Slávnostný príchod Ježiša Krista a vstup ľudu do nového stvorenia

Úvod

Zjavenia Panny Márie v Medžugorí sú známe po celom svete a zasiahli veľmi veľa ľudí. Dňa 24. júna 1981 sa Božia Matka predstavila svetu ako Kráľovná pokoja a odvtedy sa zjavuje každý deň. Svedčia o tom šiesti vizionári, ktorí medzi iným potvrdzujú, že toto sú posledné mariánske zjavenia na Zemi.

Vychádzajúc z týchto faktov môžeme uzavrieť, že Panna Mária je prítomná medzi nami a ponúka nám mimoriadne milosti pre tento čas v súvislosti s tým, kde sa nachádza ľudstvo. Je teda rozumné a náležité uvažovať nad touto skutočnosťou, dávať si otázky a predovšetkým odpovedať na výzvu Kráľovnej pokoja.

V tomto roku 2018 sa v Medžugorí stali dve mimoriadne udalosti.

1. Dňa 20. mája 2018 sme ohlásili existenciu a dielo „Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru“, jednej, svätej a apoštolskej. Oznámili sme vám posolstvá-svedectvá Otca, Syna a Ducha Svätého, sprostredkovaných Stefaniou Caterinou. Priniesli sme vám aj svedectvo ľudu nadácie „Pevnosť Nepoškvrnenej“, ktoré sa zakladá na úplnej obete života prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie po rokoch cesty, vedenej Kráľovnou pokoja.

2. Niekoľko dní nato, 31. mája 2018, vymenoval pápež emeritného poľského biskupa Mons. Henryka Hosera za apoštolského vizitátora so špeciálnou úlohou pre farnosť Medžugorie na neobmedzenú dobu. Je to poverenie výlučne pastoračné, smerujúce k sprevádzaniu farského spoločenstva a pútnikov. To znamená, že poslanie Mons. Hosera nevstupuje do doktrinálnych otázok ohľadne zjavení. On sám niekoľkokrát vyhlásil, že nemôže vyjadriť žiaden úsudok ohľadne medžugorských zjavení, nakoľko to nespadá do jeho poverenia.

Definitívne slovo ohľadne zjavení patrí pápežovi. Jemu je už nejakú dobu odovzdaná záverečná správa komisie, ktorá vyšetrovala fakty o Medžugorí. Nejaký čas sa poloúradne vie, že komisia považuje za platných iba prvých sedem zjavení Panny Márie. Z tohto všetkého sa ukazuje, že oficiálna Cirkev nedala jasnú odpoveď na medžugorské UDALOSTI. Zdá sa dokonca, že ich dali do zátvoriek a možno ponechali, aby plynutím rokov a možno storočí upadli do zabudnutia.

My naopak nechceme zabudnúť na to, čo Božia Matka urobila prostredníctvom zjavení v Medžugorí. Nechceme, aby zhasla spomienka na udalosť, ktorá poznamenala najdôležitejšiu etapu v histórii ľudstva. Preto cez tento cyklus úvah vás chceme lepšie informovať o medžugorských udalostiach aj vo svetle toho, čo nám bolo zjavené počas mnohých rokov. Obraciame sa na vás a na tých, ktorí sú si istí pravosťou medžugorských zjavení, na tých, ktorí nás v týchto rokoch nasledovali a veria v existenciu Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru a chcú dať odpoveď pravde.

V rozličných bodoch vám predstavíme niektoré udalosti, ktoré zasiahli a dnes zasahujú Cirkev na Zemi a celé ľudstvo. Budeme sa snažiť dať vám rámec súvislostí pre vaše osobné rozpoznanie a pre vašu odpoveď Bohu. Boh nám v každom čase a na mnohé miesta posielal svoju Matku, Najsvätejšiu Pannu Máriu. Boh v každom čase žiadal úplnú spoluprácu voči tejto milosti zo strany Cirkvi a ľudstva. Začíname teda našu úvahu.

Prvá časť

Rámec udalostí

Od príchodu Ježiša Krista po dnes sa vo vesmíre stalo veľa zmien. Prvá etapa je od Turíc po Veľké jubileum, vyhlásené Katolíckou cirkvou v roku 2000, ktorým začalo tretie milénium vašich dejín podľa kalendára Zeme. V tejto etape došlo k upevneniu Cirkvi na Zemi a k rozšíreniu kresťanstva na vašej planéte.

Druhá etapa ešte stále prebieha. Začala sa v roku 2000 na Zemi a ukončí sa slávnym príchodom Krista a vstupom Božieho ľudu do nového stvorenia. V tejto etape Boh dal a dáva stále silnejší impulz svojej činnosti. Celý vesmír je nasmerovaný k udalosti, ktorá spečatí koniec časov a začiatok nového stvorenia, ku Kristovmu slávnemu príchodu.

Panna Mária v posolstve Stefanii Caterine z 25. mája 2013 niekoľkými slovami zhrnula cieľ svojich zjavení.

Drahé deti, chcem s vami prehĺbiť Boží plán, o ktorom som hovorila v mnohých mojich zjaveniach, najmä v Medžugorí. Je to plán, ktorý má svoj pôvod od večnosti, od chvíle, keď bol spáchaný prvotný hriech. (Gen 3) Od tej chvíle Boh uskutočňuje svoj plán privedenia všetkého ku Kristovi, aby zachránil celé ľudstvo a navrátil ho k sebe.“

V tom istom posolstve Matka potvrdzuje, že jej zjavenia vo Fatime a v Medžugorí sú medzi sebou úzko spojené. A dodáva: „Ostanem s vami až dovtedy, kým sa srdcia kresťanov neotvoria aspoň z časti, aby pochopili skutočnosť vesmíru takú, aká je v Bohu, a až kým Cirkev nepristúpi k vyhláseniu tejto pravdy. Ak sa tak stane, moje zjavenia sa skončia. Ak sa tak nestane, moje zjavenia sa taktiež skončia, lebo v tom momente vám nebudem mať čo povedať okrem toho, čo som vám počas dlhých storočí hovorila. Medžugorské zjavenia sú moje posledné zjavenia na Zemi, žiadne iné nebudú.“

Nateraz sa tu zastavíme. V našej úvahe budeme pokračovať, aby sme do hĺbky rozvíjali tento historický rámec. Zatiaľ vás necháme uvažovať nad posolstvom Panny Márie Stefanii Caterine z 6. januára 2017, z ktorého sa s jasnosťou vynára naša cesta. Nie je to niečo nové, je to však kresťanská cesta všetkých čias, ktorá sa dnes viac ako inokedy stáva povinnou vzhľadom na znepokojujúcu situáciu, v ktorej sa naše ľudstvo nachádza.

Ako vždy vás sprevádzame svojou modlitbou a požehnaním.

Tomislav Vlašič a Stefania Caterina

 

Posolstvo Panny Márie z 6. januára 2017 na sviatok Zjavenia Pána

Majte účasť na mojej obeti a ja budem mať účasť na vašej

Moje drahé deti,

dnes chcem byť s vami, pretože pre Boží ľud začína veľmi intenzívny čas. Včera vám boli povedané veci, ktoré sú dôležité, a ja ich nebudem opakovať. Chcem vám skôr povedať, že vás milujem a že som vám nablízku. Každý krok, ktorý robíte, robíte so mnou.

Ježiš sa chce ukázať ako jediný Spasiteľ ľudstva. Urobil to už keď sa vtelil, ale nebol prijatý. Boh však nenechá svoje dielo nedokončené, preto sa Ježiš vráti a ukáže sa, tentokrát to bude v sláve. Ani hriech a ani smrť proti nemu nič nezmôžu.

Jeho ľud musí predchádzať jeho zjaveniu, tak ako to bolo aj so mnou. Skôr ako sa Ježiš otvorene ukázal izraelskému ľudu, ukázal sa v mojom lone, kde začal žiť a pôsobiť. Ján Krstiteľ ho pocítil v mojom lone. Keď som ho ukázala bratom, ktorí prišli z vesmíru, tým, ktorých vy voláte Traja králi, nerobila som nič iné, než plnila svoje poslanie – ukázať svojho Syna celému ľudstvu. To som už predtým urobila s pastiermi, prvou bunkou na Zemi, ktorej sa Ježiš ukázal. Bol to malý a pokorný ľud.

Dnes sa to isté má stať v ľude. Ukážem vám Ježiša, aby ste ho vy ukázali druhým. Musíte ho ukázať predovšetkým vo svojom vnútri a vo vnútri tohto ľudu, pretože práve tam sa chce Ježiš zjaviť. Môj Syn povedal, že z vášho vnútra potečú rieky živej vody. (porov. Jn 7, 37-38) On je rieka života a vy ho máte ukázať druhým. Počítam s vami, že budete spolu so mnou rodiť Božieho Syna a ukážete ho svetu tak, ako som ho ja ukázala pastierom, a ukážete ho vesmíru tak, ako som ho ja ukázala Trom kráľom.

Králi prinášali dary iným kráľom. To bol zvyk toho času. Vy všetci máte prinášať dary Kráľovi kráľov. Najväčším darom, ktorý od vás Ježiš očakáva, je váš život. Vo vašom živote je všetko: viera, nádej a láska. Boh toto očakáva od vás a aj ja to očakávam.

Neustále vám odovzdávam Ježišovu lásku. Vedzte, deti, že žiadne stvorenie nemá v sebe čistú lásku, ak ju nedostane ako dar od Boha. Musíte prosiť Ježiša, aby vám dal pravú lásku. Nevychádzajte zo svojej ľudskej lásky. Satan bude pôsobiť celou svojou nenávisťou, preto Boží ľud bude musieť pôsobiť s celou Ježišovou láskou. Ježiš dal život za svoj ľud a niet väčšej lásky než táto. Keď dáte život Bohu za svojich bratov, žiadna temná sila vás nebude môcť premôcť.

Budem vám nablízku, budem sa za vás modliť a obetujem sa za vás, aby vás môj Syn naplnil svojou láskou. Dajte mi všetky vaše modlitby, vaše úmysly, vaše myšlienky a vaše túžby. Ja ich očistím od každého sebectva, prednesiem ich Bohu a budem žiadať iba o to, čo je pre vás najlepšie. Prosím vás, aby ste mali účasť na mojej obeti a ja budem mať účasť na vašej. Som vaša Matka a Matka Božia a chcem vás všetkých priviesť do Srdca svojho Syna, lebo on vás privedie do nového stvorenia.

Žehnám vás s celou mocou, ktorú mi Boh pre vás dá, spolu so svätým Jozefom, ktorý je vždy po mojom boku a spolu so mnou sa prihovára za vás, v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.“Mějte účast na mé oběti a já budu mít účast na vaší

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.