Ve víře v Krista se otvírá zářící cesta spásy

LISTY BOŽIEMU ĽUDU 25. marca 2023, Zvestovanie Pána Vo viere v Krista sa otvára žiarivá cesta spásy Drahí bratia a sestry, pokračujeme vám v rozprávaní o JEŽIŠOVOM DOČASNOM PRÍCHODE. Jeho prítomnosť je medzi nami živá, lebo Ježiš je tu v moci Ducha Svätého. Potvrdzujeme to a svedčíme o tom aj teraz, keď ľudstvo prechádza tvrdými skúškami a pýta sa, ako ich prekonať… Read More Ve víře v Krista se otvírá zářící cesta spásy