Poselství Boha Otce – Zjevujte moji slávu

Poselství Boha Otce

Ghedi 3.srpna 20171

Ukazujte moji slávu

Drahé děti,

především Vám chci říci, že vás miluji, neboť to je klíčem k celému vašemu životu. Kdybych vás nemiloval, nebyli byste tady; bez mé lásky byste vůbec neexistovali. Stvořil jsem vás z lásky, ne z nějakého zájmu, ne protože bych od vás něco potřeboval. Stvořil jsem vás z nezměrné lásky, kterou jsem do vás vložil pro svoji slávu. Moje láska ve vás je mojí slávou a přeji si, abyste v této slávě stále více zářili.

Děti, moje otcovství se rozprostírá přes celý vesmír a musí se mu vše podřídit: nebe, Země, všechny planety i peklo. Moje otcovství je moc objímající všechno, naplňuje každou věc, přivádí k existenci to co neexistuje a udržuje při životě to co je.

JSEM TEN, KTERÝ JSEM. JSEM ŽIVOT. Život ze mě pochází a ke mně se vrací. Vrací se ke mně ve věčnosti, ne proto aby vyhasl a více nebyl, ale proto, aby existoval navěky a zazářil nade vším, především nad smrtí.

Moje drahé děti, děkuji vám, neboť mě chcete uctívat, nejen ústy, ale i srdcem. Můj Syn vám řekl, že hledám ctitele v duchu a pravdě2. Chci, abyste byli všichni mými opravdovými ctiteli. Když mě uctíváte, uctíváte můj život, jež pulzuje v celém vesmíru a stáváte se účastnými na tomtéž neporušitelném životě. Z mého života pramení pravá láska, která nezraňuje, nezrazuje, nikdy neopouští, ale žije navěky.

Co je největším projevem mé lásky? To dobře víte: je to můj Syn Ježíš. V něm jste viděli moji lásku, jež se stala tělem a zemřela pro vás. Tělo ukřižovaného Ježíše je největším znamením mé lásky.

Nepotrestal jsem vás po prvotním hříchu, i když jsem to mohl udělat. Poslal jsem svého Syna, aby na sebe vzal váš veliký hřích a vysvobodil vás. V něm jsem vás vysvobodil od každého nepokoje, od pocitu viny a od vašich strachů. Když se spojíte těsně s mým Synem, jste osvobozeni od lásky, kterou nabízí tento svět, lásky, která porušuje a zabíjí, svádí a klame, není to láska. Pravá láska je pouze ve mně, já jsem v mém Synu a můj Syn je ve vás, v moci Ducha Svatého, jehož vám bez ustání dávám ve jménu mého Syna.

Dal jsem vám dokonalou a neposkvrněnou Matku: pravou Dceru, Snoubenku a opravdovou Matku Boží. To chci i od vás, moje děti, abyste byly dcerami, snoubenkami a matkami. Maria je dokonalá Matka, protože v plnosti přijala mé otcovství. Tak se i vy stáváte pravými otci a matkami, jestliže zcela přijímáte moje otcovství, jež v sobě nese zárodek života; otcové a matky, kteří dávají život světu, neboť ukazují TOHO, JEŽ JE ŽIVOT.

Děti, dějiny lidstva se blíží ke konci. Neděste se toho. Nemyslete na katastrofy, ale spíše na život, který jde k plnosti. Musím přivést k dokonalosti své dílo, musím a také přivedu. Učiním tak ještě jednou prostřednictvím svého Syna Ježíše Krista v moci Ducha Svatého. Přivedu každého z vás i celé lidstvo k plnosti. Mluvím o tom lidstvu, které si zvolilo moji lásku. Bohužel je mnoho dětí, které odmítají mou lásku a já pro ně nemůžu nic udělat. Ne protože bych k tomu neměl moc, ale z respektu ke svobodě každého. Já svoji lásku a spásu nenutím, nenutím vám nic. Jsem stále zde a čekám vás u dveří svého domu, ale když je minete, co pro vás mohu udělat?

Dnes žádám od každého z vás i od celého tohoto lidu, který miluji a ustavičně mu žehnám, aby ukazoval moji slávu. Ukazujte slávu Božích dětí v Synu a Duchu Svatém, slávu Božích dětí v Nejsvětější Trojici. Svět čeká pouze to, na ostatním nezáleží. Když to budete dělat, přinesete světu všechno co potřebuje, neboť já jsem VŠECHNO; když ale nepřinášíte moji slavnou lásku, viditelnou, všemohoucí, k čemu jsou vaše díla? Jsou jen podobná všem ostatním. Žádám vás, aby jste světu ukazovali moji slávu. Můžete tak činit jedině tehdy, když přijímáte plně Ježíše, tím že mu dáte svůj život a ze všech sil se dáte k dispozici, celou svou duší i celým smýšlením. Takto bude ve vás působit Ježíš podle mé vůle a dá vám Ducha Svatého.

Zdá se vám to příliš obtížné? Naopak, je to velice prosté. Pomyslete na kvítek, který se otevírá slunci; nedělá nic jiného, než že se otevírá, slunce dělá vše ostatní: dává mu růst a rozkvétat. Tak je tomu i s vámi. Proto svěřte své životy do mých rukou, skrze Ježíše Krista. Dejte mi všechno, já vám dám také všechno. Všechno, co je dobré pro váš život a vašim prostřednictvím i pro život světa.

Posílám vás do světa, děti. Tak jak jsem poslal svého Syna, tak můj Syn posílá vás. Běžte a odhalte všem vašim bratrům, že je nebeský Otec, jenž miluje, zachraňuje a křísí, protože je schopen vrátit život i těm, kteří ho už nemají. Mějte vždy na paměti, že jste nositeli života, proto dávejte život. Ne vaše řeči, velká díla nebo pobožnosti. Přinášejte život! Dal jsem vám ho v hojnosti a dnes si přeji, aby zazářil ve vás a skrze vás až navěky.

Budu vám vždy nablízku, budu vás předcházet i následovat. Budu jako slunce ve vás, budu zářit pro vás a vy pro mě. Nemějte nikdy strach, já jsem vždy ruka, která vás podepírá, i v trápeních a zkouškách. Nikdy vás neopustím, protože jsem Otec, který nikdy neopouští svoje děti. A jestli se cítíte křehcí, vězte, že tím vás miluji ještě víc. Jako otec nezapomíná na křehké dítě, ale o to víc se k němu sklání, aby mu pomohl. Tak se chovám i já.

Mějte víru, děti! Mějte víru ve mě i mého Syna, mějte víru v Ducha Svatého. Zvěstujte světu moc Nejsvětější Trojice.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Lid nadace se rozhodl, že bude každý rok 7.srpna oslavovat Boha Otce. Dnes, 3. srpna byla tato slavnost zmíněna předem aby se umožnila účast lidu shromážděného v domě-svatyni v Ghedi

 

viz. Jan 4, 23-24

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.