Zrcadla světla

Drazí čtenáři,

blížíme se k vánocům a každý z nás si v sobě nese spoustu očekávání. Všichni si přejeme, aby se v našem životě staly velké věci a aby příští rok otevřel novou, hezkou stránku naší budoucnosti. Také já vám přeji mnoho dobrého k vánocům i po celý nový rok.

Předkládám vám poselství Panny Marie, které jsem přijala na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie a které přichází jako dárek k vánocům, jako malý klenot, který v sobě obsahuje mnoho světla. Jsem si jistá, že toto poselství vás povede tím nejlepším způsobem k dosažení velkých věcí života, těch věcí, které mají opravdovou hodnotu.

Slova Panny Marie jsou prostá, srdečná a jasná. Vnitřně nás vedou k Tomu, který vládne našemu životu a jež jako jediný ho může v plnosti uskutečnit. Společně s Neposkvrněnou Marií odkryjeme v sobě schopnost přijmout Ježíše Krista, poslaného od Otce, aby nás proměnil v nové stvoření. Odtud začíná proměna celého lidstva.

Modlím se za vás všechny a žehnám vám. Společně se svými spolupracovníky vám přejeme hezké vánoce a šťastný nový rok 2012.

Poselství Panny Marie z 8. prosince 2011

„Moje děti, s velikou radostí vás chci dnes požehnat. Přináším vám všechnu lásku, něžnost a požehnání Všemohoucího, který prostřednictvím zcela zvláštního privilegia chtěl, abych byla neposkvrněná, abych se mohla stát dcerou, snoubenkou a matkou Věčného Boha.

Žehnám vás, abyste měli sílu, odvahu a něhu k setkání se všemi událostmi, které vás čekají. Nemějte strach! Nezvěstuji vám katastrofy ani hrozné události, ale zvěstuji vám velkolepé věci.

To co jsem řekla pro mě samotnou, opakuji také vám: Velké věci vám učiní Všemohoucí, jestliže s ním budete sjednoceni skrze mé Srdce a jestliže budete schopni přijmout jeho sílu a jeho světlo.

Bůh je světlo, které prosvětluje každého člověka. Pokud se ponoříte do jeho světla, pokud dopustíte, aby vás proniklo, tehdy se i vy stanete světlem pro druhé.

Jste jako zrcadla, která odráží Boží světlo, ale jestliže je zrcadlo špinavé nebo zamlžené, světlo odrážet nemůže.

Proto vás zvu k celistvosti a neposkvrněnosti. Toho můžete dosáhnout skrze mě, protože vás vedu v neposkvrněnosti Ježíši Kristu, který je čistou Obětí, On je ten který pozdvihuje k Otci Nejčistší oběť. Takto se skrze mě sjednocujete s Ježíšem a stáváte se schopni přijmout světlo v plnosti.

Moje děti, jestliže nejste neposkvrnění, jestliže nejste celiství, nemůžete v plnosti přijmout Boží světlo a pravdu. Vskutku, přijímáte světlo, které je úměrné vaší vnitřní čistotě, protože světlo Boží nemůže prosvětlit to, co je špinavé.  Pokud tak udělá, je to pouze proto, abyste viděli, co musíte odstranit. Temnota nemůže pohlcovat světlo, naopak, odmítá ho. Proto nedopusťte, aby ve vás žily temnoty.

Zvu vás, abyste obnovili vaši mysl, vaše bytí, vaše jednání, vaše slova. Přeji si, abyste do mě ponořili celé vaše bytí, aby tak bylo zcela obnovené. Tehdy se z vašeho čistého bytí zrodí čisté jednání. Všechno to, co budete konat skrze myšlenky, slova, díla, bude pravým chvalozpěvem Bohu.

Když se mi představil archanděl Gabriel, zářilo z něho Boží světlo a já jsem před tím světlem stála. Mohla jsem ho odmítnout, poněvadž i když jsem byla neposkvrněná, byla jsem svobodná. Nikdo z nás není k ničemu nucen, dokonce ani k tomu, aby byl neposkvrněný. Já jsem přijala Boží dar, a když Boží světlo přede mnou zazářilo, přijatý dar se stal živým a působícím. Před tímto světlem jsem se svobodně rozhodla přijmout ho a ono ve mně učinilo všechno, co bylo potřebné. To světlo proměnilo můj život.

Tedy, děti moje, s odvahou, láskou a s rozhodností pokračujte v cestě, na kterou jste vyšli. Nic vám nebude scházet, slibuji vám, že budu vždy blízko vás. Jako Matka a Královna před vámi otevírám cestu a na této cestě vás stále provázím.

Přeji si, aby všechny mé děti byly neposkvrněné, celistvé, prosté a šťastné. Prosím vás, snažte se, aby váš život byl prostý, nehledejte velké věci, ale hledejte Boha, který je tím největším. Všechno ostatní bude učiněno podle plánů Božích, správným způsobem a ve správný čas. Tak jako já důvěřujte Tomu, kdo vládne všem věcem moudře a vlídně ve správnou dobu.

Já jsem s vámi a žehnám vašemu životu. Skrze vás žehnám celému lidstvu, všechny buňky, všechno to, co si Pán přeje uskutečnit v této době a co já, jako Matka v sobě počnu. Poněvadž ve mně je počato každé Boží dítě a stejně tak i jeho svatý lid.

Žehnám vám svým mateřským požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.