Znamením je kříž…

Znamením je kríž…

1. novembra 2016

Drahí bratia a sestry,

znak, ktorý vidíte a ktorý vám chceme predstaviť, sme dostali prostredníctvom zjavenia. V roku 2015 ho Najsvätejšia Panna Mária ukázala Stefanii Caterine vo videní. Povedala, že ide o mocný znak. Budú ho nosiť tí, ktorí sa vážne rozhodnú patriť k novému ľudu, ktorý sa obetuje Bohu skrz Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a zúčastní sa na Božom pôsobení pri zjednotení všetkého v Kristovi.

il-segno

Tento znak podľa toho, čo naznačila Panna Mária, predstavuje nasledovné.

Znakom je kríž, symbol spásy, ktorú uskutočnil Ježiš Kristus, a ako taký ho uznáva a uctieva Boží ľud prítomným v celom vesmíre.

V strede kríža je Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, z ktorého vyžaruje plameň jej lásky.

Okolo Máriinho srdca je kruh belasej farby, ktorý predstavuje Boží ľud prítomný v celom vesmíre. Okolo tohto kruhu je ďalší modrý kruh s dvanástimi hviezdami Máriinej koruny, opísanej v knihe Zjavenia [1], znak jej kráľovskej hodnosti, ktorá sa rozprestiera po celom vesmíre, ale aj znak jej všeobecného materstva. Panna Mária totiž viackrát povedala, že hviezdami jej koruny sú jej deti, rozptýlené v celom vesmíre.

Najsvätejšia Panna Mária je v strede ľudu, ktorý sa jej zasväcuje a ktorý jej preto patrí. Ako Matka a Kráľovná podporuje a ochraňuje ľud, ktorý jej syn Ježiš Kristus vykúpil svojou krvou. Dvíha ho a pripája k svojej nepoškvrnenosti, aby bol čistý a súci objaviť sa pred svojím Pánom.

Najsvätejšia Panna Mária v Božom, jej zasvätenom ľude víťazí. Tento znak preto predstavuje aj víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca, predpovedaného už vo Fatime, ktoré sa uskutoční nielen na Zemi ale v celom vesmíre.

Panna Mária sa prostredníctvom Stefanie Cateriny ohľadne znaku vyjadrila takto: „Deti moje, hovorila som vám o znaku, ktorý som chcela pre celý ľud vesmíru, nielen pre vás na Zemi. Je to znak všetkých mojich detí, v hrudi ktorých sa uskutoční víťazstvo môjho srdca, aby moje srdce zvíťazilo vo vašom srdci. A keď všetci prijmú tento znak, naplní sa čas a priblíži sa návrat môjho syna. Všetci, ktorí sa na Zemi a vo vesmíre obrátia a stanú sa súčasťou nového ľudu, dostanú tento znak, budú označení mojím srdcom, srdcom matky Spasiteľa. Je to víťazstvo Kristovej lásky v každom z vás.“

Na dvoch ramenách kríža sú písmená Alfa a Omega, ktoré predstavujú Ježiša Krista, tak ako je to uvedené v knihe Zjavenia v niekoľkých kapitolách [2]: „Ja som Alfa a Omega, Ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.“ Ďalej: „Ja som Alfa a Omega, Začiatok a Koniec.“. A napokon: „Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Začiatok a Koniec.“

Alfa a Omega ukazujú, že všetko, čo jestvuje od počiatku, bude zjednotené v Kristovi. Bude to znamenať prechod od prvého stvorenia, Alfa, k novému stvoreniu, ktoré príde na konci časov, Omega. Ježiš príde znovu v sláve, aby založil Božie kráľovstvo a voviedol do nového stvorenia všetkých, ktorí mu patria.

Prechod zo starého do nového stvorenia sa nemôže uskutočniť inak, než prostredníctvom príslušnosti k Božiemu ľudu, prítomného v celom vesmíre, ktorý má účasť na Kristovej obeti skrz Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Toto je veľkonočný prechod, srdce kresťanského posolstva.

Na kríži nie je znázornený ukrižovaný Ježiš, ale jeho ľud, spojený s Najsvätejšou Pannou Máriou. Znamená to, že Boží ľud je povolaný prežívať hlboké spojenie s Kristovou obetou, aby doplnil to, čo chýba jeho utrpeniu, aby dospel k jeho vzkrieseniu a stal sa tak živou Eucharistiou.

Tak ako Panna Mária, aj všetky nástroje, ktoré k nám hovorili v týchto posledných časoch, zdôrazňovali božskú moc, ktorú v sebe nesie tento znak. Bolo nám povedané, že nejde o odznak príslušnosti k nejakému ľudskému združeniu, ani o znak vystavený na obdiv fanatickým spôsobom, či o nejakú ozdobu. Je to znak príslušnosti ku Kristovmu ľudu, ktorý žije a pôsobí v celom vesmíre. Nie je preto daný len nám na Zemi, ale všetkým bratom a sestrám, ktorí žijú na iných planétach a ktorí, aj keď sú vzdialení, sú zjednotení v rovnakom duchu, pretože patria Najsvätejšej Trojici.

Duch Svätý prehovoril cez Stefaniu Caterinu takto: „Prijmete… znak, prostredníctvom ktorého do vás vtlačím trojičnú pečať. Je to mocný znak v celom vesmíre práve preto, lebo v sebe nesie moc Najsvätejšej Trojice, moc, ktorú nijaká sila nemôže poraziť.“

Bolo nám tiež vysvetlené, že tento znak je znakom totožnosti, podobný symbolu ryby prvých kresťanov [3]. V prvom storočí po Kristovi bola ryba znakom, ktorý kresťania používali počas prenasledovaní rímskym cisárom. Ich znak naznačoval prítomnosť kresťanov na určitom mieste.

Rovnakým spôsobom tento znak naznačuje prítomnosť tých, ktorí patria ku Kristovej cirkvi, prítomnej v celom vesmíre, a ktorí očakávajú jeho slávny príchod. Bude to mať podstatný význam v časoch, ktoré prídu, v časoch Antikrista, v ktorých bude treba, aby sa Božie deti bezpečne medzi sebou rozpoznali kdekoľvek sa budú nachádzať vo vesmíre. Bolo nám povedané, že tento znak sa nachádza na vesmírnych lodiach bratov verných Bohu, ktorí prechádzajú vesmírom.

Bude to znak nádeje pre tých, ktorí sa budú cítiť utláčaní pôsobením Zlého a budú sa pokúšať pripojiť ku Kristovej cirkvi vo vesmíre. Boh Otec hovoril o tomto znaku prostredníctvom Stefanie Cateriny takto: „Je to znak môjho života a budete ho nosiť nie s pýchou, ale s pokorou, aby ste oslobodili uväznených. Keď uväznení uvidia na vás tento znak, pozdvihnú hlavu a zaradujú sa, že vidia, že sa blíži oslobodenie, deň mojej slávy.“

Tento znak zjednotí nový ľud na Zemi a nasmeruje ho k spoločenstvu s Cirkvou vo vesmíre v Duchu Svätom. Vtlačí trojičnú dynamiku nového ľudu do tých, ktorí ho prijmú.

Nadácia „Pevnosť Nepoškvrnenej“ sa rozhodla vyrobiť tento znak podľa zjavení, ktoré prijala. Jej členovia ho prijali a nosia s plnou zodpovednosťou a s vedomím toho, čo predstavuje. Prijali ho ako zavŕšenie rokov cesty, počas ktorých sa slobodne rozhodli zapojiť do Božieho plánu zjednotiť v Kristovi celý vesmír, tak ako nám to bolo zjavené a vysvetlené, a definitívne sa pričleniť k Božiemu ľudu, prítomnému v celom vesmíre.

Táto istá cesta sa týka všetkých, ktorí budú chcieť prijať tento znak a nosiť ho na sebe. Všetci budú povinní prijať Boží plán, ktorý nám bol odhalený, a slúžiť mu s láskou, dávajúc sa Bohu k dispozícii. Všetci, bez výnimky, budú povolaní žiť v súlade s tým, čo bolo označené ako tri piliere Božieho kráľovstva: obeta života Bohu skrz Nepoškvrnené Srdce Panny Márie; nepoškvrnenosť, teda celistvosť života; univerzálne spoločenstvo so všetkými bratmi a sestrami na Zemi a vo vesmíre, ktorí sú spojení v Duchu Svätom.

Tento znak sa nebude predávať v obchode, ani sa nebude dať objednať poštou alebo cez internet. Bude k dispozícii v domoch nadácie „Pevnosť Nepoškvrnenej“ a dá sa len tým, ktorí sa rozhodnú ísť cestou, ktorú znak ukazuje.

Sme si vedomí, že nie všetci, aj keď budú úprimne túžiť prežívať tieto programy a prijať znak, budú mať z rozličných a objektívnych dôvodov možnosť dostať sa do našich domov. Tým chceme povedať, že sú rovnako pozvaní prežívať to, čo znak predstavuje, aby boli označení Duchom Svätým v ich srdciach a spojení v Duchu Svätom. Panna Mária povedala, že toto… „je znak všetkých mojich detí, v hrudi ktorých sa uskutoční víťazstvo môjho srdca, aby moje srdce zvíťazilo vo vašom srdci.“

Tak budeme členmi Kristovho tela, ktoré sa šíri v celom vesmíre.

Odovzdávame vám všetko, čo sme prijali a čo nie je len pre nás, ale aj pre všetkých vás. Naďalej budeme prinášať podrobnejšie vysvetlenia prostredníctvom videí, audio záznamov a prednášok, ktoré môžete nájsť na tejto webovej stránke (versolanuovacreazione.it) a v domoch nadácie „Pevnosť Nepoškvrnenej“.

Sme vám nablízku modlitbami a s láskou vám žehnáme.

Tomislav Vlašič a Stefania Caterina

[1] Por. Zj 12, 1-2

[2] Por. Zj 1, 8; Zj 21, 6; Zj 22, 13

[3] V gréckom jazyku písmená, ktoré tvoria slovo Ichthus (ryba) sú iniciály Ježiša Krista, Syna Božieho, Spasiteľa:

I = Iesùs (Ježiš)

Ch = Cristòs (Kristus)

Th = Theoù (Boží)

U= Uiòs (Syn)

S= Sotèr (Spasiteľ)

 

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.