Jsem zde, jsem váš Otec

Poselství Boha Otce

4. srpna 2019

Drahé děti,

je pro mě radostí být zde s vámi a říci vám, že vás miluji. Dnes, ve vás, mezi vámi a skrze vás se završují má zaslíbení. Zaslíbení vašim otcům o novém vykoupeném lidstvu; zaslíbení proroků. Konečně bude vyslyšen hlas naděje mnoha svatých, kteří prošli mezi vámi. Jsou osušeny slzy spravedlivých, kteří v průběhu dějin doufali, že uvidí to, co vy dnes vidíte1. Naplňují se zaslíbení, protože na Zemi je nyní lid, jenž mi náleží. Konečně je zde Církev celého vesmíru, kterou ustanovil můj Syn: živá, pulzující, svatá, celistvá, hledající pouze moji vůli.

Buďte si vědomi, že ve vás uskutečňuji svá zaslíbení, bez ohledu na vaše omezení, hříchy, nejistoty, nemoci. Já jsem větší než vy všichni, než vaše srdce, přání, nemoci, protože “mé úmysly nejsou vašimi úmysly a mé cesty nejsou vašimi cestami”, jak jsem řekl prostřednictvím proroka2.

To co dnes děláte je něco velkého3. Nejen to, že se mi zasvěcujete a že mi zasvěcujete tuto nádhernou planetu, jež jsem vám daroval: krásnou, stvořenou přímo pro vás a která je nyní velmi zdevastovaná, jak můžete vidět, ale proto, že dnes se mnou uzavíráte neodvolatelnou smlouvu. Smlouva je tato: “Budete mým lidem a já budu vašim Bohem4”. Skrze mého Syna Ježíše, v Duchu Svatém, vás uvedu do zaslíbené země, nového Jeruzaléma, což je nové stvoření, připravené od věčnosti pro vás a pro ty, kteří mě milovali a sloužili mi v průběhu staletí.

To znamená, že od nynějška mi definitivně náležíte a já do vás otiskuji svou pečeť. Je to pečeť věčnosti, spravedlnosti, lásky, věrnosti a milosrdenství; pečeť mých zákonů, které jsem napsal do vašich srdcí. To vše vás zavazuje k věrnosti, nejen pro vás samotné, ale i pro tu část lidstva, která sténá, trpí a čeká na mé znamení, prostřednictvím mého lidu.

Vězte, že nové stvoření začíná od mého lidu na Zemi jako i v jiných částech vesmíru. Nedělám nic bez svého lidu. Nejsem Bůh, který žárlí na svou moc, ale rozhodl jsem se dělit o svou slávu s anděli a lidmi. Rozhodl jsem se o ni podělit také s ostatními stvořeními, protože příroda je zrcadlem mé slávy. Všechna stvoření ukazují moji slávu, moc a dobrotu a nelíbí se mi, že jste to nepochopili. Velmi se mi nelíbí, že Země, která vám dala jídlo, vodu, zdraví, radost – a všechna stvoření, která ji obývají, jsou vykořisťována člověkem Země za účelem zisku. Vy se takto nechovejte, protože jste bratry a sestrami všeho stvoření: zvířat, rostlin, vody, vzduchu, země, atd., protože všichni jste stvořeni z mé dobroty. Proto od vás žádám, aby stvoření našla správné místo ve vašich domech; aby se ve vaší blízkosti zvířata, rostliny až do posledního stébla trávy cítily v bezpečí, aby nebyli ohrožováni a rozsápáni z touhy po zisku.

Nikdo z vás nevstoupí do nového stvoření sám, vstoupíte tam společně se všemi dalšími stvořeními, nezapomínejte na to. Stvoření obviňuje člověka Země z toho, že ho zradil, zneužil, ponížil, zničil. U vás tomu tak nesmí být. Dnes uzavíráte smlouvu také se stvořením, za něž nesete odpovědnost. I z tohoto se mi budete zodpovídat. Proto, chovejte se dobře k vaší planetě, tam kde se nacházíte, protože tento kousek stvoření kolem vás je vám svěřen navždy a s vámi vstoupí do nového stvoření.

Vidíte děti, co se děje na Zemi. Člověk mě nehledá, netouží po mně, nezná mě a odmítá. Proto jsem chtěl jiný lid a stvořil jsem nové lidstvo. Během dlouhých staletí jsem vzbudil svaté, proroky, spravedlivé, ale dnes se ve vás naplňuje zaslíbení nového lidu: jste můj nový lid a já jsem vašim Bohem. Můj Syn vás povede, Duch Svatý posvětí a já vás ochráním. Sejmu z vás jedovaté kořeny, protože do mého lidu nesmí vstoupit nic nečistého. Lucifer a celý jeho dvůr u vás už více nesmí nacházet útočiště. Budete procházet zkouškami a obtížemi, protože pocítíte nenávist nepřátel. Nebudete už ale mít podíl na zlu: jednou pro vždy vás od něj oddělím, jste můj lid.

Očekávám od vás, že si budete v každé chvíli vědomi toho, že mi náležíte. Pečeť, kterou dnes vtiskuji na vaše čela bude zářit v každém okamžiku vašeho života, kdekoli budete, kamkoli půjdete. Není třeba abyste mnoho mluvili; moje pečeť bude mluvit sama, protože ponesete můj život.

Děkuji vám za cestu, kterou jste se mnou ušli. Nyní začíná cesta nová – cesta nového stvoření. Šlechtil jsem vás jako vzácný strom, který už nebude zapouštět kořeny v tomto lidstvu, ale v lidstvu novém a v novém stvoření. Jste lid, který žije na Zemi, ale který nenáleží ani Zemi, ani duchu světa – náleží mně. Chovejte se takto: nemějte nic společného s duchem světa, ale kamkoli půjdete, neste tam mého Ducha.

Říkám vám na Zemi, kteří jste mě odmítli a kteří nepřijímáte mé zákony lásky, spravedlnosti a milosrdenství: od této chvíle si žijte jak chcete! Žijte si podle vašich zákonů. Říkám vám ale, že vás čekají těžké časy, protože už nebudete více zakoušet moji lásku, ani milosrdenstvím ani spravedlnost. Budete se muset spokojit s vaší láskou, spravedlností a milosrdenstvím, které se rovná nule. Mám vás rád všechny a jsem vždy připareven vás přijmout, ale dokud mě odmítáte, nemůžu dělat nic jiného, než vás nechat vašim rozhodnutím; respektuji vaši svobodu. Chcete jít sami? Bězte sami! Teď se všechna moje pozornost obrátí k pokorným, čistým srdcem, nevinným; ke všem, kteří jsou opovrhováni, postaveni na okraj, neviditelní. Chudí, kteří se rodí a umírají bez toho, že by si toho někdo všimnul. Nadále tomu už tak nebude: obrátím se k posledním a skrze svůj lid je zachráním.

Říkám také vám, mocní Země: nemyslete si, že vás nevidím. Zkoumám vaše srdce. Vidím, že v nich nemáte ani lásku, ani spravedlnost, ani dobrotu. Hledáte jen svoji slávu, ale já vám říkám, že se vaše sláva stane ničím, protože hledáte nic a to také naleznete. Kdo chce žít sám, beze mě, sám také umře. Také to je má spravedlnost: nechám každého, aby žil podle svého vědomého a svobodného rozhodnutí.

Opakuji vám: nebude ponechán nikdo mezi malými, pokornými, nevinnými, mezi těmi kdo trpí a hledají mě. Modlitba, oběť a láska mého lidu od nynějška dojde ke všem, kteří čekají, kteří umírají bez toho, že by je někdo pohladil; kteří mizí ze Země, aniž by si jich někdo všimnul. nezapomínám na nikoho a miluji maličké. I můj Syn se stal pro vás malým. Miluji spravedlivé, chudé, nevinné, čisté srdcem. Miluji děti, mladé a všechny, kteří v sobě mají touho po opravdovém životě, ale neví, na koho se obrátit. Proto vám říkám: jsem zde, jsem váš Otec a očekávám vás vždy u dveří svého domu, který je vždy otevřen. Nechoďte jinam, protože mimo mě nenajdete nic.

Děti, Země, zakusí těžké časy. Všechna nenávist, kterou člověk zasel, se obrátí proti němu. Už teď vidíte, že se příroda bouří proti člověku, tyranovi. S vámi to ale bude jinak. Nikdo se vás nedotkne, nikdo vás nebude trápit. Radujte se, že žijete v této době. Buďte šťastni, že můžete být zde. Kdo tady dnes být nemůže, nebude samozřejmě zapomenut: moc této slavnosti se rozšíří na všechny mé děti na Zemi i na ty v celém vesmíru. A moje Církev přítomná ve vesmíru vyleje na oplátku své milosti na vás, jste totiž jeden lid.

Žehnám vám a posílám vás jako svědky mého života a mé lásky. Buďte si vědomi své odpovědnosti, velikosti svých životů a svého povolání.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

1 Lk 10, 23

2 Iz 55, 8

3 Je myšleno zasvěcení Země Bohu Otci, provedenému během slavnosti

4 Jer 11, 4

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.