Buďte milosrdným a spravedlivým lidem

23.4.2017 – Neděle Božího milosrdenství

Ježíšovo poselství

Drahé děti, můj lide,

pokoj vám. Přináším vám radost vzkříšení, tak jak jsem ji přinesl apoštolům. Je to táž radost, dnes jako tehdy. Radost, která přetrvá i čas, neboť v novém stvoření budete zakoušet se mnou v plnosti radost ze vzkříšení.

Dnes si připomínáte Boží Milosrdenství. Já jsem Otcovo Milosrdenství, jež se stalo tělem a sestoupilo na Zemi.

Děti, přeji si, aby každý z vás i celý tento lid byl milosrdný, aby byl zdrojem milosrdenství pro celé lidstvo. Milosrdenství se rodí ze spravedlnosti. Jakou spravedlnost mám na mysli? Ne tu, o kterou se snaží lidé a jež je často pomstou, oko za oko, zub za zub; toto není Boží spravedlnost. Spravedlnost v Boží mysli znamená žít spravedlivě, to je, podle Božích zákonů, v pravdě. Já jsem Pravda. Jestliže zůstanete sjednoceni se mnou, žijete ve spravedlnosti Pravdy; v této spravedlnosti se stáváte schopnými milosrdenství.

Když člověk nežije spravedlivě, nemůže dávat milosrdenství ani ho přijímat, jeho srdce je uzavřené. Já jsem vás učil odpouštět. Odpuštění je značná část milosrdenství, ale milosrdenství znamená také sklánět se k trpícím: spravedlivý a milosrdný člověk neospravedlňuje hřích, ale sklání se k hříšníkovi a podává mu ruku, tak jak to často dělám s vámi. Žádám vás, aby jste byli spravedlivým lidem, žijícím podle spravedlnosti a jde v pravdě, sklání se k trpícím a k hříšníků, přináší moje slovo a je se mnou hluboce sjednocen. Takto se stanete milosrdným lidem.

Dnes mnozí hovoří o milosrdenství, často se ale jedná o milosrdenství, které je oddělené od spravedlnosti a vzdálené od pravdy. To není milosrdenství, je to pouze lidské prominutí, záplata, která se nalepí tady, nebo tamhle. Opakuji, toto není milosrdenství. Pouze spravedlivý člověk, žijící v pravdě, kolem sebe vytváří milosrdenství. Ve svém milosrdenství tvoří také spravedlnost a pravdu, které potom vytváří milosrdenství a tak dále v nepřetržitém kruhu lásky. Proto spravedlnost a milosrdenství jsou spolu mezi sebou spojeny a navzájem se podporují. Vytváří spolu nádhernou mozaiku Božího života, jež odpouští urážky a nikoho neuráží.

Děti, Země potřebuje milosrdenství, i křesťané, i kněží potřebují milosrdenství! Země má obrovskou potřebu milosrdenství, ale správného milosrdenství, ne pouhého smazaní nepravostí. Potřebuje pravé vzkříšení ve spravedlnosti. Já nemám rád váš hřích, miluji vás. Pro lásku, kterou k mám k vám, vám odpouštím. Vy musíte jednat také tak: musíte milovat Boha i bratry, aby jste se stali spravedlivým lidem. Jestliže budete mít v sobě tuto lásku, budete pramenem milosrdenství. Odpouštějte urážky, zapomínejte na křivdy, neospravedlňujte nepravosti, haste nesváry; nesoutěžte, nepřete se, dovolte, aby Bůh vyřešil vaše neshody. Nechte zemřít vaši spravedlnost a vstupte do spravedlnosti, jež je pravdou, jež je životem podle toho, co jsem vás učil.

V této spravedlnosti dostanete milosrdenství a budete ho i dávat. Takto se umenší vaše problémy a nemoci. Mnohé nemoci se rodí z nedostatku spravedlnosti a milosrdenství ve vás. Když nepřijímáte pravdu a nevidíte to, čím jste, onemocníte. Když nemilujete a neodpouštíte a když odkládáte na zítřek vaše rozhodnutí žít podle Božích zákonů.

Proto, můj lide, žádám od vás velký krok: chci abyste žili, abyste žili všechno, co jsem vás naučil, abyste to uskutečňovali a stávali se spravedlivými muži a ženami, spravedlivým lidem. Buďte pramenem spravedlivého milosrdenství a milosrdné spravedlnosti. Takto vás budu moci poslat jako beránky mezi vlky. Vězte, mé děti, že beránek není nikdy slabý. Je vždy silnější než vlk. To platí i tehdy, když zemře, nese v sobě Boží spravedlnost a milosrdenství, které ho činí silnějším než je nepřítel, jakýkoliv nepřítel.

Žehnám vám a chráním vás ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.