Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13.července 2017

Drahé děti

Dnes vám chci říci, že BŮH PŘEMÁHÁ ZLO VE VÁS I KOLEM VÁS.

Zlo, děti, není nějaký abstraktní princip. Je to duch stvořený Bohem, který se proti Bohu vzbouřil. Jeho jméno je Lucifer a je to démon v němž má původ každá špatnost. Kolem Lucifera jsou tisíce dalších démonů, kteří vykonávají jeho rozkazy; rozsévají nenávist a zmatek v duších, podněcují závist a spory, vedou k hříchu proti Bohu a bližnímu. Výsledkem působení démonů je Zlo s velkým Z, jež působí bez ustání ve vesmíru a se kterým se potkává každý člověk na své pouti.

Když se člověk otevře Zlu, přijímá negativní impulzy, páchá hřích a stává se porušeným. To je hřích: chování, jež se rodí ze svobodného přijímání toho, co je proti Bohu. Hříšník ví, že hřeší a jedná s nepoctivým záměrem.

Nikdy nezaměňujte hřích s vaší lidskou křehkostí. Často chybujete, protože jste slabí a povrchní; když své chyby poznáváte, kajete se a žádáte pomoc od Boha, můžete je napravit. Bůh chápe vaši křehkost a snadno ji napraví, pokud to chcete.

Když hřeší mnoho lidí a svévolně ignorují Boha, jak se děje na Zemi, hřích se násobí a vytváří skvrnu, do níž je namočeno celé lidstvo. Je to podobné síti, která uvězňuje duše a utlačuje je. To je duch světa, který je dnes na Zemi velmi mocný a který dává trpět Božím dětem. Z tohoto ducha se rodí mylné myšlenky, nejednoznačné postoje, zvrácené způsoby řídící životy mnoha lidí. Démon sytí ducha světa tím, že našeptává lidem špatnosti a přivádí je k hříchu.

Situace na Zemi je dnes vážná, protože velká část lidstva ztratila cestu k Bohu. Nicméně, pokud milujete Boha a uznáváte Ježíše Krista jako jediného Pána a Spasitele, nemáte se čeho bát. Ježíš přišel na Zemi aby čelil Zlu a porazil ho jednou pro vždy. Když ho přijmete jako svého Spasitele, bude ve vás působit s mocí a Zlo vám už nebude moci škodit.

Jestliže dnes vládne Zlo na Zemi, je to proto, že mnoho lidí ignoruje a odmítá mého Syna Ježíše, který vám jako jediný může zjevit pravého Boha; jako jediný je schopen vzdorovat démonovi a porazit ho. Bohužel, Vykoupení provedené Ježíšem k dobru všech lidí není ode všech přijímáno. Mnozí pokračují a těžce hřeší, přitahováni lichotkami démona, který slibuje zdánlivé štěstí a falešnou svobodu. Takto duch světa roste a sílí každým dnem, následky můžete vidět.

Vězte, děti, že ďábel působí bez přestání i ve vás, bez výjimky, jste vystaveni pokušením. Co je to pokušení? Je to neustálé působení Zla, snažícího se vstoupit do vašeho života. Používá k tomu vaše myšlenky a smysly. Bůh pokušení dovoluje, aby jste se posílili v boji proti démonovi, ale nenechává vás v pokušeních samotné, vždy vám ukazuje východisko. Takto pokaždé, když zvítězíte nad Zlem ve vás, se stále více posvěcujete a pomáháte druhým přemáhat pokušení.

Děti zasvěťte mi vaše mysli a vaše myšlenky. Já je budu střežit v čistotě a budu je obětovat Bohu. Svěřte se do bezpečí mého Neposkvrněného Srdce, jež nikdy nepoznalo Zlo a já vás ochráním před hříchem. Budu vás bez přestání obětovat svému Synu a přimlouvat se za vás za všechny, aby vás Duch Svatý naplnil svými dary. Takto budete celiství, opravdové děti Boží, které uctívají Otce, věří v Syna a přijímají hlas Ducha Svatého.

Sami Zlo nepřemůžete, žádný člověk toho není schopen bez zásahu Trojjediného Boha. Dejte proto Bohu příležitost, aby ve vás svobodně působil, svěřte svůj život do jeho rukou. Takto budete vždy vítězit nad Zlem, v každé zkoušce budete zakoušet Ježíšovo vítězství. Jeho smrt a vzkříšení ve vás budou působit, budou vám sdílet svatost, jejíž plody se budou vylévat do vašeho okolí a na celé lidstvo. Svatost Božích dětí je nejmocnější zbraní proti peklu. S vaší svatostí Bůh přemůže zlo ve vás i kolem vás. Tam, kde žije svatý, země květe a tvorové se radují z Boží přítomnosti, jež v něm žije.

Proto vás vybízím ke svatosti, která není dílem lidským, ale Božím. Ona kvete v intimitě toho, který věří a odevzdává se plně a s pokorou Božímu působení. Svatost nevyžaduje velká díla, ale důvěřivé odevzdání se. Velká díla ve vás dělá Bůh; od člověka se očekává, že bude věřit a nechá působit Všemohoucího, tak jak jsem to dělala já.

Buďte prostí, děti moje, buďte pokorní a dovolte Bohu, aby vás den za dnem proměňoval. Takto vystoupí vaše opravdová podoba, ta kterou do vás Bůh vtiskl a ne ta, kterou byste chtěli vidět vy anebo druzí. Takto budete radostí pro Boha a pro jeho děti. Zlo se vás dotkne, ale nezvítězí nad vámi.

Jsem vaše matka a miluji vás . Chci, abyste byli všichni se mnou v novém stvoření, tam Zlo ani hřích nevstoupí. Jsem s vámi na cestě a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.