Svobodná a inteligentní stvoření

creature libere e intelligenti

 

Křest Páně

Schopnost rozlišovat a hodnotit dění ve světě je životně důležité pro každého z nás, řekla bych, že je to spíše povinností než právem. Jinak bychom dané události prožívali pasivně, ve strachu, v depresi a s odporem. Reagovali bychom nervózně a agresivně a zaujímali bychom postoje, které by z nás dělaly vnitřní rebely. My však máme zodpovědnost za vše, co se děje v našem životě, za životy druhých, za události odehrávající se v celém lidstvu. Jestliže se toto týká každého člověka, tím spíš se to týká těch, kteří vyznávají, že jsou věřící. Ježíš mi jednou řekl: „Já jsem nestvořil loutky, ale stvořil jsem svobodné a inteligentní stvoření.“ Jestliže tedy nejsme loutky, a to nejsme, protože nás Bůh stvořil svobodnými a inteligentními, jsme tedy schopni číst události kolem nás ve světle duchovní inteligence, kterou nám Bůh daroval, když nás tvořil ke svému obrazu a podobě.

Cítit se zodpovědnými za skutečnost, která nás obklopuje, a nebýt pasivními diváky, nás přivádí ke kreativní účasti a dává nám možnost přispět svým dílem do našich dějin. Jestliže vyznáváme, že jsme věřící, tak nás naše zodpovědnost vede k spoluúčasti na Božím díle. Jak? Prostřednictvím našeho rozhodnutí žít pro Boha, v lásce, která pozvedá naše myšlení a vede nás k pochopení toho, co pro nás Bůh dělá. Jestliže rozhodnutí chybí, omezujeme se na pozorování událostí, které se dějí jako obyčejné fenomény. Jsme duchovně slepí, našim očím chybí světlo Boží.

Jestliže se s upřímnou vírou rozhodneme žít život obětovaný Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, začne v nás nezastavitelný proces obrácení, který nás povede k proměně. Obrácení je takový vnitřní postoj, který nám dovoluje neustále měnit náš způsob myšlení a reagovat na okolnosti života, abychom se tak připodobnili vůli Boží. Transformace je proměna celého našeho bytí závisející na Boží akci a na naší odpovědi. Jedná se o neustálý proces, který zachvátí celou naši existenci ve všech duchovních i fyzických rovinách. V knize „Přes velkou bariéru“ v 15 kapitole na stránce 247-248 přináším poselství z 28. 7. 2007, ve kterém mimo jiné sv. Archanděl Rafael potvrzuje:

„Celé lidstvo bude muset prožít velikonoční přechod, který prožil Ježíš Kristus, tak, že se spojí s jeho smrtí, aby mohlo mít účast na jeho vzkříšení. Toto bude veliký exodus, přechod celého vesmíru ze smrti k životu, z porušenosti k neposkvrněnému životu, jaký byl na počátku.“

V tomto základním postoji darování se Bohu sestupuje Boží milost a Pán nám přichází vstříc a zasahuje svou mocí, aby potvrdil naše rozhodnutí. Dá nám všechny potřebné prostředky, abychom jej mohli realizovat (např. modlitba, svátosti, Písmo svaté…atd.), a uschopní nás správně je užívat a bude nás provázet svojí dobrotivostí.

Den za dnem dojdeme k stále většímu poznání Boha takového, jaký je, a ne jak si ho představujeme, deformujíc jeho obraz našim strachem, naši logikou, našimi potřebami a přáními. Poznáváním Boha poznáváme nás samotné. V tomto smyslu docházíme k pochopení vedení Ducha Svatého ve stále hlubších rovinách naší duše. Vstoupíme do živého vztahu s Duchem Svatým. Do něj ponořeni, pochopíme události obklopující lidstvo a celý vesmír a budeme schopni je rozlišovat a následně podle toho jednat.

Z prožitých zkušeností a z toho co mi bylo zjeveno, usuzuji, že se lidstvo nachází před velkými událostmi, které Bůh dovolí, aby probudil lidi a dovedl je k rozhodnutí. Knihu „Přes velkou bariéru“ uzavírá poselství sv. Archanděla Michaela, který zvěstuje tyto události. Přináším vám ho a zanechávám jej vašemu úsudku. Doufám, že vám bude přínosem ke stále pevnějšímu rozhodnutí se pro Boha. Tak vykročíme společně prostřednictvím tohoto měsíčníku.

 

Poselství sv. archanděla Michaela, 3. 8. 2007

Zdravím vás a přináším zvěst o druhém příchodu Pána. Není pochyb o tom, že přijde. Ať ví celé lidstvo vesmíru, že druhý Kristův příchod je nespornou pravdou, i když se na ni často zapomíná.

Nepřicházím vám říci, kdy přijde Pán, protože mě ani vám nenáleží znát dobu, ale jen Otci. Přicházím vám říct, abyste bděli a byli připraveni.

Všemohoucí Bůh, Pán vesmíru, mě posílá k vám, abych připravil cestu jeho lidu a vyzval ho k víře v Toho, který přijde. Zvěstoval jsem lidem Ježíšovo narození a dnes vám zvěstuji Jeho návrat. Vrátí se se svými anděly a sklidí plody toho, co bylo zaseto, v dobrém i ve zlém. Vrátí se a dá každému odměnu. Sklidí svou žeň, která už vyráží. Bude spravedlivým Soudcem.

Buďte připraveni. Čas se krátí a události naléhají na lidstvo celého vesmíru. Budou to velkolepé a dramatické události, podle toho, jaké životní rozhodnutí kdo udělá. Velkolepé a přinášející život pro ty, kteří se rozhodnou pro Boha tím, že se Mu obětují. Dramatické pro ty, kteří se rozhodnou pro Satana tím, že se mu obětují za cenu pomíjivé moci. Brzy vstoupíme do období mocného Božího působení. Bude to blesková a hluboká akce týkající se každého člověka. Od každého bude Bůh čekat odpověď. Opakuji vám, buďte připraveni!

Buďte připraveni vy na Zemi, protože je nejvíc na vás, abyste vydali svědectví, že tudy prošel Kristus, že zde učil lidi, aby byli Božími dětmi.

Probuď se, církev na Zemi! Uvědom si, jaká moc se v tobě skrývá. Není to lidská moc, proto nemusíš hledat mocné lidi, ale pokorné. Shromáždi ty, co jsou poslední a volají k Bohu. Nauč je, aby milovali Toho a sloužili Tomu, který je silou každé bytosti a který nebude prodlévat, aby jim pomohl. Shromáždi národy kolem sebe. Je mnoho těch, kteří si tě přejí poznat jako matku. Ve vesmíru je takových mnoho.

Hleď Matko národů na svou Matku – Nejsvětější Pannu Marii, která je v nebi a modlí se za tebe. V Ní budeš neposkvrněná. Skrze Ni se zrodil Boží Syn. Skrze Ni se zrodí i tvé děti, Boží církev, a budou svatými dětmi.

Otevři svá ústa a pouč tyto děti, ne slovy prázdné moudrosti, ale slovy naplněnými Duchem Svatým. Daruj se plně Bohu, buď štědrá k chudým, kteří čekají na tvou oběť. Obětuj se na oltáři svého Pána, vykořeň ze sebe všechno zlo, Kristova snoubenko! Pán, Bůh vesmíru, očekává tvou odpověď. Vesmír čeká. Budeš zkoušena ohněm lásky. Ten stráví každý egoismus. Budeš umyta krví tvých mučedníků, jež obmývá zamlžené oči.

„Ano“ a „ne“ už nebudou mít spolu místo. Každý bude muset říct buď ano, nebo ne. Pán čeká. Boží čekání je vždy milosrdenstvím, ale je i předzvěstí jisté spravedlnosti. On rozprostře moc své božské lásky a shromáždí své děti. Sjednotí svůj lid, svojí církev ze všech koutů vesmíru.

Vzmužte se, vy, kdo doufáte, vy nepatrní, kteří milujete Boha! Pán přijde. Nežádalo se od vás nic jiného, než abyste v každou chvíli obnovili víru, naději a lásku. Žádalo se od vás, abyste byli spojeni se svým Spasitelem nyní víc, než kdy jindy, tím, že se Mu obětujete takoví, jací jste. Neztratí se ani částečka vašeho utrpení, ani jedna slza. Jestliže je dokážete obětovat Bohu, On z nich udělá korunu slávy. Přišel jsem vám říct, že Pán je blízko.

Přišel jsem vám vydat svědectví i o své lásce a o lásce všech andělů. Naše ochrana vám nebude nikdy chybět, tak, jak si to přeje Pán vesmíru. Půjdeme před vámi cestou vedoucí ke království, abychom vám ji otevřeli a chránili vás od nebezpečí. Budeme s vámi v každém boji, budeme vaší podporou. Nebojte se.

Toto je čas milosti! Vstaň Boží lide!

Žehnám vám spolu se všemi anděly ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého“.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.