Budu hlasem chudých v Bohu

Ghedi 13. května – Svátek Panny Maria Fatimské

Poselství Panny Marie

Drahé děti,

dnes jste mě velmi potěšily, protože máte takovou touhu mě uctívat. Mnoho dětí na Zemi mi dnes vzdává chválu a slávu a já to vše předávám Bohu za vás.1

Ve všech svých zjeveních jsem používala prosté nástroje, malé, pokorné. Oni byli mým hlasem před lidstvem. Stejně tak, jsem byla já jejich hlasem před Bohem. Já jsem hlasem všech mých dětí před Bohem, zvlaště těch nejmenších dětí, nejchudších a nejpokornějších, těch které nežádají nic, než aby mě mohly milovat.

Děťátka, světu vládnou arogantní lidé, je v rukou násilníků a můžete dobře vidět kam to vede. Říkám vám však, že Pán drží pevně v rukou osud lidí a nedovolí, aby jeho málí byli utlačováni. Žádné Boží dítě nebude utlačováno a já budu hlasem těchto malých před Bohem a před lidmi. Budu tímto hlasem i před onou částí Církve, která mnoho mluví o chudých, ale je nechrání. Mnoho toho dělá pro chudé, ale nemiluje pravé chudé, ty kteří jsou chudí v Bohu. Kdyby je opravdu milovala, zjevila by to, co jsem řekla ve Fatimě, protože tam jsem mluvila z lásky k malým.

Mé děti, svět se nespasí bez pravého Boha a bez společenství mezi Božími dětmi. Mám na mysli všechny Boží děti, které jsou v různých částech vesmíru a které Bůh volá aby se sjednotily. Bůh hledá své děti, chce je spasit a používat jak nástroje spásy, když si to přejete. Já vás chci používat k přinášení velkolepé zvěsti na Zemi, kterou jsem chtěla přinést ve Fatimě a která byla zateměna intrikami lidí.

Toto je zvěst, kterou chci naposledy přinést na Zemi:

  • Lidstvo existuje v celém vesmíru

  • Celé lidstvo se bude muset rozhodnout mezi Ježíšem Kristem a Luciferem. Pouze skrze Ježíše Krista bude moci dojít k pravému Bohu: Otci, Synu a Duchu Svatému

  • Lidstvo, které příjme Ježíše Krista, bude shromážděno ze všech planet, aby tvořilo jediný lid, který bude spojený s mým Synem, Veleknězem. Bude to pokorný lid, ale silný v Bohu, v kterém už nebudou distance ani bariéry.

Děti, žádám vás, abyste se zcela rozhodli pro Ježíše a pomohli mi v tomto díle, které mi Bůh svěřil. Nežádám nic pro sebe, žádnou slávu. Mojí slávou jste vy. Jste hvězdami mé koruny. Já jsem hlasem mých dětí před Bohem a budu jím také před mocnými a arogantními lidmi. Z lásky k mým malým nebudu ticho. Budu dál mluvit a řeknu to, co jsem měla říct už dávno.

Jsem živá osoba, ne nějaká pěkná socha, ktrá se nosí v procesi. Mé děti mají právo naslouchat hlasu své Matky, která je miluje, volá je a poučuje. Doposud jsem byla velmi trpělivá a diskrétní, mnoho jsem toho odpustila. Nyní je však čas probudit mé děti, které trpí pod útlakem nepřítele lháře, který vypadá neporazitelný, který však nic nezmůže proti Bohu a proti mě. Proto řeknu vše, co mi Pán dovolí, abych vám řekla. Jsem jeho služebnicí a udělám to, o co mě On požádá.

Já jsem ta, která žije v Nejsvětější Trojici.

Jsem vaší Matkou, ale jsem také Královnou vesmíru. Nejedná se o prostý titul, kterým mě uctíváte, ale to je mým posláním. Jsem Matkou a Královnou vesmíru. Možná vám tato drobnost unikla, proto vám připomínám, že jako Královna jsem dostala od Boha milost a moc působit v celém vesmíru ve prospěch svých dětí. Dostala jsem moc přišlápnout hlavu hadovi a to udělám. Budu k vám mluvit a učit vás vše co potřebujete v této době, abyste zvítězili nad zlem, které se uhnízdilo všude, také v Církvi. Mám právo a povinnost před Bohem a před lidstvem mluvit k mým dětem kdy chci, kolik chci a jak chci, bez toho, že bych musela žádat od někoho dovolení. Bůh mě požádal, abych zcela používala moc Matky a Královny vesmíru a to udělám pro vás, abych vám pomohla a abych vás ochránila, protože doba je závažná.

Žádám vás, děti, abyste mi pomohli zachránit mnoho bratrů a sester tím, že je přitáhnete k Bohu. Buďte i vy hlasem posledních.

Mé děti, nespoléhejte se na mocné tohoto světa! Mějte důvěru pouze v Boha a také ve mě. Přeji si pouze vaše dobro a svěřuji vás Bohu, protože to je pro vás pravým dobrem. To musíte dělat i vy: svěřte se Bohu a zcela se mu odevzdejte. Dejte mu všechno a všechno se vám stonásobně verátí.

Slibuji vám, pro lásku kterou mi přinášíte, že budu vždy s vámi. Kdekoliv budete, já budu s vámi. Budu po vašem boku ve všech zkouškách, v radosti i v obtížích. Budu vaším hlasem před Bohem a vy budete mým hlasem před lidmi. Bůh, který je vaším Otcem, vás miluje a chce, abyste byli všichni šťastní a abyste se spasili. Chce vás přivést do nového stvoření, ktré je tak krásné a čisté, že si to nedokážete ani představit, ale které je připraveno pro vás na konci času.

Mějte víru, děťátka! Čekám vás v novém stvoření, ale jsem už zde s vámi a jdu s vámi na cestách světa, na cestě každého člověka vstříc novému stvoření.

Žehnám vám se vší svojí láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého

1 Na tento den připadá sté výročí zjevení Nejsvětější Panny Marie ve Fatimě (Portugalsko), která začala 13. května 1917

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.