Nový lid oslavuje život (6)

Bůh existuje

Drazí bratři a sestry,
lidské dějiny, už od samého prvopočátku, svědčí o tom, že Bůh existuje; lidstvo to tušilo a chápalo i když omezeným způsobem a často se mu klanělo špatným způsobem.

Bůh komunikoval s lidstvem. V Ježíši Kristu ukázal svoji tvář a otevřel lidstvu cestu, aby ho mohlo plně poznat a pozvednout se k životu s ním.

V následujících dnech budou křesťané slavit velké svátky, aby se sjednotili s Bohem: Nanebevstoupení Páně, které pozvedlo naši přirozenost do božského rozměru; sestoupení Ducha Svatého do našich srdcí, jež nás vnitřně vede v našem pozvedání se přes hranice našich schopností; Nejsvětější Trojice ve které docházíme plného uskutečnění v novém stvoření, kde končí smrt a všechno utrpení (Zj 21, 4)

Bůh nám chce předávat svůj život, jestliže si přejeme ho přijmout a žít ho. Přijatý Boží život proměňuje tajemství víry ve světlo a dokonalé poznání: skrze něž se v nás rodí plný, věčný život. Ale naopak, uctívat Boha v těchto tajemstvích, pouhým dotknutím se pravdy, bez toho, že bychom do nich vstoupili a žili je, zůstáváme mimo poznání, mimo Boží život, který se chce sdílet a pozvedat lidstvo.

Čeká nás doba plná událostí, ve kterých se bude Bůh zjevovat, aby pozvedl lidstvo. Bůh nebude vytvářet nátlak na lidskou svobodu, ale ukáže se těm, kteří ho milují a jsou připraveni být proměněni v jeho životě: „Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (J 14, 22-26)

Pro naši meditaci zveřejňujeme úryvek vyňatý z knihy Stefanie Cateriny. Pomůže nám lépe porozumět krokům, které nás povedou k životu v Nejsvětější Trojici. Jako obvykle vás provázíme naší modlitbou a společně žehnáme všem, kteří kráčejí v Božím světle.

Tomislav Vlašić

Kristova mysl není fantazií

Dlouhý hovor svatého archanděla Rafaela o Kristově mysli trval několik let a byl rozčleněn do mnoha rozhovorů a poselství. V těchto výkladech z roku 2005 jsem se zeptala svatého Rafaela, jak můžeme rozlišit Kristovu mysl od naší fantazie. Odpověděl mi takto:

Musíte se naučit rozlišovat fantazii od inspirace, to znamená od toho, co vám Bůh dává pochopit díky Kristově mysli, která není statická, nýbrž je ve vás neustále aktivní. Jestliže jste se obětovali Kristu skrze Nejsvětější Pannu Marii, vaše úvahy a vaše myšlenky čerpají z moci Krista přebývajícího ve vás. Nejedná se tedy o fantazii, ale o Boží tvořivost. Fantazie převládá u lidí, kteří nemají svůj základ v Bohu, kteří staví na písku a ne na skále [1] . Kromě toho, když se upřímně darujete Kristu, žijete ve společenství s Bohem a s bližními. Bratrské společenství brání v tom, aby nad vámi vládla fantazie. Je to jednak proto, že jste pod pohledem bratří a sester, a také proto, že se ještě víc posiluje vaše poznání. Ve společenství totiž stále víc vstupujete do rozměru trojiční lásky, která vzájemně spojuje tři osoby Nejsvětější Trojice. V takovémto ponoření do trojičního života dospíváte k chápání duchovních a přírodních zákonů, které udržují vesmír a život každého tvora. To vše vás plně uvádí do Boží přítomnosti a stáváte se přímluvci za lidstvo. Prohlubuje se váš vztah s Nejsvětější Trojicí a odtud pramení nejvyšší poznání bezprostřední poznání, převyšující i zjevení. Mnozí lidé mohou dostávat nějaké zjevení, ale málokdo má pravé poznání. Mluvím o poznání s velikým písmenem, ne o školském poznání vycházejícím ze studia a z teorií. Mluvím o poznání vycházejícím z živého kontaktu s Nejsvětější Trojicí, která je pramenem života a každého zákona řídícího život.

To, k čemu dochází na planetách věrných Bohu, jako např. u Alfa Centauri, je ještě málo v porovnání s tím, co vám říkám. Budoucí lidstvo, to, které bude úplně spojené s Ježíšem Kristem, a jeho prostřednictvím s Bohem Otcem v Duchu Svatém, je určené k tomu, aby zakoušelo plnost pravého poznání, díky jemuž bude možné překonat každou mez na tělesné i duchovní úrovni. Bude to postupný proces, který Bůh rozvine v těch, kteří se mu úplně obětují, a bude ku prospěchu celého lidstva. Otevře se definitivní a velký přechod k pravému poznání, přesahujícímu všechny vědy a všechny hierarchie. Takto Bůh přemění mysl věrného člověka na mocnou mysl podobnou té jeho. Bůh myslí a tvoří svou myslí. Také vaše mysl se musí stát tvořivou, a stane se to tehdy, když se ponoříte do lásky Nejsvětější Trojice. Ve spojení s Bohem už vaše mysl nespočívá v neurčitém přemítání nebo v abstraktním spekulování, ale je tvořením. Svojí myslí můžete tvořit stejně jako svými slovy. Tak to bylo u apoštolů, kteří jedním slovem uzdravovali [2]. K tomu jste povolaní, protože jste Boží děti a jste stvoření k jeho obrazu a podobě.

O.
Jaký je rozdíl mezi inspirací a poznáním?

„Poznání je širokým pojmem zahrnující vnímání, zjevení, intuici a také inspiraci. Inspirace je tedy částí poznání. Nemíním tím lidské, školské nebo rozumové poznání, ale Boží poznání vycházející ze spojení s Bohem skrze Ježíše Krista. V něm, jak stojí psáno, jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání [3]. Ježíš Kristus je Boží Slovo, Boží Moudrost. Jestliže s ním žijete v dokonalém společenství, jestliže mu obětujete svůj život skrze Nejsvětější Pannu Marii, jste ponořeni do Nejsvětější trojice, v níž přebývá všechno Boží poznání. Když tohoto ponoření postupně dosáhnete, znáte Cestu, Pravdu a Život, protože znáte Ježíše Krista; jeho prostřednictvím přímo zakoušíte Boha.“

O.
Apoštolové během Letnic přijali dar mluvení v jazycích? O jaký druh poznání jde?

„Poznání jazyků tvoří jen malou část poznání, o kterém hovořím. Je to dar, který tak jako mnoho dalších darů vás nenutí tolik uvažovat, zkrátka mluvíte jinými jazyky, protože jste se do takového stavu dostali nadpřirozeným způsobem. Je to vskutku dar. Opravdové poznání je více než jen dar, prýští přímo z Kristovy mysli ve vás, která se stává činnou a funkční prostřednictvím darování vlastního života a skončením vašeho sobectví. Opakuji vám: Kristova mysl je ve vašem nitru a proniká každou věc! Vskutku, všechno bylo učiněno skrze Krista a pro něho [4] a jeho mysl vás otevírá k poznání všeho stvořeného. Boží mysl je tvůrčí. Pokud se oddělíte od Boží mysli, vaše mysl zhasne, nebo se přihodí ještě horší věc, stane se ničivou.“

Z knihy „Přepsat dějiny, Svazek 1, v Boží mysli, str. 47-49“

[1] Mt 7, 24-27
[2] Sk 3, 6
[3] Kol 2, 1-3
[4] Kol 1, 15-17

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.