Vstříc Novému Stvoření

Nový lid oslavuje život (7)

Napsat komentář

Nová výzva všem

Drazí bratři a sestry,

nadále se za vás všechny modlíme. Se všemi sdílíme, co prožíváme, aby Boží tvář zazářila na celé lidstvo.

Jak už jsme několikrát podali svědectví, tak to prohlašujeme i nyní; působení Trojjediného Boha se projevuje každým dnem stále víc. Bůh ve své lásce chce spasit a pozvednout celý vesmír.

V poselství, které vám níže nabízíme, se Bůh projevuje ve svém působení. Existuje několik základních principů:

  • Bůh miluje všechny; všechny zve ke spáse. Ve své lásce vyjadřuje podstatu svého působení;
  • Bůh vytlačuje zlo, a nedovoluje, aby vítězilo. Přichází na pomoc lidstvu v každé epoše, situaci a v každé chvíli, aby bylo zlo poraženo;
  • Dává nám všechny nutné prostředky. Zvlášť dává lidstvu jeden vznešený nástroj, jímž je jeho Matka. Kdo může tak jako jeho Matka, ponořená do Boha, předávat Boží lásku?

Lid, jež je otevřený k působení Boha – Lásky, přijímá Boží podněty, slaví život a zpívá spolu s žalmistou:

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.

Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

(Žalm 120,5 – 8)

Také my oslavujeme život společně s vámi a žehnáme vám

Tomislav Vlašič

Poselství Nejsvětější Trojice

Bůh neustále působí ku prospěchu lidstva. Má na srdci úděl každého člověka a celého lidstva. Nikdo, ať už je jakkoliv zlý, není od Boha zapomenut. Myslíte, že Bůh tvrdě trestá ty, kteří činí zlo? Ne, spíš jsou to oni, kteří bojují proti Bohu. Ježíš prolil svou krev také za tyto vzbouřené děti a nadále se obětuje za všechny v oltářní oběti. Při každé svaté mši, která se slaví na Zemi, Ježíš i nadále umírá a vstává z mrtvých za všechny své děti v celém vesmíru, protože Bůh je absolutní Láska. Jako Otec, jež myslí na vás všechny, musí zabraňovat působení zlých a měli byste velké nesnáze, kdyby to nedělal. Ale i v případě, že se Bůh staví proti zlu, stále respektuje vaši svobodu a jeho spravedlnost je plná milosrdenství. Kdyby tomu tak nebylo, žili byste v diktatuře bezcitného Boha, ale tak tomu není.

Každému člověku a může být jakkoliv zlý, dává Bůh vždy novou možnost. Nikdo z vás by nebyl tím čím je, kdyby mu Bůh vždy nedal další příležitost. Proto má každý člověk naději; vždy existuje naděje v proměnu, jestliže si to přeje.

Bůh dává své světlo každému; milost prochází jako vánek kolem každého a přináší Boží hlas, jeho světlo všechny osvětluje. Byl by lhářem ten, kdo by řekl, že Bůh neexistuje nebo že se nedá slyšet. Duch Svatý se dává stále slyšet ve vašem nitru, jestli máte drobek dobré vůle. Jeho dílem je připomenout vám, že jste Božími dětmi a orientovat vás ke Spasiteli Ježíši Kristu. Bohužel nejste vždy ochotni Ducha Svatého přijmout a naslouchat mu. Jestli však umíte přijmout paprsek jeho světla, který vás stále hladí, můžete začít s procesem proměny celé vaší bytosti, pod podmínkou, že jste upřímní a máte v sobě pevné předsevzetí se změnit.

Jestli je tomu tak, potřebujete udělat ještě jeden nevyhnutelný krok; obětovat se Bohu a dovolit mu, aby ve vás působil. Jestli obětujete svůj život Bohu a přejete si, přizpůsobit se jeho zákonům, začne Ježíš Kristus ve vás své dílo Vykupitele. Na prvním místě vás očistí od zla a odpustí vám, potom vás svěří své Matce, Nejsvětější Marii.

Toto odevzdání Marii je životně důležité. Jak se každý člověk rodí v těle z matky, podle přírodního řádu, tak se každý člověk znovuzrodí v duchu z Matky v řádu milosti. Pochopte to dobře; jestli se znovu nezrodíte v lůně Té, která zrodila Boha – člověka, nedosáhnete plnosti, budete slabí na vaší cestě. Hrozilo by vám, že nedosáhnete svého cíle, jestliže by vás Ježíš nesvěřil Panně Marii. Nicméně je zapotřebí také vaše osobní odevzdání se Marii. Musíte udělat svůj díl, s důvěrou zanechat v jejich rukou svůj život. Matka ví, co potřebujete, její srdce tluče v souzvuku se srdcem jejího Syna Ježíše. Vaše Matka Maria je celá čistá a ukazuje vám cestu čistoty; je mocná a chrání vás od zla. A protože je Matkou, přijímá vás když trpíte a chápe vás, mírně vás napomíná, když chybujete, ale nikdy vás nezraní, protože je nejněžnější ze všech matek.

Nejsvětější Maria, Boží mistrovské dílo, vám byla dána Ježíšem pod křížem za Matku, aby vás provázela na cestě svatosti a vašeho návratu k Bohu. Nikdy vás nenechá, dokud vás nepřivede do bezpečí Boží náruče. Ani vy ji nenechávejte, jestli chcete, aby bylo vaše posvěcení snadnější a rychlejší.

Ježíšovo působení vás přivádí k Otci. Co to znamená? Znamená to, že Ježíš vám dává poznat Otce, dává vám ho milovat, zjevuje vám lásku, kterou má Otec pro vás. Až pochopíte a živě v sobě ucítíte Otcovu lásku, jste novými stvořeními a už vám nic nemůže uškodit ani smrt. Jste totiž v Otcových rukou, z nichž vás nebude moci nikdo nikdy vytrhnout, jak řekl sám Ježíš (Jan 10,29).

Zde vidíte, že Bůh nikomu nebrání, aby se přiblížil k dobru, naopak se snaží, všechny přivést k sobě. Tak musíte jednat i vy, jestliže jste Božími dětmi. Nesuďte, neodsuzujte, modlete se za všechny, také za zlé a za ty, kteří se vám takoví zdají být. Modlete se za všechny, kteří vám oponují a zhořčují váš život, nebudete toho litovat (Mt 5,43-48). Bůh na vás nechá sestoupit tak hojný déšť požehnání, že mu budete děkovat po celou věčnost. Proměna světa začíná tam, kde se mění jeden člověk a chová se jako Boží dítě. Nezapomeňte na to!

Říkám i vám, kteří jste udělali nějaké zlo, kteří si nedokážete odpustit nebo vám lidé neodpustili. Přibližte se k Bohu, který vás miluje a stále vám odpouští. Začněte žít pro něho a on vám bude po boku; udělá z vás nová stvoření, učiní vás svými pomocníky.

Nakonec říkám těm, kteří jsou Luciferovými otroky: také pro vás existuje východisko, ale musíte se vážně snažit proměnit svou mysl, svojí existenci a odčinit učiněné zlo. Bůh vám pomůže, ale nemůže vás nahradit. Proto se rozhodněte pro Boha a cesta se otevře i vám.“

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.