malí, silní alebo krehkí. Ak ma budete milovať a ak vo mňa budete veriť a v moje dielo, nič vám nebudú môcť urobiť. Nikto vás nezastaví.

Žehnám vás celou trojičnou mocou. Prostredníctvom vás žehnám celý ľud Zeme v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.”

1 Ježiš sa odvoláva na kríž, ktorý nosia tí, ktorí patria nadácii „Pevnosť Nepoškvrnenej“. Viac nájdete na stránke vstric-novemu-stvoreni.org

2 Porov. Jn 17, 2

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.