Evangelizace Země

Slavnost Zjevení Páně – poselství sv. Archanděla Michaela

Drazí bratři a sestry z Církve Ježíše Krista celého vesmíru, kteří žijete na Zemi. Pán mě k vám dnes posílá s mocným požehnáním, aby vás připravil na to, co vás čeká v této době.

Jak víte, byla ukončena evangelizace nízkého vesmíru. Ve skutečnosti není toto prohlášení zcela přesné, protože nízký vesmír ještě není zcela evangelizován. Chybí totiž klíčová planeta: Země. Země ještě nespatřila Boží moc, předcházející Kristův příchod.

Evangelizace zbytku nízkého vesmíru přinesla dobré plody i když se všichni neobrátili. Chtěl bych vám upřesnit jednu věc: vy si myslíte, že se věrní bratři na planetách nízkého vesmíru představili ohromujícím způsobem se svými flotilami vesmírných lodí. Ve skutečnosti především navštívili mocné, kteří vládnou na těchto planetách a oznámili všechno, co se Pán chystá učinit. Žádali po nich osobní obrácení, které by přispělo ke konverzi jejich národů. Někteří z nich, hlavně na malých a vzdálených planetách odpověděli kladně a obyvatelstvo se snadno obrátilo. Naopak, na největších a vědecky a technologicky nevyspělejších planetách nebyl takový ohlas. Mocní, kteří tam vládnou, především ti z Konfederace světla, se neobrátili a zmátli své národy.

Následovně se věrní bratři setkali s těmi, jež jim ukázal Pán: s jednotlivci, s malými skupinami a začali s nimi pracovat. Tito odpověděli a stali se kvasem pro svůj lid. Působili v tichu a skrytosti, ale s velkou silou ducha a připojili se k věrným bratrům při evangelizaci svých planet. Bohužel, všichni se neobrátili. Zůstala značná část lidstva, jež nechtěla slyšet hlas Otce, Syna a Ducha Svatého.

Nyní chybí ještě Země, zásadní planeta nízkého vesmíru. I zde budou bratři dělat, to co dělali jinde: navštíví především vás, kteří jste v těchto letech uvěřili a jednali. Nesetkají se z mocnými Země, protože ti byli hojně kontaktováni v průběhu dějin a nezaslouží si tolik pozornosti. Půjdou přímo k lidu: kromě vás navštíví jednotlivce a malé skupiny otevřené je přijmout.

Velké zjevení věrných lidstev nebo přesněji řečeno, Božích dětí, nastane těsně před Kristovým návratem. Bůh si přeje, aby se lidé obrátili skrze víru a účast na velikonočním přechodu Ježíše Krista, ne pro velká znamení. Kdyby tomu tak nebylo a bratři by se projevili s celou mocí na planetách jež navštívili, bylo by to příliš snadné! Ode všech je žádána tatáž víra, která byla žádána od vás v těchto letech. Ve středním vesmíru tomu bylo trochu jinak, neboť tato lidstva byla vždy v kontaktu s věrnými lidstvy a nebyla to pro ně velká novina.

Po krátkém úvodu se vraťme na Zemi. Evangelizace Země záleží, jak už bylo řečeno, na vás. Nicméně, nejedná se o evangelizaci, tak jak ji chápete nyní. Nejedná se ani o evangelizaci, kterou prováděla oficiální Církev v průběhu staletí, prostřednictvím kázání, promluv, činů a také bohužel násilného nátlaku. Evangelizace, o které mluvím, je evangelizací v duchu. To znamená, že se od vás čeká především velké nasazení v duchu. To může vzejít pouze z hlubokého sjednocení s Ježíšem, skrze Neposkvrněné Mariino Srdce, v tichosti svého srdce, v tichosti modlitby, v kontemplaci a hlubině ducha. Proto se od tohoto lidu nečeká horečná činnost, ani aby procházel celou planetou. To se na Zemi již stalo a jak můžete vidět, bez velkého výsledku.

Bůh si přeje, abyste uskutečňovali to, co vám bylo vysvětleno a abyste v sobě nechali zcela svobodně působit Ducha Svatého. Tak aby mohl rozvinout všechny dary, které zanechal ve vašich duších. To může nastat, když se skutečně obětujete Bohu a když vstoupíte do hloubky svého ducha a svého povolání. Bůh od vás nežádá velké činy, ty bude dělat On skrze vás. Prvním velkým dílem je vaše víra. Znovu opakuji: nezabývejte se úvahami o velkých činech. Bratři přijdou a připojí se k vám, ale evangelizace Země záleží na vás. Musíte mít účast na Božím působení s pomocí bratří.

Žádá se od vás velká pokora, abyste uznali, že to nejste vy, kdo něco dělá, ale že je to Bůh, který skrze vás působí. Žádá se od vás také prostota života: prostota myšlení, skutků a promluv. Nesnažte se někam vyškrábat po klikatých stezkách abstraktního myšlení, dlouhé debaty vám nejsou k ničemu. Postačí vám nemnoho slov plných ducha, nemnoho skutků plných kvality. Bůh vás bude provázet s celou svojí mocí, teď je ale zapotřebí, abyste kráčeli do hloubky. Až doposavad jste museli čelit mnoha věcem a provádět mnohé akrobacie, abyste zůstali na nohou. Bůh si cení vaší námahy a je spokojený s vámi i s tím, co jste udělali. Teď vás však vyzývá stále více ke kvalitě.

Proto se, jako lid, nemodlete ani tak za to, aby přišli bratři, ti přijdou, jak Bůh slíbil. Modlete se spíše, abyste hluboce chápali, jaký druh evangelizace je nyní zapotřebí ve světě, v němž žijete, v horečném a povrchním životě vaší planety. Musíte zářit jako hvězdy a oddělit se od mentality tohoto světa, který jde zcela jiným směrem, k nezřízenému aktivismu, k životu žitému za běhu, bez uvažování, ve světe, kde každý říká své, ale nikdo neví, o čem mluví. Pro vás to tak nesmí být.

Připomínám kněžím tohoto lidu, aby byli pravými otci pro své bratry a sestry a kráčeli rozhodně po cestě, ve které byli vyučeni. Připomínám celému lidu, aby byl učenlivý v Boží nauce, která k vám přichází i přes kněze, jenž vám byli dáni a které musíte respektovat a pomáhat jim v jejich poslání. Takto, v hlubokém spojení s Bohem a v bratrském společenství Bůh udělá svůj díl. Jestliže neuděláte svoji část, Bůh nebude moci udělat tu svoji, protože bude muset čekat ještě jednou na obrácení Země.

Vím, že odpovíte, vidím ve vás dobrou vůli. My andělé vás budeme doprovázet.

Mimořádné nástroje jsou již nasměrovány směrem k Zemi. Centrální buňka mnoho pracuje ve svatyních ve vesmíru, kde Bůh shromažďuje duše, aby je připravil. Andělé soustřeďují své působení především na Zemi. Věrní bratři se připravují na setkání s vámi a s lidem na vaší planetě. Ce se týče vás, musíte dělat totéž; nežádejte Pána, aby vám poslal bratry, ale aby vás připravil na setkání s nimi.

Pán k vám bude stále promlouvat a dá vám potřebné světlo, nejdříve ale musíte být prostí, pokorní, konkrétní. Když říkám konkrétní, mám tím na mysli, abyste každý den mysleli na své obrácení, protože každý den je příležitostí k pročistění vašeho bytí a uvést ho do souladu s Bohem. Opakuji: buďte prostí, pokorní a otevření k tomu co vás učí Bůh. A Pán ukáže svoji slávu, jak řekl prorok1 a jak vám říkám i já: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.

Až bude evangelizace Země dokončena – a jen Bůh ví kdy to bude, neboť pouze on zkoumá srdce a bude vědět kdy všichni, které povolal, vstoupili spásy – to bude velká manifestace Božího lidu; zvláště pak věrných lidstev, které se projeví v celé své moci. Co se odehraje na Zemi, bude viditelné v celém vesmíru. Na Zemi se započalo velké dílo spásy a na Zemi se i zakončí: přijde po druhé Pán Ježíš aby sklidil všechno co mu náleží a odstranil všechno, co ho odmítalo.

Vyzývám vás k silné modlitbě. Buďte sjednoceným lidem, nerozdělujte se mezi sebou, nehoňte se za svými malými věcmi. Pán má moc, aby vyřešil všechny vaše problémy a pomohl vám v obrácení, vy ale musíte vykročit. Obětujte všechno, co se vám přihodí, v dobrém i ve zlém, pro Boží slávu a slávu Božího lidu a nebude vám chybět pomoc. Vyjděte s Boží silou!

Žehnám každému z vás i skrze vás celý lid Nadace a lid na Zemi, který vás následuje daleko více, než si dokážete představit. Žehnám nemocným na duchu, na duši i na těle. Žehnám vám abyste v sobě měli Boží sílu a byli si jistí Jeho pomocí, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

1Viz. První čtení svátku Zjevení Páně: Iz 60, 1-6

 

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.