Univerzální mise započala

Je to tak, drazí čtenáři. Univerzální mise započala s plnou Boží mocí; už se nezastaví ani nevrátí. Dřív než začneme tuto úvahu připomeňme si klíčové body posledních poselství zjevené prostřednictvím Stefanie Cateriny, které nás připravily na tuto velikou událost.

Kromě mimořádných nástrojů určených pro tuto dobu Bůh zapojil do tohoto působení celé Mystické Tělo Kristovo tvořené živými i zesnulými věřícími celého vesmíru: „Počínaje příštím rokem (2013) bude celé Mystické Tělo postupně zapojeno do mocného Božího působení pro přivedení celého stvoření ke Kristu“ říká sv. Michael v poselství z 20. listopadu 2012. [1] Ve stejném poselství oznamuje zrození nového lidu: Počínaje příštím rokem 2013, všichni, kteří v těchto letech plně přijali Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele a rozhodli se věrně sloužit Bohu, objetujic mu život skrze Pannu Marii budou povoláni aby se stali novým lidem. Tento lid bude pověřen posláním zvěstovat v celém vesmíru Ježíše Krista. Pokračuje prohlášením „Vše co Boží Syn oznámil a předpověděl, se musí naplnit v jeho svatém lidu. On je Alfa i Omega: co v něm bylo započato se v něm i završí.“

Pro tuto dobu je předpovězeno, že Trojiční moc, Boží všemohoucnost završí Boží plán. Duch Svatý v této souvislosti říká v poselství z 12. prosince 2012: „Přijde den, kdy se Boží dílo projeví v celé své moci. Nikdo nebude moci předstírat, že se nic neděje a někam utéct, nebude žádné cesty k úniku…K tomuto počátečnímu lidu se připojí další z celého vesmíru a vytvoří se jediné stádce kolem jediného Pastýře Ježíše Krista. Bůh použije tento lid k poražení Luciferova království, království smrti.“

V poselství z 6. ledna 2013 nám sv. Michael oznámil počátek vesmírné mise. Mise je svěřena nám všem, kteří náležíme Kristu. Vedením této mise Božího lidu bylo pověřeno věrné lidstvo z Alfa Centauri, namísto lidstva Země, které k tomu bylo původně určeno v Božích plánech; naše lidstvo, bohužel, neodpovědělo odpovídajícím způsobem. Sv. Michael vysvětluje: “ Boží rozhodnutí ohledně Země je třeba chápat z pohledu spravedlnosti, ale také dobroty a milosrdenství: Bůh nemohl připustit, aby křehké a nepřipravené lidstvo, jako to vaše, neslo takovou zodpovědnost.“

Bylo nezbytné v krátkosti shrnout poslední poselství, abyste si uvědomili nit spojující jejich obsah a neztráceli se v detailech a lidských interpretacích. My bychom teď rádi připojili své svědectví, abychom vás povzbudili.

1. Bůh je ve své dokonalosti naprosto spravedlivý. Zároveň je však jeho spravedlnost dobrá a milosrdná. Je to dokonalá pravda, ve které se odráží náš život a celá skutečnost. Jsme povoláni přijímat ji a pokorně se jí klanět.

Bůh nikoho neodmítá, ani lidstvo na Zemi, navzdory jeho nevěře. O tom musíme svědčit především my ze Země, kteří jsme poznali Ježíše Krista solidárního s námi ve všem kromě hříchu.[2] Toto naše svědectví vítězí nad zlem prostřednictvím Ježíše Krista a velmi přispívá ke spáse celého vesmíru. Nikdo nás nemůže tohoto svědectví zbavit, ani nás v něm zastoupit. Naopak jsme povoláni porazit zlo na Zemi spolu s celým Kristovým Mystickým Tělem.

2. Bůh ve své dobrotě a nekonečné inteligenci ví jak postupovat a dá prostředky a způsoby tak, aby přivedl celý vesmír k novému stvoření. Jeho působení je k užitku všech, včetně nás na Zemi. Víme, že před ním mohou být poslední prvními a první posledními; [3] všichni jsou však povoláni k plnosti. Všechno, co Bůh uskutečňuje ve vesmíru se odráží ve vesmíru a naopak.

3. Boží působení se šíří v celé své síle a můžeme o něm svědčit. Pokud přijmete toto působení ve skrytu vašeho ducha, budete ho zakoušet stále více každý den a budete ho odrážet na druhé. Proto buďte věrní Bohu ve všem, v čem jste byli poučeni.

4. Účast Božího lidu Země na univerzální vesmírné misi není ztracena ani omezena. Hlavní působení Boha prostřednictvím jeho nástrojů, je působení v duchu, který se vylévá bez ustání na vesmír. Jednoho dne se ukáží před našima očima jeho plody: nové stvoření. Proto mějte odvahu!

5. Bůh začíná působit uvnitř nás, aby se poté projevil navenek. Taková byla zkušenost prvních Letnic, [4] zkušenost všech svatých. Bůh se snaží přijít k člověku, přeměnit ho, přivést ho k dokonalosti jeho existence, aby mohl vládnout vesmíru společně se svým Stvořitelem. Nechejte se zapojit do mocného Božího působení, které vás přivádí na cestu k novému stvoření. Přivedení celého vesmíru ke Kristu nenastane nějak magicky, prostřednictvím „výletu“ na kosmické lodi, anebo prostřednictvím lidí, kteří nejsou připraveni nechat se proměnit Bohem. Nenechejte se zmást nepřítelem, skrze různé fantazie a lidské interpretace!

6. Bratři z vesmíru, věrní Bohu, pracují společně s námi. Také jejich působení je převážně v duchu; jsou navzájem sjednoceni v Duchu Svatém. Řekli nám: „Naší nejmocnější zbraní je společenství v Duchu Svatém; je mnohem mocnější než naše věda a technologie.“

Vězte tedy: vstupujeme postupně do kosmických letnic[5], je do nich uváděno každé Boží dítě mysticky spojené s Kristem, stejně tak každá buňka a všechny buňky ve vesmíru. Začíná se rodit nový lid, který postupuje k novému stvoření, lid, který je jedno srdce a jedna duše[6] v Duchu Svatém.

Modlete se, kontemplujte, obětujte se Bohu, přinášejte svědectví o Ježíši Kristu a budete se moci dotýkat mocného Božího působení, budete moci vnímat také působení, které přichází prostřednictvím jeho zvláštních nástrojů: andělů, Centrální buňky a bratří věrných Bohu. Ti posledně zmínění umožní, abychom je mohli vnímat v Bohem stanovené době. Ukáží se otevřeným duším a buňkám, které žijí kosmické Letnice.

My se obětujeme Bohu a modlíme se za vás za všechny, abychom s vámi zůstali sjednoceni. Naše společenství s vámi bude aktivní: budeme s vámi stále ve spojení a vysvětlíme vám všechno potřebné na vaší cestě k uskutečnění Božího plánu.

Mějte na paměti, že naše společenství v Duchu Svatém je velkou silou, před kterou se chvějí pekelné síly.

S bratrským objetím a požehnáním Trojjediného Boha.

Tomislav Vlašić

[1] Všechna citovaná poselství byla publikována na těchto stránkách

[2] Ž 4, 15

[3] Mt 20, 16

[4] Sk 2

[5] O Kosmických letnicích se mluví podrobně v knize Stefanie Cateriny „Přepsat dějiny“ Svazek I V Boží mysli

[6] Sk 4, 32

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.