Alfa a Omega

Drazí čtenáři, nabízím vám poselství sv. Michaela archanděla, které považuji za velmi vážné a silné. Ohlašuje přicházející nové časy, o kterých mluví jako o „mimořádných časech, jaké lidstvo ještě nepoznalo“. Volá nás k tomu, abychom naše poslání brali vážně a k nezbytnosti odpovědět na Boží pozvání se vší zodpovědností. Současně nám otevírá naději na zářnou… Read More Alfa a Omega