Kosmický přechod

Vážení čtenáři a posluchači,

v poslední době se na nás obrátilo několik návštěvníků těchto stránek s dotazem, proč nejsou uveřejňovány další překlady. Hlavním důvodem je skutečnost, že v současnosti je snaha připravit pro tisk novou knihu „Vesmír a jeho obyvatelé“. Další komplikací je to, že dříve byla poselství a úvahy překládány z psané podoby, nyní jsou to videa. Tím se zmenšil i tak malý počet lidí, kteří se mohou na překladech podílet. Pokud je mezi vámi někdo, kdo by mohl pomoci, ozvěte se prosím.

Dnešní překlad je poselství Ducha Svatého z 15. května tohoto roku, které bylo zveřejněno 7. června tohoto roku. Na italských stránkách je poselství doplněno promluvou o. Tomislava a Stefanie Cateriny. Tato část ale ještě není přeložena.

Poselství Ducha Svatého z 15. května 2016

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Drahé děti, můj lide,

dnes si přeji vám požehnat a zahrnout vás svým světlem. Oheň mé lásky na vás sestupuje tak, jak sestupoval při prvním Letnicích, ve chvílích narození Církve. Pokud je můj oheň přijat do vašeho srdce, stává se světlem a světlo osvěcuje každou temnotu, stává se autentickým a hlubokým poznáním Boha.

Mým úkolem je přivést vás do plné pravdy, podle Otcova přání a podle toho, co umožnil Syn svojí obětí za vás. Je mým úkolem vás osvětlit ve vaší hloubce, osvětlit vás zhůry; mým neustálým úkolem je přivádět vás k poznání Toho, který je Cesta, Život a Pravda. Žiji pro Otce a Syna a s nimi žiji pro náš lid; říkám náš, protože je to lid Otce, Syna a Ducha Svatého.1

Neustálé působení Nejsvětější Trojice v této době vede k novému stvoření a nové stvoření se rodí prostřednictvím nového lidu. Dnes z vás chci učinit nový lid. Proto je pro vás dnešní den velký. Je slavnostní, neboť dnes na vás sestupuji se stejnou mocí, se kterou jsem sestoupil na prvotní Církev. Sestoupím také v celém vesmíru, na každé Boží dítě , abych učinil každé Boží dítě živým chrámem. Všechny Boží děti ve vesmíru budou společně tvořit nový lid. Vězte, že dnes začínají kosmické Letnice; to znamená, že od nynějška bude v celém vesmíru jediný Boží lid. Ode dneška nebudete malým zbytkem lidstva na Zemi, ale spíše vesmírným lidem, jež žije na planetě Zemi. V Božím lidu budou různé zkušenosti, kultury, planety. Bude však jen jeden duch. Jsem to já, který vytváří jednotu, který spojuje navzájem Boží děti, tak aby tvořili nový lid.

Dnes na vás sestupuji, všechny mé děti ve vesmíru. Jste si vědomi, co to znamená? Víte, že nový lid je lidem jiným? To neznamená, že byste byli víc než druzí; naopak, chci, aby jste byli pokorní a sloužili tomuto lidstvu, které trpí, protože nezná Pravdu; pokorní služebníci toho, jenž je Pravda, služebnící Ježíše Krista, kteří přináší bratrům na Zemi Pravdu. Jiný lid znamená, že bude vnímán, jako jiný. Proto budete pronásledováni. Co bylo řečeno apoštolům a učedníkům, platí i pro vás: „Budete vylučování ze synagog“2 Budou vám říkat, že jste jiní, že jste sektáři, fanatici, bludaři atd. Vy však víte, kdo jste: jste Boží lid. Tento lid se bude poznávat sebe sama, tím že bude stát Bohu tváří v tvář. Poznáte se v Bohu, ne podle toho, co o vás říkají.

Nebojte se pronásledování, ono vás přivede rychleji na cestu, tak jak vyvedlo z Jeruzaléma apoštoly a ustrašené učedníky. Takto se uskutečňuje dílo spásy. Stejně tak se nyní uskutečňuje dílo nového stvoření. Nezměrný Boží lid se šíří v celém vesmíru jako Boží setba. Toto lidstvo bude sjednoceno, setba nemůže zůstat sama sobě, jinak zemře.3 Důrazně vás vyzývám k životu ve společenství, tak jak vás to učil Ježíš. Je to vzájemná, průzračná, čistá láska, která vás dělá novým lidem. 4 Nepomohou vám velké řeči, stačí to, co jste už dostali. Teď už je třeba to žít. Dostali jste mnoho prostřednictvím Evangelia, nauky Církve za celá dlouhá staletí, tím, co vás učí svatí, svědkové mučedníci. Dostalo se vám také mnohých zjevení. Máte tedy k dispozici pevnou nauku, nepomůže vám žádná další. dostali jste už všechno. Nyní v sobě nechte žít jiskru pravdy, oheň mé lásky. Počítám s vámi budu vás doprovázet všude, kam půjdete. Ať už půjdete kamkoli, ponesete živý oheň Boží lásky.5 Je důležité, abyste chápali závažnost současné doby: Země se nachází ve vážné situaci a i Církev z velké části opustila cestu Letnic. Proto vy nejste proti Církvi, ale jste novou a mocnou jiskrou v Boží Církvi. Boží Církev musí být jediná, sloužící Kristu, uctívající Otce, vedená mnou a která žije pro slávu Nejsvětější Trojice k dobru všech lidí dobré vůle.

Opakuji vám: nejste mimo Církev, vy jste Církev; není jiné Církve mimo tuto: lid prostý, pokorný, milující Ježíše. Lid který žije jeho nauku a podle jeho zákonů, v bratrském společenství, ve svatosti života, podle příkladu Panny Marie, vaší Matky. To je Církev, zbytek jsou struktury, jež vám neslouží teď a sloužit vám nebudou ani v budoucnu.

Znovu opakuji, že jste jediný lid v celém vesmíru a už nejste malým zbytkem na Zemi Jste spíše část lidu vesmíru, jež žije na planetě Zemi. Už není rozdílu mezi vámi a mezi věrnými lidstvy, mezi vámi a těmi, kteří žijí pro svého Pána Ježíše Krista. Jste částí jediného lidu, ať už se to líbí, nebo nelíbí.

Buďte si vědomi všech těchto věcí a odpovědnosti, kterou vám svěřuji. Buďte si ale také vědomi moci milosti, kterou jste oděni, ať už vy, kteří jste zde přítomni nebo ti, kteří jsou s vámi sjednoceni v duchu. Tato moc sestoupí, vaším prostřednictvím na vaše domy, vaše rodiny a váš lid. Sestoupí na tento dům a na všechnz domy, jež jsou tímto lidem obývány. Kdekoli bude člen nového lidu, tam bude i lid vesmíru, to vám slibuji. Od vás očekávam věrnost, průzračnost, odvahu, připravenost hlásta pravdu kdekoli. Pravdu Ježíše Krista, ve vesmíru není a ani nebude žádná jiná. 6

Před touto pravdou se třese peklo. Proto se také třese před vámi a ne vy před peklem. Není k tomu žádný důvod. Kdo jde se mnouojí se ničeho, přemohl smrt. Proto odvahu, můj lide! Začíná pro vás čas vyjití ze „zdí Jeruzaléma“, jež byly kolem vás postaveny. Ze všech zdí, které vás utlačují a nenechají ve vás zazářit Boží kráse. Já jsem Boží krása a přeji si ve vás zářit. Budu vždy s vámi, před vámi, nad vámi, abych vás vedl, miloval a chránil.7

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

1 Jan 16, 12-19

2 Jan 16, 1-4

3 Sk 8, 1-8…

4 Jan 15, 1-11

5 Jan 20, 21-23; Luk 24, 45-49

6 Jan 8, 12; Jan 8, 31-32; Žid 1, 1-3; Zj 20, 7-10

7 Sk 1, 4-5

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.