Přijmout Boží život

DSC_0103

 

Všechny vás zdravím,

drazí čtenáři. Chci vám sdělit, co se mi stalo před několika dny. Pán mi oznámil svoje přání a slib, že povede svůj lid zvláštním způsobem také prostřednictvím této stránky.

Na toto přání nemůžu než odpovědět celou svou bytostí, odevzdáním se Bohu plně k jeho dispozici, aby mě mohl použít jako svůj nástroj, nehledě na má lidská omezení. Proto se budu snažit, co nejvíce ustoupit na stranu, svá slova omezím na minimum, abych dala prostor slovům, s kterými se na mě Pán obrátí takovým způsobem a v čase, o němž On rozhodne.

Dnes vám předávám Ježíšovo poselství, které jsem dostala před několika dny pro vás. Vždy po nějaké době vám sdělím to, co jsem přijala. Prosím vás o společnou modlitbu se mnou a za mě. Určitě nebudou chybět překážky a obtíže, v tyto dny jsme je mohli zakusit na vlastní kůži v různých pokusech o očernění této stránky. Pán ale slíbil, že jeho plány nic nezastaví a že jeho slova stejně dojdou k těm, jež na ně čekají s poctivým a upřímným srdcem. „Boží slovo není spoutáno…“, tvrdil svatý Pavel (2Tim 2,9). Bůh je Bůh a je daleko nad námi. Proto se modleme, abychom se modlitbou a svatým přijímáním připravili na to, co Pán slíbil.

Poselství Pána Ježíše z 18. října 2010

„Drahé děti,

znám vaše srdce a vaše starosti. Vím o vašich touhách a překážkách, o vašich hlubokých otázkách. Není přede mnou nic skrytého, vidím dobro i zlo, jež patří k vašemu životu. Znám osobně každého z vás, protože já jsem vám dal život.

JÁ JSEM ŽIVOT. Nenaleznete život nikde jinde, než ve mně, ani naději, a lásku už vůbec ne. Hledáte mnoho věcí, místo abyste hledali mě. Proto nenacházíte pokoj, protože jen zřídka nacházíte mě. Řekl jsem vám, že kdo hledá, nalézá (Lk 11,9-13). Co máte ale hledat? Ne řešení vašich problémů, vašich úzkostných stavů nebo nemocí. Měli byste hledat můj život ve vás. V daru svého života vám jsem vám dal sebe a mého Ducha, zjevil jsem vám tvář mého a vašeho Otce. Do každého z vás jsem vložil jiskru Božího života, která je semenem vaší existence. V něm je vše potřebné, aby mohl člověk čelit všemu, co život přináší. Dal jsem vám INTELIGENCI, SÍLU A LÁSKU ke zdolání vaší cesty. Svojí obětí jsem sňal ostudu z vaší tváře, protože jste zhřešili proti mému Otci. Svojí krví jsem smyl vaší špínu, abyste mohli přistoupit k Božímu trůnu jako nová a vykoupená stvoření. Oblékl jsem vás do nejdrahocennějších šatů. Stvořil jsem pro vás ty nejkrásnější věci, aby se vaše srdce zaradovalo při pohledu na krásy stvoření.

Nicméně je jen málo těch, kteří jsou šťastni a mnoho je těch, příliš mnoho, kteří neví, co s mým životem a se mnou; rozhodují se pro nepřítele, satana, který je svádí svou vychytralostí a nenávistí dokud jim nevezme poslední zbytek důstojnosti. Mnoho je způsobů, jimiž se člověk odevzdává nepříteli, nejzáludnější z nich spočívá ve snaze o sebeuspokojení, v přesvědčení, že je vše v pořádku, jen proto, že to dělají všichni a že takto smýšlí svět. Úspěch, moc, kariéra, peníze, hmotné statky, krásný dům, dovolená a další věci; to vše je vyvrcholením vašich myšlenek. Abyste toho dosáhli, jste schopni zradit, krást, zabíjet a zabíjíte mnoha způsoby, i pouhým slovem nebo myšlenkou. A dokud hledáte všechny tyto věci, zapomínáte na život. Život, totiž, který hledáte, není životem, ale náhražka života. Pravý život není někde venku, ale ve vás. Je ve vašem duchu, v nejušlechtilejší a nejhlubší části vaší bytosti, je jako nejčistší voda na dně studny; nemůžete jí pít, jestliže ji nenaberete. Tak je to s pravým životem, není jej možné najít bez toho, aby se člověk postavil před Boha a poctivě vyznal, svou chudobu a potřebu Boží pomoci. Proč nehledáte můj život? Proč nikdy nemáte čas zamyslet se nad sebou a upřímně se zeptat, jestli jste opravdovými muži a ženami schopnými stát v pravdě? Proč mi nedovolíte, abych se na vás podíval?

gesu_sindone

Nechci vás soudit, chci vás uzdravit. Chci vám dát svého Ducha, aby ve vás narovnal vše, co je pokřivené. Dejte mi vše ze sebe a já vám dám všechno. Dejte mi také své problémy, své slabosti a své hříchy.

Neskrývejte se, když uděláte chybu ze strachu, že vás odsoudím. Já vás neodsoudím, protože vás miluji. Mějte ve mě důvěru. Dejte mi klíče svých srdcí a já z nich udělám trezory naplněné drahocennými poklady. Nebojte se, přijďte ke mně!

Mé děti, chcete vědět, co vám chybí, abyste byli šťastní? Chybí vám odvaha stát se svatými. Co znamená svatost? Neznamená to být zapsán v kalendáři nebo být zobrazen na starých obrazech, být ctěn na oltářích nebo být citován v mnoha knihách. Být svatý znamená prostě život v harmonii s Bohem a jeho zákony, člověk je veden touhou přiblížit se k němu s důvěrou v jeho dobrotu a milost, je milovníkem dobra a pravdy. Svatý je ten, kdo žije pro mě, vkládá svoji ruku do mé ruky a nechá se poddajně vést podle mé vůle, tam, kde je vaše dobro. Vy neznáte tajemné cesty štěstí, jež procházejí tam, kde to nejméně očekáváte; neznáte je, tak, jako neznáte, kde vane vítr ani jak se zrodí klas obilí. Život je tajemství, které můžete poznat jen ve mně.

Znám cestu k nejvyššímu Dobru, jež je Otec, protože JÁ JSEM CESTA. Odevzdejte se mi a já vás dovedu na nové cesty, kde se vaše nohy neunaví. Dovolte mi, abych vám podal ruku a podepřel vás. Nevidíte, jak jste unavení? Svět vám slibuje to, co vám nikdy nebude moci dát. Lživí proroci se potloukají všude, straší vás svými chmurnými předpověďmi. Vaši vládcové vás podvádějí prázdnými slovy a vaši duchovní vůdci často nevědí, co vám mají říct. Chopte se mé ruky, která je jedinou oporou pro vaši lidskost. Ani otec, ani matka, ani mocní, ani moudří, nikdo vám nemůže dát to, co já, protože vím, co vy nevíte.

JÁ JSEM MOUDROST, moudrost, jež je vtisknutá do vašeho ducha, ne moudrost natištěná v knihách nebo ve vašem mozku. Dejte mi svůj život, vložte jej do mých rukou a já vás učiním moudrými a schopnými žít životem hodným tohoto jména. Takto budete moci vyřešit své problémy, ne lidskou dovedností nebo vychytralostí, ale Boží inteligencí, která vám patří, protože jste Božími dětmi. Je ve vás, ale vy jí nevidíte; na různých místech se umíněně ptáte, jak a co máte dělat. Tak dospíváte k řešením, jež zhoršují situaci, často urážejí vašeho bližního a způsobují mu bolest.

Žijte prostým životem, Bůh je ve své nesmírnosti prostý, proto buďte prostými i vy. Nežádám od vás, abyste byli hrdinové ani mučedníci. Život na zemi je už tak dost tvrdý, a když dokážete obětovat malé i velké bolesti svého každodenního života a zůstat mi věrní, už jste udělali dobrou věc, milou Otci. Když připojíte vaše utrpení k mé oběti na kříži, jste už na cestě vzkříšení. Nezapomínejte na to, nebudete tak hned upadat do beznaděje; vaše slzy, jež mi s důvěrou a nadějí obětujete, jsou drahocennými perlami. Slzy těch, jež darují svůj život Bohu, čistí svět. Žijte radostně a prostě, užívejte Božích darů, ale na ničem neulpívejte. Spokojte se s tím, co máte ve snaze postoupit každý den kousek dál. Čím víc budete postupovat v duchu, tím víc dostanete; budete víc spojení se mnou a váš nebeský Otec vás bude chránit, milující Otec, který sytí nebeské ptactvo, odívá polní lilie (Mt 6,24-34), a ještě víc myslí na vás. Nic vám nebude scházet; vaše oči uvidí divy jeho dobroty.

Klanějte se Otci a hledejte ho mým prostřednictvím. Klanějte se Duchu Svatému, jenž je nejčistší láska a obnovuje život. Spojte se se mnou a se mnou budete vzkříšeni. Přál jsem si sdělit vám tato slova, aby vám dodala odvahy a byla vám útěchou. Příliš často jsou mé ovce bez pastýře, příliš často jdou za špatnými učiteli. Já jsem jediný Pastýř a jediný Učitel, protože JÁ JSEM PRAVDA, která nikdy neklame a odhaluje každou lež. JSEM SPRAVEDLNOST A MILOSRDENSTVÍ, protože jsem PRAVDA.

Chci vás doprovázet na cestě, abyste dosáhli pravého života a abyste mohli provázet také vaše bratry, vést je ke mně.

Žehnám vám s láskou, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.