Nový lid oslavuje život (1)

Drazí bratři a sestry,
pod tímto názvem budou shromážděny různé úvahy, to znamená, že jsme opět s vámi. Budeme i nadále žít v tichosti, jak jsme vám už řekli, protože to je nejlepší způsob jak žít v Boží přítomnosti, jak pochopit jeho vůlí a uskutečňovat jí.

Nicméně, Pán nás znovu posílá k vám, kteří jdete cestou, jež vám byla ukázána během těchto let. Posílá nás vždy podle toho, jak to uzná za nutné, protože zná potíže svých dětí na Zemi. Budeme se snažit nevracet se k probraným tématům, ale budeme je prohlubovat, abychom vás doprovodili, vysvětlili jaké kroky je potřeba udělat v tomto roce, který bude velmi dynamický, plný nástrah a bude od každého vyžadovat rozhodnutí, aby už nebyla zpožďována účast na Kristově díle v celém vesmíru.

1. V těchto příspěvcích chceme především zrekapitulovat v čem spočívá identita našeho bytí a působení. Už mnoho let jsme aktivně zapojeni do díla přivedení vesmíru ke Kristu. Není to pro naše zásluhy, ale protože si to Bůh přeje. Nedostali jsme prostě nějaká poselství, nebo jsme neměli jen nějaké vize. Celá naše bytost a celá existence byly zapojeny do tohoto díla Nejsvětější Trojice spolu se vznešenými nástroji jako je Nejsvětější Panna Maria a svatý Josef, s výjimečnými nástroji v této době; anděly, centrální buňkou, s bratry věrnými Bohu. Boží dílo v nás působilo naší stále větší proměnu, abychom mohli jednoho dne být novými stvořeními spolu se všemi bratry ve vesmíru.

Naše spiritualita spočívá v životě podle svatého evangelia našeho Pána Ježíše Krista s prostotou svaté Nazaretské rodiny a podle příkladu svatého Františka a svaté Kláry z Assisi. Náš život není postaven na nějakém statickém pravidle, ale je dynamický. Neustále jsme vtahováni do podivuhodné novosti Ducha Svatého, který nás přivádí k pokojné a radostné naději, jež přesahuje každou lidskou naději. Tato novost se dotýká našich hlubin a rozšiřuje nás k universálnímu společenství, abychom mohli dosáhnout plnosti života v Bohu, ve společenství se všemi anděly, svatými, spravedlivými, jež obývají vesmír a Zemi a s bratry a sestrami v očistci. To vše nás nutí, abychom se stále pozvedali a byli podřízeni čistým zákonům ducha, které vycházejí z Nejsvětější Trojice. Proto obětujeme svůj život Ježíši skrze Neposkvrněné Srdce Mariino a Srdce svatého Josefa, jež je spravedlivý mezi spravedlivými, ve společenství s Kristovým Mystickým tělem, abychom byli živou eucharistií. To je jediný způsob jak dosáhnout vzkříšení a stát se novými stvořeními.

2. Naše působení spočívá v předávání Božího života vám, života, který proudí vesmírem a je dynamický. V níže uvedeném Ježíšově poselství je toto evidentní. Ježíš říká: „Rok, jež se před vámi otevírá bude z jedné strany krásný a z druhé velmi náročný.“ „ Bude to těžký rok pro lidstvo nízkého vesmíru, zvlášť pro Zemi…“ Potom říká, že „začíná hluboké pročištění katolické církve i jiných křesťanských církví…“ stejně jako „hluboké očistné působení na Zemi, jež přinese mnoho utrpení.“ Budeme vám pomáhat svojí obětí a modlitbou. Poukážeme na vnitřní kroky, jež je potřeba udělat, upozorníme vás na nebezpečí a změny, které je potřeba udělat v našem životě. U toho, kdo chce být proměněn, je normální, aby byl připraven změnit svůj život: své chování, způsob modlitby, účast na svátostech; je přirozené, aby si přál chovat se odpovědně před Bohem, v situacích v nichž se bude nacházet.

Jsme povolaní zvednout hlavu a slavit život, svědčit velkou naději, kterou nám náš Spasitel předává.

„Už jste novými lidmi
a Bůh vás neustále obnovuje,
aby vás přivedl k dokonalému poznání
a učinil vás podobnými sobě samému, tomu který vás stvořil.“
(srv Kol 3,10)

Přenecháváme vás nyní Ježíšovu slovu, žehnáme vám a provázíme vás s velkou láskou.

Stefania Caterina a Tomislav Vlašič

Poselství z 1.ledna 2014 – Krásný a obtížný rok

„Mé děti,
chci vám dát mocné požehnání v tomto prvním dni roku. Chci vás povzbudit, abyste šli vpřed a brali na sebe stále větší odpovědnost před událostmi, které vás čekají.

Rok, jež se před vámi otevírá bude z jedné strany krásný a z druhé velmi náročný. Bude krásný pro ty, kteří se rozhodli pro mě: kdo se rozhodl pro můj život bude mít stále hojnější milosti. Mnohé milosti, jež byly odmítnuty mnohými lidmi, dám těm, kteří upřímně odpovídají. Bude to těžký rok pro lidstvo nízkého vesmíru, zvlášť pro Zemi: vše co neudělali křesťané na Zemi během těchto let a po tisíciletí tíží celé lidstvo vaší planety. Musím proto začít hluboce očišťovat svůj lid na Zemi, musím očistit církev.

V tomto roce uvidíte začátek hlubokého očišťování katolické církve a všech křesťanských církví, protože moje jméno nemůže být používáno k jiným účelům než ke vzdávání slávy mému Otci. Moje jméno bylo na Zemi často haněno, zmocňovali se ho a používali pro jiné cíle než pro ty Boží. Když vám dal Otec mě, chtěl vám dát svůj život, svojí moc, „…dal moc stát se Božími dětmi“Jan (1,12). Bohužel, mnozí křesťané nepoužili tuto moc, aby svědčili, že jsou božími dětmi, nýbrž aby se sami prosadili ve světě a stali se dětmi tohoto světa.

Bude to rok mého hlubokého očistného působení na Zemi a přinese také mnoho utrpení. To utrpení nezpůsobím já, ale vaše ne-rozhodnutí, ne-odpovědi, všechna ona Ano, která jsou ve skutečnosti Ne. Nemusíte se však ničeho bát, jestli budete pevní ve mně, jestli budete věrní a jestli se mnou budete spojeni především prostřednictvím srdce Mariina a Josefova. Oni byli se mnou tak úzce spojeni, že vaše bytí v jejich Srdcích znamená být v Srdci mém. Proto vás od této chvíle svěřuji jim; vzývejte je, modlete se k nim. Přidržujte se výjimečných nástrojů v této době: andělů, centrální buňky, Bohu věrných bratří; svatých a spravedlivých.

Neříkám vám tyto věci, abych vás vystrašil. Kdo mě následuje, nemusí se ničeho bát, protože chodí ve světle (Jan 8,12). Vyzývám vás, abyste nechali stranou každé pokrytectví a vychytralost, protože jestli se zcela nesvléknete ze svého egoismu, budete trpět. Vím, že jste se rozhodli pro život, ale znám vás a vím jak jste křehcí. Existuje křehkost, která nepochází z hříchu, to je křehkost stvoření jako takového, před takovou křehkostí se skláním. Existuje však křehkost, jež pochází z hříchu, z pýchy, z egoismu, ta vás nejen oslabuje, ale přímo vás ničí (1Jan 5,16). Existuje tedy křehkost, která neničí stvoření, ale existuje také jiná, která ho ničí. Můžete v sobě rozlišit nakolik jste křehcí, protože jste zhřešili, anebo protože jste pouhá stvoření.

Opakuji vám co jsem řekl svým apoštolům a učedníkům: dávejte pozor jak nasloucháte (Lk 8,18). U každého slova evangelia, poselství, ve všem co jste dostali dávejte pozor, abyste správně slyšeli. Dovolte mému slovu, aby proměnilo váš život, protože jinak vám totéž slovo způsobí utrpení a odsoudí vás. Nepřeji si, aby se vám to stalo; naopak chci abyste byli svobodní, radostní, šťastné Boží děti v domě svého Otce. Mějte proto odvahu!

V tomto roce od vás očekávám, že budete evangelizovat Zemi, vždy však vycházeje z mé milosti, z prostého života, který je spojený se mnou. Nežádám od vás velké věci, žádám od vás, aby váš život hluboce odpovídal tomu, co jste během těchto let slyšeli. Jestli to uděláte, moje milost vás ponese na orlích křídlech (Ex 19,4).

Žehnám vám, děti, a svěřuji vás své Matce a svatému Josefovi. Žádám od vás, abyste se mnoho modlili za lidstvo na této Zemi, které je tak vzdálené od mého Srdce. Toto vše udělejte, buďte zvěstovateli mého života a zlo se vás nedotkne, slibuji vám to.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.“

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.