Nový lid oslavuje život (3)

Vyjdi ze sebe a buď v Boží přítomnosti (1.Kr 19,1-18)

Drazí bratři a sestry, výzva Boží všem kdo ho chtějí poznat je stejná jako ta, která byla určená proroku Eliášovi (1Kr 19,1-18): vyjít ze sebe a otevřít se Bohu. To je ten nejsamozřejmější a nejpřirozenější přechod ve vztahu stvoření k Bohu, zároveň však i ten nejobtížnější. Svědčí o tom celé dějiny spásy, všichni svatí a dokonce i velký prorok Eliáš. Také on musel vyjít ze svého způsobu uvažování, ze svých vizí spásy, ze své charismatické moci, aby vstoupil do ticha a mohl přijmout spásonosné Boží působení.

Člověk je komunikativní a extatická bytost. Také příroda je taková: otevírá se, aby byla zahřáta, zavlažena, oplozena a tak dala plody. Na rozdíl od přírody je člověk svobodný, komunikuje s Bohem v lásce a dává mu zpět svůj život. Tak roste, mění se a dosahuje svojí dokonalost ve společenství s Bohem.

1. Proč má člověk strach z Boží spravedlnosti? Boží spravedlnost je dokonalým prostorem, v němž se rozvíjí život každého jedince a celé lidské společenství. Vše je tam dokonalé: láska, řád, poznání, život a všechny vznešené lidské touhy. V uzavřeném člověku je naopak vše nedokonalé a vede ho to k porušenosti, která je důsledkem jeho hříchu.

Člověk se nepochopitelně schovává, utíká ze svého dokonalého prostoru, od Boží tváře. Nachází tisíce důvodů k uzavření se do své vůle a svého způsobu myšlení a tak omezuje sebe. Vyhýbáním se Boží spravedlnosti, která je v Bohu skutečností, zrcadlem dokonalosti, raději povrchně mluví o milosrdenství, o milosti, o výjimečných zkušenostech, charismatech, zvláštních službách, úspěších. Jindy se vzdává schopnosti poznávat Dobro a Zlo. Tímto způsobem se dostává do víru zmatku: v podstatě má strach odevzdat se Bohu, aby ho On mohl zcela obnovit. Sám se odsuzuje k přežívání tam kde se nachází a pak umírá.

2. Známe dokonalou otevřenost Nejsvětější Panny Marie, která je jediným novým stvořením. Její postoj před Bohem je shrnut v jejích slovech k archandělovi Gabrielovi: “Hle jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova (Lk 1,38). Celý její život se rozvíjí v tomto postoji od chvíle jejího neposkvrněného početí až po nanebevzetí s duší a tělem. Sama to vysvětluje v jednom poselství Stefanie Cateriny: „Dítka, já jsem neumřela! Když jsem byla vyzdvižena do nebe, nebyla jsem ve stavu smrti, ale v hluboké extázi. Takto jsem byla přenesena do nebe za slavného jásotu Všemohoucího. Byla jsem v hluboké extázi a celá má bytost – duch, duše a tělo – se vyzvedalo v doprovodu andělů, kteří mi otevírali cestu, stejně jako ji budou otevírat každému z vás, když vstoupíte do nového stvoření. V obklopení sedmi velkých archandělů a tisíců a tisíců andělů jsem byla vyzdvižena do nebe[1].

Toto se zdá člověku neuvěřitelné. Vzdaluje od sebe pravdu, že se má stát novým stvořením, jako by byla nereálná. Ale to je skutečnost, ke které jsme povolaní, aby nám patřila. Panna Maria to vysvětluje: „Celá vaše duchovní cesta musí směřovat k postupnému očištění od hříchu a porušenosti, dokud nedosáhnete stavu neposkvrněnosti, díky níž budete mít účast na Boží milosti a budete hodni patřit k novému lidstvu. Celý lidský rod v celém vesmíru bude muset dosáhnout tohoto stavu čistoty, aby mohl vstoupit do nového stvoření: nové stvoření bude neposkvrněné a stejně tak i nové lidstvo“[2].

 Jaký je to exodus pro celé lidstvo! Je to plné a definitivní uskutečnění našich přání.

3. Hledejte, to znamená, modlete se k Bohu a přijímejte život, který vám předává; nejen k přežití. Nežádejte věci, abyste je dali do svých děravých kapes, do porušeného života! Hledejte Boží království; proste, abyste se stali novými osobami, aby se váš život plně uskutečnil. Vše ostatní vám bude přidáno jako plod vaší podřízenosti Božím zákonům (Mt 6,24-34).

Všichni vidíte hlubokou krizi lidstva. Šíří se morální, kulturní úpadek, chybí pracovní místa a roste chudoba. Lidé pod tlakem krize žijí v napětí, mají strach a stále méně se navzájem chápou; to samé se děje v politice a v mnoha jiných oblastech. Také příroda je zmatená a dezorientovaná: povodně, uragány, znečištění… Všimli jste si toho? Pochopili jste co je příčinou? Lidstvo se uzavřelo do sebe, do hmotného rozměru, který je určen k proměně, a už nebude tím čím je. Nevidí východisko, tone a hrozí mu zhroucení. Lidstvo ztratilo kontakt se svým počátkem a koncem:„Hle přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec (Zj 22,12-13).“ Hledejme ho, milujme ho a obraťme se k němu. Takto půjdeme ve světle, porozumíme událostem, které se před námi odehrávají, namísto, abychom byli pohlceni starostmi a beznadějí. Hledejte ho a pochopíte události; uvidíte cestu, jak vyjít z krize.

Mé srdce je připraveno, Bože, budu zpívat, prozpěvovat žalmy, rovněž moje sláva!

Probuď se už, citero a harfo, ať jitřenku vzbudím.

Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy;

vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá, až do mraků tvoje věrnost.

Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí ať je tvoje sláva!

Aby tvoji milí byli zachováni…“.

(Žalm 108, 1-7)

Ať vám Pán dá plody vašeho hledání a vaší modlitby, a ať vám žehná.

Tomislav Vlašič

[1] Poselství Panny Marie z 15.srpna 2013 s názvem: „Maria, Nebeská brána“, které bylo zveřejněno na této stránce

[2] Tamtéž

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.