Evangelizace nízkého vesmíru

Drazí čtenáři,
přinášíme vám poselství, které jsme dostali od sv. archanděla Michaela. Myslíme, že je není třeba komentovat. Necháme na vašem svědomí, aby jste ho posoudili a rozhodli se, zda a jak ho, ve svobodě Božích dětí, přijmete.
Žehnáme vám a provázíme vás modlitbou.
Stefania Caterina e Tomislav Vlašić

Poselství svatého archanděla Michaela z 5. ledna 2016, vigílie slavnosti Zjevení Páně

Evangelizace nízkého vesmíru

Drazí bratři a sestry na planetě Zemi, kteří jste se rozhodli náležet k novému lidu, s radostí vám oznamuji, že se zítra, v den, kdy se na Zemi připomíná Zjevení Páně, započne evangelizace nízkého vesmíru. Bůh Otec tak uskutečňuje zaslíbení, které dal svému Synu Ježíši Kristu, Spasiteli a všem lidem rozptýleným po celém vesmíru. Dá poznat dílo vykoupení i v nízkém vesmíru, tam kde nebylo až doposud známo. Ježíš završí toto velkolepé dílo v moci Ducha Svatého; použije k tomu mimořádné nástroje a lid, jenž bude nabývat na síle. Proto mi dal Ježíš příkaz, aby byla zahájena neprodleně evangelizace nízkého vesmíru. Vše je připraveno. Andělské šiky, stejně tak, jako Centrální buňka. Také jsou připraveni věrní bratři, kteří zítra vstoupí do nízkého vesmíru ve jménu Trojjediného Boha.

I vy jste připraveni; Pán vás v těchto letech vystavil zkouškám, viděl vaši cestu a uznal vás za věrné; proto se i vy budete účastnit evangelizace nízkého vesmíru svým obětovaným životem Bohu, v neposkvrněnosti a univerzálním společenstvím. Vaše modlitba bude pomocí a ochranou věrných bratří a těch, kteří se v této době přiblíží víře, nejen v nízkém vesmíru, ale i na Zemi. Toto vaše působení bude současně i evangelizací Země, v očekávání, až bude všechno dovršeno. Vybízím vás proto, aby jste se snažili ve vašem drahocenném a nenahraditelném poslání. Nezapomínejte, že na Zemi proběhne poslední bitva mezi Ježíšem a Luciferem ve chvíli slavného Kristova návratu.
Započetím evangelizace nízkého vesmíru se urychlí čas slavného Ježíšova návratu , ale také příchodu Antikrista a jeho Falešného proroka. I Lucifer bude přinucen urychlit své dílo, cítí totiž nebezpečí. Krok za krokem, tak jak budou věrní bratři postupovat v nízkém vesmíru, bude muset Lucifer ustupovat, až mu nakonec zůstane jen Země, na které se odehraje závěrečný střet. Proto vsadí všechny své karty a na Zemi bude narůstat násilí, pokušení a podrobení mnohých, působením Antikrista a Falešného proroka.

I proto jste povoláni k modlitbě a oběti Bohu. Váš úkol je velice důležitý. Antikrist i jeho Falešný prorok se ukáží tady na Zemi, ale jejich působení se bude odrážet na celý nízký vesmír, kde má Lucifer mnoho následovníků. Ti, společně se satanisty ze Země, budou vidět v Antikristu předchůdce Luciferova příchodu. Děti temnot věří, že se na konci časů ukáže Lucifer na Zemi, aby definitivně porazil Ježíše Krista, zničil křesťany a v celém vesmíru nastolil vládu tmy. Vaše modlitba, působení a svědectví budou baštou proti působení zla na Zemi.

Falešný prorok bude lidi vyučovat takovou doktrínu, aby je nasměrovával k Antikristu, kterému se budou muset všichni podřizovat. V plánech Lucifera je nastolení jediné světové vlády v čele s Antikristem a jediného náboženství v čele s Falešným prorokem. Všichni ostatní budou muset následovat jejich rozkazy. Ti, kteří obětovali život Luciferovi, od něj obdrží moc a bohatství; ostatní se stanou pouhými otroky. Můžete snadno vidět, že na Zemi se tento ďábelský plán již uskutečňuje a bude stále zjevnější.

Bůh však nebude pouze přihlížet a jeho působení bude mnohem mocnější než působení Luciferovo. S evangelizací nízkého vesmíru se uskuteční to, co Pán předpověděl, že se stane bezprostředně před jeho návratem „Nejprve je nutné, aby bylo Evangelium hlásáno všem národům“ (Mk 13, 10). Až to nastane, bude vykoupení plně působit ve všech Božích dětech a Ježíš přijde na svou vinici, sklidit úrodu.

Bůh se rozhodl zahájit evangelizaci nízkého vesmíru, protože viděl těžkou situaci a utrpení, ve kterém se nachází jeho děti, nejen v nízkém vesmíru, ale také na Zemi. V uplynulém roce věnoval pozornost zvláště chování všech křesťanů na Zemi; hodnotil především chování katolické hierarchie a Papeže, povolané k vedení většiny křesťanů na Zemi. Jeho očekávání nebylo naplněno a rozhodl se bezodkladně konat, dříve než bude pozdě a než se Země octne v chaosu.

Hierarchie katolické, pravoslavné, protestantské a ostatní, jež jsou v čele mnohých, příliš mnohých křesťanských vyznání, se budou muset rozhodnout mezi Ježíšem Kristem a svými ambicemi, mezi Všemohoucím a mocnými. Jestliže tak neučiní, nebo se rozhodnou špatně, Katolická Církev se rozdělí a ostatní vyznání se octnou v naprostém zmatku. Naopak křesťané, kteří vroucně slouží Ježíši Kristu, bez ohledu na vyznání, ke kterému patří, budou přitahováni do nového lidu, jež se bude vytvářet ve vesmíru, to bude Boží Církev, jediná v celém vesmíru, bez rozdělení a falše. Ostatní budou následovat cestu, pro kterou se rozhodli, říkám vám ale, že budou snadnou obětí Antikrista a jeho Falešného proroka.

Toto je Boží milosrdenství, které zachraňuje své děti od zla. Je zdarma, ale není levné. Boží milosrdenství předpokládá obrácení a ochotu nechat se proměnit Bohem. Ať se křesťané neklamou a nemyslí si, že mohou pohodlně žít, neboť Bůh je milostivý. Boží milosrdenství není nikdy odděleno od spravedlnosti, bylo by jinak milosrdenstvím nespravedlivým. Znamená to, že vaše chování bude od Boha souzeno milosrdným soudem, ano, ale spravedlivým. Dnes vás, tak jako nikdy, zvu k obrácení a modlitbě.

Vám, kteří jste přijali a náležíte k těmto programům, říkám, zůstaňte sjednoceni s Bohem skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie a planoucí srdce svatého Josefa.

Buďte jednotní mezi sebou a sjednoceni s mimořádnými nástroji. Vaším prvním svědectvím je být opravdovým lidem. Pokorný lid, milující Boha, žijící podle jeho zákonů, bez dvojznačnosti a ctižádosti.

Nediskutujte s nikým, nesnažte se přesvědčit ty, kteří nechtějí změnit svůj život. Ztrácíte drahocenný čas i síly a na přesvědčování už není čas. Odevzdejte Bohu ty, kteří vám odporují, on se o ně postará; není to úkol váš, ale úkol Boží.

Dostane se vám v této době všech potřebných znamení. Bůh vás nenechá osamocené a dá vám vždy světlo chápat události a účastnit se na jeho díle, ochrání vás od zla. Na oplátku očekává věrnost, upřímnou víru a úplné odevzdání se jeho vůli.

Budu vám nablízku v každé zkoušce, společně s mimořádnými nástroji a žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.