Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. června 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT SE VTĚLUJE V ČASE A PROSTORU. Váš život není něco abstraktního, výslednice náhodných okolností. On vyvěrá z lásky a mysli Trojjediného Boha. Život každého člověka je jako nádherný strom: kořeny má ve věčnosti, kvete a přináší plody v čase, aby byl znovu přesazen do věčnosti, kde bude přebývat navěky. Váš Stvořitel, jako moudrý zahradník, ví kam umístit každý strom, ale i strom musí udělat to, co mu náleží. Vysvětlím vám proč.

Mluvila jsem k vám o okamžiku, ve kterém jste byli stvořeni: to je základní moment, kdy stojíte před Bohem a musíte se svobodně rozhodnout, zda svůj život dáte mu, nebo démonovi. Bůh vám pomáhá v rozhodování, tím že vám ukáže, jako ve filmu, život, který budete žít a také kde ho budete žít, podle své volby. Dá vám poznat svůj plán s vámi, kříže, jež vás potkají na cestě, události, které prožijete až do okamžiku smrti. Bůh nikdy nechce, abyste se rozhodovali, bez toho, aniž by vám k tomu dal světlo.

Totéž se odehraje v okamžiku smrti: Bůh vám ukáže, jako ve filmu, život, jež jste prožili, aby vám umožnil pokání, pokud jste zhřešili; i tehdy se musíte rozhodnout, zda přijmete, či nepřijmete Boží pomoc. O smrti ještě budu mluvit později.

Vraťme se k okamžiku vašeho stvoření: jste před Bohem a svobodně přijímáte, či odmítáte plán a poslání, které pro vás Bůh připravil. I Lucifer, s Božím svolením, před vámi stojí a svádí vás falešnými sliby; tak jak to dělal s vašimi prarodiči, tak to dělá i s každým z vás. Musíte si zvolit mezi Boží pravdou a Luciferovou lží. V tomto bodě vám Bůh Otec ukazuje svého Syna Ježíše Krista jako Život, Pravdu a Cestu1 a ve jménu Syna slibuje dar Ducha Svatého2. Je na vás, abyste uznali, nebo odmítli Ježíše Krista jako Boha a Spasitele3. Každý z vás je stvořen jako svobodný a inteligentní a musí svobodně přijmout Boží lásku a vedení. Váš Stvořitel vás miluje a respektuje vaši svobodu, rozhodnutí mezi dobrem a zlem je vždy na vás.

Podle vaší odpovědi, je vám určena ta či ona planeta. Kdo přijme Nejsvětější Trojici a souhlasí ze svým posláním, bude žít mezi lidstvy věrnými Bohu ve vysokém vesmíru, kde bude moci uskutečnit to, co od něj žádá Bůh. Kdo odmítne Boha půjde mezi vzbořená lidstva v nízkém vesmíru. Kdo zůstane nerozhodný, ale ne nepřátelský k Bohu a ukáže trochu dobré vůle, bude žít mezi lidstvy ve středním vesmíru. Zde se mu dostane pomoc od bratrů věrných Bohu, aby byl posílen ve svém rozhodování. Kdo je nerozhodný, ale chladný a tvrdý ke Stvořiteli, skončí také mezi vzpurnými lidstvy v nízkém vesmíru.

To je pravidlo, existuje ale mnoho výjímek, protože Boží milosrdenství jde naproti i těm nejvzpurnějším dětem. Takto, v průběhu dějin, dovolil Bůh, aby se některé duše, které ho přijali v okamžiku stvoření, vtělily na vzbouřených planetách. Tito velcí a velkorysí lidé přijali Ježíše Krista a svobodně šli v jeho stopách. Obětovali se a zřekli se života na nádherných planetách se svatými lidmi. Prožili svůj život svatosti a modlitby mezi zvrácenými lidmi nepřátelskými Bohu a často platili nejvyšší cenu až do prolití své krve.

To je zřejmé na Zemi, na planetě jejíž vzpoura nemá obdoby. Ona je umístěna v nízkém vesmíru a její prarodiče uzavřeli smlouvu s Luciferem. Zde se vtělil můj Syn a daroval sám sebe za všechny lidi ve vesmíru. Po něm putovali mnozí po této planetě a darovali se mému Synu Ježíši za spásu svých bratří. Svatí, mučedníci a proroci žili a žijí mezi vámi, často jsou nepoznáni, vysmíváni a pronásledováni. Jako kvítky vzešli z bláta Země, tak vzdálené od Boha, a téměř vždy byli pošlapáni. Nicméně, jejich život se stal neodvolatelným svědectvím o Boží lásce, vylévané na dobré i zlé prostřednictvím Ježíše Krista.

Děti, i mezi vámi, kteří čtete tyto řádky, jsou muži a ženy, kteří se pokorně a s odvahou darovali Bohu. Vězte, že Ježíš vás něžně miluje a nikdy vás nenechává samotné. Dal vás mně, abych vás střežila ve svém Neposkvrněném Srdci a já si dnes přeji vás k sobě přivinout. Má ruka vás hladí a podepírá, ukazuje vám vždy cestu, jež vede k Ježíši. Prosím vás, nechejte se mnou vést!

Vězte, že Trojjediný Bůh právě shromažďuje své děti v “Církvi Ježíše Krista celého vesmíru”. Tato Církev bude stále více vystupovat a zazáří jako hvězda ukazující lidem cestu spásy. Vy všichni jste povoláni být její částí, prostřednictvím svého upřímného darováni se Nejsvětější Trojici, skrze mé Srdce. Nejsou k tomu třeba velká díla a krásné řeči; ani velká věda a rafinovaná teologie. Stačí být opravdovými dětmi Božími a žít podle toho.

Modlím se za vás a doprovázím vás na cestě, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

1 J 14, 6

2 J 14, 26

3 Kol 1, 15; Ž 1,1-3

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.